2

Řeka Labe - fotografie

 
Jednotlivá alba jsou řazena postupně od pramene níže po proudu. Mezi alby je možné se navigovat horní navigací na sousední alba a dolní navigací, kde je možné poskočit o dvě alba. Věřím, že se vám budou fotografie líbit. Rád přivítám vaše ohlasy. Václav Černý
 
Pramen řeky Labe Pramen řeky Labe
Řeka Labe pramení v Krkonoších v nadmořské výšce 1386 m na místě zvaném Labská louka. Místo je to natolik krásné a symbolické, že by každý obyvatel naší země, v kterého je to silách, jej měl spatřit na vlastní oči alespoň jednou za život.
 
Labe od pramene k Pudlavě Labe od pramene k Pudlavě
Řeka Labe pod Labskou Boudou nabírá prudký spád, přechází v kaskádovitý Labský vodopád a protéká Labskou roklí. Dále se Labe ubírá Labským dolem lehce mírnějším spádem. Vytváří tu krásné scenérie. Přijímá tu zprava vody říčky Pančavy pod jejím vodopádem a pak zleva přijímá vody říčky Pudlavy.
 
Labe od soutoku s Pudlavou po Špindlerův Mlýn Labe od soutoku s Pudlavou po Špindlerův Mlýn
Labe od soutoku s Pudlavou je stále horským potokem, ale jeho spád je již mírnější. Přirozené skluzy a přehrádky jsou pastvou pro romantické oči pozorovatele. Nad Špindlerovým Mlýnem již spatříme více jezů a regulací. Labe tu přijímá zleva Dvorský potok a Medvědí potok a zleva pak Žlabský ručej. Podél celé trasy vede asfaltová stezka.
 
Labe ve Špindlerově Mlýně Labe ve Špindlerově Mlýně
Labe ve Špindlerově Mlýně je samý jez a místy je regulované, aby pak zklidnilo své vody v přehradě Labská. Dno řeky je výrazně kamenité s občasnými skluzy. V horní části města zleva přitéká Bílé Labe. Ve městě, které je vůbec prvním sídlem na Labi, stojí za zmínku pěkný krytý most a soška svatého Jana Nepomuckého.
 
Přehrada Labská Přehrada Labská
Přehrada Labská je první ze dvou přehrad na Labi. Nachází se pod Špindlerovým Mlýnem. Má v koruně délku hráze 153,5 m, šířku 6,15 m a zatopenou plochou 23,6 ha. Zklidňuje přívalové vody, které jsou tu z hor velice rychle.
 
Labe od přehrady Labská po Vrchlabí Labe od přehrady Labská po Vrchlabí
Labe pod přehradou labská protéká Labským Dolem, kolem Michlova mlýna, Bártlovy lávky, pod Kukačkou a Labskou soutěskou k Herlíkovicím. Řeka je tu doprovázená silnicí II/295. Labe v tomto úseku přibírá několik přítoků. Jmenujeme aspoň zprava Dřevařský potok a zleva Šindelovou strouhu.
 
Labe ve Vrchlabí Labe ve Vrchlabí
Řeka Labe protéká zastavěnou částí Vrchlabí a najdeme tu jen málo opuštěných míst. Je tedy spoutána navigací, jezy, mosty i lávkami. Dno řeky si tu stále zachovává horský ráz se spoustou skluzů i maličkých soutěsek. Labe tu přijímá zprava Hamerský potok. Jistě vůbec nepotěší, že tu narazíme na znečištění.
 
Labe mezi městy Vrchlabí a Hostinné Vrchlabí - Hostinné
Labe odtéká z Vrchlabí dosti znečištěné, později se to malinko lepší. Jeho dno je vesměs kamenité, často deskovité, nabírá červenou barvu, způsobenou rulovým podkladem. Protéká tu obcemi Kunčice nad Labem, Klášterská Lhota, Prosečné a dále se ubírá směrem na Hostinné. Ryby jsou v tomto úseku spíše vzácné, než časté.
 
