Řeka Labe / Bad Schandau - PirnaBad Schandau
Pirna

Mezi městy Bad Schandau a Pirna tvoří Labe dva veliké meandry, i když vyslednicí se ubírá na severozápad. Protéká pod západním okrajem NP Sächsische Schweiz (Saské Švýcarsko). Přibírá tu zleva potok Weißeritz (Biela). Na jez a most tu nenarazíme, přes Labe se tu dá dostat několika přívozy. Není bez zajímavosti, že na své pouti v těchto místech, jsem potkal více cedulí místního rybářského svazu, než rybářů. Čistota vody se zdá být uspokojivá. Z okolních míst stojí za zmínku stolová hora Lilienstein a pevnost Königstein.


Pravobřežní labské rameno u obce Prossen tvoří přirozený přístav..
1
Vyústění pravobřežního poloslepého ramene Labe u obce Prossen..
2
Cesta po pravém břehu Labe u obce Prossen, v pozadí stolová hora Lilienstein..
3
Ohlédnutí se po pravém břehu Labe u obce Prossen přes říční značky až na část železničního mostu v Bad Schandau..
4
Lavičky na pravém břehu Labe pod obcí Prossen lákají ke krásnému posezení. Ovšem v dobách, kdy podzimní barvy obejmou Saské Švýcarsko, je již na delší posezení dost chladno..
5
Pravobřežní labská niva pod obcí Prossen se krásně zelená a Slunce si svými paprsky pohrává s labskou hladinou..
6
Labe se pod stolovou horou Lilienstein stáčí doleva a tvoří kolem Liliensteinu veliký meandr..
7
V dlouhém meandru kolem stolové hory Lilienstein získává Labe vnitřní energii, potřebnou pro život řeky..
8
Na konci levotočivého oblouku Labe začíná Halbestadt..
9
Cesta po pravém břehu Labe pod stolovou horou Lilienstein..
10
Ohlédnutí se proti proudu Labe pod stolovou horou Lilienstein..
11
Na obou březích Labe se nachází lavičky, z kterých můžeme pozorovat proud řeky a širé okolí..
12
Malebný domek na pravém břehu Labe patří k městu Halbestadt..
13
Zakloňme hlavu a podívejme se zespoda na Lilienstein..
14
Königstein, pravobřežní silnice podél Labe..
15
Za alejí ve městě Halbestadt můžeme spatřit siluetu pevnosti Königstein..
16
Pravobřežní nástupiště přívozu ve městě Königstein lze bezesporu dobře přehlédnout i z vysoko nad Labem se čnící pevnosti..
17
Potok Weißeritz, česky Biela ústí zleva do Labe ve městě Königstein..
18
Labe pod pevností Königstein..
19
Pravobřežní poloslepé rameno Labe pod pevností Königstein, která byla kdysi česká..
20
Kotva na pravém břehu Labe v Königsteinu dnes slouží pro okrášlení pohodové atmosféry při romantickém výhledu na pevnost Königstein..
21
Slunce se zrcadlí nadvakrát, nejprve v poloslepém pravobřežním rameni a pak v Labi samotném. Königstein..
22
vyústění pravobřežního ramene Labe pod pevností Königstein..
23
Malebnost saských obydlí je pozoruhodná, i když všude s občas nedostávají prostředky na opravy..
24
Tlačný remorkér na Labi v Königsteinu. A zde prozatím naše putování končí, Hamburg a Cuxhaven, to je zatím pouhý sen….
25
26. Levý břeh Labe v obci Königstein a slušná cyklostezka. Pokračování fotografování po 10 letech.
26
Labe a Saské Švýcarsko za jarního dne.
27
Soutok Labe  / /Weißeritz, česky Biela, Königstein.
28
Elberadweg, to je cesta mezi řekou Labe a železniční tratí, Königstein.
29
Soutok Labe / Pehna, Thürmsdorf je pak nejbližší obcí. Hora naproti na pravém břehu je Lilienstein.
30
Labe zleva pod soutokem s potokem Pehna. Následující osada je Strand.
31
Železniční mostek s podjezdem cyklostezkou u soutoku Labe / Pehna v obci Thürmsdorf.
32
Dekorační kotva nedaleko přívozu přes Labe Weißig – Kurort Rathen.
33
Turisté trpělivě čekají u přívozu přes Labe Weißig – Kurort Rathen.
34
Motorový šlun pluje proti proudu Labe u přívozu Weißig – Kurort Rathen.
35
Labe v obci  Weißig, na pravém břehu se tyší skály Saského Švýcarska.
36
Vyhlídkové lavičky na levém břehu Labe v obci Weißig.
37
Soutok Labe / Grünbach v obci Kurort Rathen, pozorovaný z opačného, levého břehu v obci Weißig.
38
Končící asfaltová cesta a pokračující pěšina po levém břehu Labe v obci Weißig.
39
Dekorační kotva i s řetězem na levém břehu Labe v obci Pötszcha.
40
Nádraží Stadt Wehlen v Sasku leží na levém břehu Labe, opačném, než vlastní město a spojení tam je jen přívozem.
41
Cyklostezka po levém břehu Labe nad městem Pirna.
42
Motorová plachetnice na Labi nad městem Pirna.
43
Malý potok pod obcí Struppen posiluje Labe zleva.
44
Výletní loď Pirna na Labi nad městem Pirna.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:17:39 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Děčín - Bad Schandau | Bad Schandau - Po proudu:Pirna | Dresden


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!