Řeka Labe / Aken - SchönebeckAken
Schönebeck

Mezi městy Aken a Schönebeck se Labe ubírá táhlými meandry převážně severozápadním směrem. Přijímá tu zleva řeku Saale a stoku Landgraben, zprava pak přítoky Auegraben, Fundegraben, Lepsgraben, Nuthe, Riedlachengraben. Z Labe tu vpravo vychází dlouhé rameno, zvané na počátku Dornburger Alte Elbe. Břehy řeky tu spojují 2 živé přívozy a 1 bývalý železniční most, který má přístupnou lávku pro pěší a cyklisty. Po levém břehu leží město Barby, řeka dále blízce míjí obce: Obselau, Steckby, Breitenhagen, Tochheim, Ronney, Gödnitz, Dornburg, Glinde, Ranies. Luhy zejména na pravém břehu jsou hezké. Čistota vody v řece je přijatelná. Celkově jde o pěkný úsek.


Nicolaikirche, radfahrerkirche, cosi jako cyklistický kostel v obci Steckby.
1
Spolehlivá značka labské cyklostezky Elberadweg, Steckby.
2
Silnice od přívozu k obci Tochheim.
3
Labe z pravého břehu nad přívozem Tochheim – Breitenhagen.
4
Přívoz Tochheim – Breitenhagen z pravéhpo břehu.
5
Přívozní plavidlo je připravené přijmoput cestijící, Labe, Tochheim – Breitenhagen.
6
Pravobřežní záliv Labe pod přívozem Tochheim – Breitenhagen.
7
Vodák poutník na Labi nedaleko soutoku s řekou Saale.
8
Soutok Labe / Saale pohledem vzdáleným. Nachází se nedaleko města Barby.
9
Soutok Labe / Saale pohledem přiblíženým. Nachází se nedaleko města Barby.
10
Rozčeřená hladina Labe pod soutokem s řekou Saale mezi temnými mraky při občasném vysvitnutí Slunce.
11
Cíp pravobřežní labské výspy pod soutokem s řekou Saale.
12
Cíp pravobřežní labské výspy a stožáry velmi vysokého napětí na opačném břehu řeky.
13
Labe mezi soutokem s řekou Saale a přívozem Barby – Ronney.
14
Kameny zpevněná pravobřežní výspa Labe.
15
Pravobřežní labská pláž nad přívozem Barby – Ronney.
16
Protipovodňové klíny chrání stožáry velmi vysokého napětí před ohromnou silou naplavenin v proudu.
17
Pohled z hlavou zakloněnou na stožár velmi vysokého napětí n apravém břehu Labe nad přívozem u obce Ronney.
18
Labe nad přívozem Ronney – Barby.
19
Přívoz přes Labe přiráží ke břehu od Barby směrem k Ronney.
20
Labe pod přívozem Ronney – Barby.
21
St.-Marien-Kirche Barby, pohled zdáli přes Labe.
22
Pravobřežní betonová cyklostezka podle Labe pod obcí Ronney.
23
Kamenitý levý labský břeh pod bývalým železničním mostem v Barby.
24
Levobřežní hráz Labe u města Barby.
25
Cyklostezka po levobřežní hrázi Labe v Barby.
26
Bývalý železniční most v Barby na straně proti proudu Labe.
27
Most tento přes Labe býval železniční. Je postupně rozebírán, zde schází kolejnice i drobné kolejivo.
28
Průmyslový závod na levém břehu Labe v Barby pod bývalým železničním mostem.
29
Labe nad bývalým železničním mostem v Barby.
30
Přechod pro pěší a cyklisty zůstal na bývalém železničním mostě u Barby ještě zachován.
31
Cedule, dnes asi už pamětní Die Elbbrücke k bývalému železničnímu mostu přes Labe v Barby.
32
Zděná strážní věž s branou na lávku pro pěší a cyklisty na bývalém železničním mostě přes Labe v Barby.
33
Zděná strážní věž bez brány na bývalém železničním mostě přes Labe v Barby.
34
Strmý pohled na strážní věž na bývalém železničním mostě přes Labe v Barby.
35
Rozebraný železniční svršek a osamělý železniční spodek na nájezdu na bývalý železniční most přes Labe v Barby.
36
Zatáčečka na bývalém železničním mostě přes Labe v Barby jen potvrzuje, že železniční svršek je právě rozebírán.
37
Písečný pravý břeh Labe pod bývalým železničním mostem přes Labe v Barby.
38
Pravobřežní niva Labe nad bývalým železničním mostem přes Labe v Barby.
39
Levobřežní lužní potok Nuthe pohledem z bývalého železničního mostu přes Labe v Barby.
40
Podjezd cyklostezky pod bývalým železničním mostem přes Labe v Barby, ovšem na pravém břehu.
41
Topol ze kterého jmelí vysálo život.
42
Rozcestí s hromadou metrového dříví na pravobřežní cyklostezce podle Labe u obce Gödnitz.
43
Rozčeřená hladina Labe pod městem Barby.
44
Slunce se zrcadlí v Labi pod městem Barby.
45
Labe se ubírá na Schönebeck.
46
Příliš dlouho uskladněné panely na pravém břehu Labe vzaly za své.
47
Připravená hromada lomového lamení pravděpodobně značí, že se tu bude budovat výspa na pravém břehu Labe u obce Dornburg.
48
Zpevněná cesta po pravém břehu Labe u obce Dornburg.
49
Labe nad rozdvojením do Dornburger Alte Elbe u obce Dornburg.
50
Rozdvojení Labe / Dornburger Alte Elbe u obce Dornburg.
51
Dornburger Alte Elbe je pravobřežní rameno Labe.
52
Pravobřežní hráz Labe a u ní silnice nedaleko obce Ranies.
53
Pravobřežní niva Labe zas vodnicí pod obcí Ranies.
54
Mrtvá olše v pravobřežní nivě Labe zas vodnicí pod obcí Ranies.
55

Počet fotografií: 55 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:21:00 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Dessau-Roßlau - Aken | Aken - Po proudu:Schönebeck | Magdeburg - jih


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!