Labe ve městě Hostinné Labe v Hostinném
Většina města Hostinné leží na levém břehu Labe. Tamtéž také přijímá říčku Čistá. Řeka přitéká od západu a pokračuje tu dále na východ až jihovýchod. Břehy jsou dílem regulované a dílem přirozené. Najdeme tu spoustu mostů, i lávek. V horní polovině města stojí za povšimnutí krásný krytý dřevěný mostek přes náhon.
 
Labe z Hostinného k přehradě Les Království Hostinné - Les Království
Řeka Labe opuští Hostinné a dále teče na jih. Přibírá zprava Kalenský potok a Debrnský potok, zleva Volanovský potok, Kateřinský potok a Černý potok. Břehy tu má Labe vesměs lehce regulované. Po trase najdeme 2 jezy, Vestřev a Debrné. Před přehradou Les Království teče Labe hlubokým údolím.
 
Přehrada Les Království Přehrada Les Království
Řeka Labe opuští Hostinné a dále teče na jih. Přibírá zprava Kalenský potok a Debrnský potok, zleva Volanovský potok, Kateřinský potok a Černý potok. Břehy tu má Labe vesměs lehce regulované. Po trase najdeme 2 jezy, Vestřev a Debrné. Před přehradou Les Království teče Labe hlubokým údolím.
 
Labe ve městě Dvůr Králové nad Labem Labe ve Dvoře Králové
Řeka Labe protéká Dvorem Králové vesměs spoutaná. Dno řeky je převážně kamenné, místy bahnité. Najdeme tu dva jezy a mnoho mostů, z toho dva nádherné dřevěné kryté, takřka romantické. Čistota vody není příliš výjimečná, ale i tak tu Labe tvoří nádherná zákoutí. Pod městem Labe přijímá Hartský potok zleva.
 
Labe ze Dvora Králové do Jaroměře Dvůr Králové - Jaroměř
Po opuštění Dvora Králové te Labe ubírá na jihovýchod přes Kuks k Jaroměři. Právě v tomto úseku lze nejvýrazněji znát přechod charakteru toku z podhorské řeky v řeku nížinnou. Tři jezy zpomalují tok a valnějšího posílení se Labe dočkává zleva od říčky Běluňka. Najdeme zde nádherná zákoutí řeky, která ocení nejenom rybáři.
 
Labe v Jaroměři Jaroměř
Kolem Jaroměřského rybníka přitéká Labe do Jaroměře od severozápadu a krásně meandruje městem až po soutok s řekou Úpa. Poté Labe dosahuje svého nejvýchodnějšího bodu a v Josefově, bývalé vojenské pevnosti, přijímá vody řeky Metuje. To už lze Labe považovat za nížinnou řeku bez přívlastků. Tím jak je již řeka širší, ubývá tu mostů a jezů.
 
Labe z Jaroměře do Hradce Králové Jaroměř - Hradec Králové
Od Josefova se Labe ubírá jihozápadním až jižním směrem. Protéká obcemi Černožice, Smiřice, Lochenice a dále se ubírá na Předměřice, na dosah od města Hradec Králové. Řeka tu přijímá zprava říčku Trotina a zleva Smržovský potok a Malostranský potok. Jez tu najdeme ve Smiřicích. Charakter toku se tu téměř nemění, většinou se líně valí jako nížinná řeka.
 
Labe v Hradci Králové a nejbližším okolí Hradec Králové
Labe protéká městem Hradec Králové od severu k jihu. Přibírá zleva Piletický potok a po splynutí s řekou Orlice téměř zdvojnásobuje svůj průtok, aby v Opatovicích, část vody odtékala Opatovickým kanálem do rybníků kolem Bohdanče. Pod městem ještě Labe přijímá potok Roudnička. Charakter toku je klidný, zcela regulovaný, ve městě spoutaný nábřežími.
 
Labe z Hradce Králové do Pardubic Hradec Králové - Pardubice
Od opatovického jezu oslabené Labe uhání poněkud svižnějším tempem na jih k Pardubicím. Pod elektrárnou přijímá vtékajícím přivaděčem zpátky část svých vod. Poté se do Labe vlévají postupně Hradečník, Bohumilečský potok, Brodecký potok a řeku Loučná u Počapel. Tři mosty a až do Pardubic žádný jez budiž soupisem umělých staveb.
 
Opatovický kanál: Opatovice n/L Opatovický kanál: Opatovice n/L
Opatovický kanál je nejrozsáhlejším vodním dílem na řece Labi. Jeho tok počíná nad jezem v Opatovicích n/L ve výšce 225 m.n.m. a jeho počáteční průtok je až 18 m3/s. Počal být budován řádem benediktýnů někdy v XI. století, dokončen byl v roce 1513, panem Vilémem z Pernštejna.
 
Opatovický kanál: Opatovice n/L - Bohdaneč Opatovický kanál: Opatovice n/L - Bohdaneč
Od Čeperky je již z Opatovického kanálu je bráno především různými strouhami, většinou na levém břehu, neboť pak jdou svést do původního koryta Labe. Na meandrech, které byly pochopitelně ručně vybudovány, je dobře poznat, jak lidé a to i mocní, přistupovali k přirozenosti toku vody.
 
Opatovický kanál: Bohdaneč Opatovický kanál: Bohdaneč
Právě v Bohdanči plní Opatovický kanál dodnes velice spolehlivě svoji úlohu a napájí velký počet rybníků, z nichž největší se zve Bohdanečský rybník. Právě v Bohdanči došlo za Pernštejnů k prodloužení kanálu do Semína, dříve se voda vracela Rajskou strouhou do Labe oproti obci Lány na Důlku.
 
Opatovický kanál: Bohdaneč - Břehy Opatovický kanál: Bohdaneč - Břehy
Od Bohdanče má Opatovický kanál o poznání menší průtok, což mu nikterak neubírá na jeho citlivém přirozeném rázu. Jedná se o úsek, který byl vybudován až poté, co pánové z Pernštejna obdrželi toto panství do dědičného držení od krále Vladislava Jagelonského.
 
Opatovický kanál: Semín Opatovický kanál: Semín
Ve svém posledním úseku protéká notně oslabený Opatovický kanál obcí Semín. Velice krásné a technicky zajímavé je zastavit se u Semínkého akvaduktu. Opatovický kanál tu mimoúrovňově kříží Sopřečský potok. Do Labe se pak vlévá ve výšce 207 m.n.m a úplně poslední úsek překovává voda po kamenec.
 
Labe v Pardubicích Pardubice
V Pardubicích se Labe obrací zásadně na západ. Nad jezem a prvním zdymadlem od pramene přijímá řeku Chrudimka. Zůstalo tu také spousta velkých slepých ramen, velice pěkných, plných života. Řeka tu má také dosti prostoru k rozlití. Byly tu postaveny tři silniční mosty, jeden železniční a dvě lávky, z toho jedna technická. O čistotě vody tu lze úspěšně pochybovat.
 
Labe z Pardubic do Přelouče Pardubice - Přelouč
Labe odtéká z města Pardubice již definitivně západním směrem. Na své pouti k městu Přelouč přijímá zleva tyto přítoky: Bylanka, Podolský potok, Lánský potok, Struha a Lipoltický potok. Najdeme tu jez Srnojedech a jediný most ve Valech u Přelouče. Pokud jde o čistotu vody, stále to ještě není valné. Slepá ramena tu řeku opět hojně provází.
 
Labe v Přelouči Přelouč
Labe protéká městem Přelouč od východu na západ. Najdeme tu jez s plavební komorou a zdymadlem, jeden silniční most a jednu lávku pro pěší. Na území města posiluje labské vody zprava Živanická svodnice a zleva Švarcava. Pod jezem není Labe několik kilometrů splavné, tedy alespoň při normálním stavu vody.
 
Labe z Přelouče do Kolína Přelouč - Kolín
Labe se z Přelouče ubírá západním směrem přes přístav Chvaletice a město Týnec dále na Kolín. V Semíně přibírá zpět Opatovický kanál.Dále Labe přijímá zprava tyto přítoky: Strašovský potok, Svárava a Veletovský potok, zleva pak Brložský potok, řeku Doubrava a Klejnárka. najdeme tu dva jezy, dva mosty a lávku. Spousta slepých ramen lemuje oba břehy.
 
Labe v Kolíně Kolín
Do města Kolín přitéká Labe od východu a stáčí se tu, na Poděbrady už řeka pokračuje na severozápad. Zleva tu hlavní tok posiluje potok Polepka. Uprostřed Labe tu stojí dva ostrovy, Horní ostrov a Kmochův ostrov. Nalezneme tu dva silniční mosty, jednu lávku pro pěší a cyklisty a také jez. Ve východní části města se yvskytují větší i menší slepá ramena.
 
Labe Kolína do Poděbrad Kolín - Poděbrady
Po opuštění města Kolín se Labe ubírá severozápadním směrem, který mu již zůstane. Řeku tu posilují tyto přítoky: zleva Pekelský potok a zprava Hluboký potok, Bačovka a řeka Cidlina. Labe je tu provázeno luhy a slepými rameny. Byly tu postaveny dva jezy se zdymadly a dálniční most a také tu existuje přívoz.
 
Labe v Poděbradech Poděbrady
Nad městem Poděbrady přibírá Labe zprava řeku Cidlina a zpomalené jezem se líně valí Kluckým luhem dále k západu. Najdeme tu poloslepá ramena, nad městem pravobřežní a pod městem pak levobřežní. Oba břehy Labe tu spojuje vysoká lávka, lávka nad jezem a silniční most. Z většiny míst můžeme spatřit siluetu poděbradského hradu.
 
Labe z Poděbrad do Nymburka Poděbrady - Nymburk
Labe opouští lázeňské město Poděbrady a ubírá se severozápadním směrem, který řece ve své podstatě zůstane až do svého ústí u města Cuxhaven. Do města Nymburk míjí Labe obce Chvalovice a Kovanice, dále dvě poloslepá levobřežní ramena a po obou březích se nacházejí malé luhy. Jediný most je spojnice silnic I/38 a II/331.
 
Labe v Nymburce Nymburk
Město Nymburk patří k těm krásným na Labi, kde je vždy nač se dívat. Nad jezem tu Labe přijímá zprava řeku Mrlina. Na levém břehu stojí za zmínku poloslepé rameno Staré Labe. K Nymburku bezesporu patří vodní příkop kolem městského opevnění. Řeku tu přemosťují lávka nad jezem, silniční most, hezká lávka pro pěší a železniční most.
 
Labe z Nymburka do Čelákovic Nymburk - Čelákovice
Labe míří z města Nymburk na město Čelákovice západním směrem. Na své pouti přijímá zleva tyto přítoky: Výrovka, Kounický potok a Výmola, zprava pak Vlkava. Najdeme tu celkem 3 jezy Kostomlátky, Hradištko a Lysá nad Labem. Břehy řeky tu spojuje silniční most ve Litol na území města Lysá nad Labem. Je to překrásný úsek řeky, který stojí za to navštívit.
 
Labe v Čelákovicích Čelákovice
Čelákovice jsou město na středním Labi, ke kterému téměř přiléhají Lázně Toušeň, které leží na levém břehu řeky. Na pravém břehu Labe leží obec Káraný. Důležitý je jez a pak soutok s řekou Jizera. Při pravém břehu se nachází velké slepé rameno. Přes Labe zde vede železniční most, lávka nad jezem a lávka pro pěší a cyklisty pod Toušní.
 
Labe z Čelákovic do Neratovic Čelákovice - Neratovice
Mezi městy Čelákovice a Neratovice se Labe ubírá severozápadním směrem. Při své pouti přijímá zleva: Záhořská svodnice, Jiřinský potok a Ostrovský potok, zprava pak Hlavenský potok. Najdeme tu celkem 2 jezy Brandýs nad Labem a Kostelec nad Labem. Břehy řeky tu spojuje dálniční most u obce Zápy a silniční most ve městě Kostelec nad Labem.
 
Labe v Neratovicích Neratovice
Neratovice jsou pro milovníky Labe a přírody vůbec, známé díky Spolaně. Labe tu přijímá zprava Košátecký potok, zleva Lobkovický potok a do mlýnského náhonu se vlévající Kojetický potok. Jez v Lobkovicích zleva obtéká zleva bývalý mlýnský náhon. Při pravém břehu se nachází velké poloslepé rameno Staré Labe.
 
Labe z Neratovic do Mělníka Neratovice - Mělník
Labe městy Neratovice a Mělník jako by se chystalo na svůj největší přítok řeku Vltava. Ubírá se tu severním až severozápadním směrem. Při své pouti přijímá zleva Chlumínský potok. Pro odddělení jezu v Obříství od plavební komory byl využit říční ostrov. V Obříství pak najdeme jediný silniční most v tomto úseku řeky.
 
Labe v Mělníce Mělník
Mělník Labe a Vltava, to patří naprosto k sobě a snad každý Čech by měl alespoň jednou v životě spatřit vodní srdce české země. Do Labe se tu ještě vlévá Vraňansko - Hořínský plavební kanál zleva a Pšovka zprava. Nenajdeme tu žádný jez, ale několik přístavů a dva silniční mosty. Siluetě města dominuje mělnický zámek.
 
Labe mezi městy Mělník a Roudnice nad Labem Mělník - Roudnice nad Labem
Labe se mezi městy Mělník a Roudnice nad Labem se hezky klikatí. Ubírá se tu většinově severozápadním směrem. Při své pouti přijímá zprava potok Liběchovka. Je tu spousta ostrovů a slepých ramen. Nalezneme tu dva jezy, Dolní Beřkovice a Štětí. Lávka pro pěší spojuje obce Dolní Beřkovice a Vliněves, ve Štětí se pak nachází kombinovaný most železničně silniční.
 
Labe v Roudnici nad Labem Roudnice nad Labem
Řeka Labe přitéká do města Roudnice nad Labem od severu. Poté se řeka ubírá na západ, aby město opustila směrem na sever. Pod jezem s dlouho plavební komorou a vodáckou slalomovou dráhou se v Labi nachází větší množství malých ostrůvků. Labské břehy tu spojuje ocelový příhradový most na kamenných pilířích.
 
Labe mezi městy Roudnice nad Labem a Litoměřice Roudnice nad Labem - Litoměřice
Labe opouští město Roudnice nad Labem severním směrem, aby se stočilo na západ a takto vstoupilo do města Litoměřice. Právě o tomto úseku lze soudit, že patří k těm nejkrásnějším, zejména díky členitosti, slepým ramenům a tůňkám a také živým ramenům Labe. Celá oblast je dost rovinatá. Jediný jez tu je obce České Kopisty.
 
Labe v Litoměřicích Litoměřice
Město Litoměřice leží na soutoku řek Labe a Ohře a na jižní straně Českého středohoří. Nalezneme tu dva větší labské ostrovy, prvním je Střelecký ostrov a druhým je Písečný ostrov. Břehy řeky tu spojují Tyršův most a most generála Chábery. Čistota vody je snad ucházející, koupat se tu v ní rozhodně dá. Nad městem ční hezký kopec, přírodní památka Radobýl.
 
Labe mezi městy Litoměřice a Ústí nad Labem Litoměřice - Ústí nad Labem
Řeka Labe mezi městy Litoměřice a Ústí nad Labem se různě kroutí, v zásadě si však drží severní směr. Míjí Žernosecké jezero. Jediný jez je u města Lovosice. Většina toku Labe se tu nachází uvnitř CHKO České středohoří. Řeku tu přetíná železniční most na trati Litoměřice - Lovosice a vodovodní lávka pod obcí Libochovany a přívoz Velké Žernoseky.
 
Labe v Ústí nad Labem Ústí nad Labem
Řeka Labe přitéká na území města Ústí nad Labem od jihu a hned je zardžována posledním jezem na českém území ve Střekově. Při obou březích najdeme slepá a poloslepá ramena. Řeku tu svazují 3 mosty: Železniční most, most E. Beneše a Mariánský most. V místech, kde Labe opuští Ústí, již je poněkud chemicky cítit.
 
Labe mezi městy Ústí nad Labem a Děčín Ústí nad Labem - Děčín
Mezi městy Ústí nad Labem a Děčín protéká Labe nádhernými scenériemi Českého středohoří převážně na sever. Slepých a poloslepých ramen je tu poměrně dost, ale samá menší. Nenajdeme tu žádný jez a jediné přemostění Labe je technická lávka u Valtířova a pak přívoz mezi obcemi Velké Březno a Povrly. Pokud jde o čistotu vody, tak ústecká chemie dělá své.
 
Labe v Děčíně Děčín
Děčín je posledním městem na Labi na českém území. Řeka tu teče převážně na sever až severovýchod. Soutok s řekou Ploučnice patří k nejhezčím místům na Labi vůbec. Labe tu posiluje ještě několik dalších menších potoků. O čistotě vody tu lze říci, že je unesitelná, vždyť se tu sbírá voda takřka z celých Čech.
 
Labe mezi městy Děčín a Bad Schandau Děčín - Bad Schandau
Mezi městy Děčín a Bad Schandau se Labe ubírá na českém území na sever a na německém se stáčí téměř na západ. Protéká územím tak krásným, že slova nestačí pro vyjádření toho, co lze vnitřním smyslem cítit v těchto končinách, v Kaňonu Labe. Řeka tu tvoří na úseku zhruba 3,4 km státní hranici a opuští naše území v nejníže položeném místě ČR.
 
Labe v Bad Schandau Bad Schandau
Bad Schandau je prvním městem na Labi na německém území. Řeka tu protéká směrem na severozápad. Soutok s říčkou Lachsbach patří k jedinečným místům, kterých bychom ve světě pohledali. Lachsbach se totiž vlévá do Labe v protisměru. Okolí je překrásné, vždyť jsme tu na území národního parku Sächsische Schweiz (Saské Švýcarsko).
 
Labe mezi městy Bad Schandau a Pirna Bad Schandau - Pirna
Mezi městy Bad Schandau a Pirna tvoří Labe dva veliké meandry, i když vyslednicí se ubírá na severozápad. Protéká pod západním okrajem NP Sächsische Schweiz (Saské Švýcarsko). Přibírá tu zleva potok Weißeritz (Biela). Na jez a most tu nenarazíme, přes Labe se tu dá dostat několika přívozy. Za zmínku stolová hora Lilienstein a pevnost Königstein.
 
Labe ve městě Pirna Pirna
Město Pirna míjí Labe levým břehem převážně od východu na západ a pak se stáčí k severu u dalšího města Dohna a Heidenau. Na pravém břehu naproti se nachází Posta a Copitz, součásti Pirny. Labe tu přijímá zleva tyto přítoky: Katzbach a Wesenitz, zprava: Gottleuba a Müglitz.. Byly tu postaveny 2 mosty a více mobilních přístavišť.
 
Labe ve městě Dresden Dresden
Přes město Dresden plyne řeka Labe převážně od východu k západu. Je tu jeden vcelku velký ostrov, který je přírodní rezervací. Bylo tu postaveno celkem 9 mostů. Na obou březích stojí několik přístavů a větší množství mobilních přístavišť. Po řece tu plují výletní lodě a také se tu nacházejí zakotvené restaurační lodě.
 
Labe mezi městy Dresden a Meißen Dresden - Meißen
Mezi městy Dresden a Meißen se Labe ubírá převážně severozápadním směrem. Přijímá tu přítoky zleva: Tänichtgrundbach, zprava: Flunntrinengraben, Loßnitzbach, Lockiwitzbach. Blízce míjí města Radebeul a Coswig. Byly tu postaveny vedle sebe železniční a silniční most. . Čistota vody je spíše nevalná.
 
Labe ve městě Meißen Meißen
Přes město Meißen se řeka Labe ubírá severozápadním směrem. Přijímá tu zleva přítok Triebisch a zprava Fürstengraben. Břehy řeky tu spojují 2 silniční mosty a 1 železniční most. Od Labe je z většiny míst vidět dominanta města, Dom zu Meißen. Ve větším pravobřežním zálivu se nachází přístav.
 
 
 
 
Partneři