Řeka Labe / Dessau-RoßlauLutherstadt Wittenberg - Dessau-Roßlau
Dessau-Roßlau - Aken

Do města Dessau-Roßlau přitéká Labe západním směrem, stáčí se k jihu a pak se postupně stáčí k severu. Dá se mluvit o velkém jižním meandru. Labe tu přijímá zleva významný přítok, řeku Mulde, zprava pak potok Rossel. Břehy jsou tu lehce zpevněny. Stojí tu 1 silniční a 1 železniční most. V obou částech tohoto dvojměstí se nacházejí přístavy a přístaviště. Čistota vody je tu významnou měrou ovlivněna řekou Mulde, takže Labe pod soutokem se naředěné jeví mnohem čistší, než proti proudu výše. Jak z názvu vyplývá, město se skládá ze dvou hlavních částí, které byly administrativně spojeny 1. 7. 2007. Do Roßlau na pravém břehu Labe přitéká a z Dessau na levém břehu pak Labe odtéká. Nutno říci, že řeka je tu moc hezká a celkový dojem velice pozitivní.


Slunce vyhlédlo mezi mraky nad Labe u Roßlau.
1
Temné větrné Labe u Roßlau.
2
Levobřežní niva Labe za zajímavé světelné konstelace nad mostem u Roßlau.
3
Sluneční paprsky nad temným Labem u Roßlau.
4
Ranní Slunce nad Labem za lodní značkou u Roßlau.
5
Silniční most přes Labe spojuje městské části Roßlau a Dessau.
6
Silniční most přes Labe na spodní straně s osvětlovací rampou u Roßlau.
7
Elbehaus je soukromé ubytovací zařízení v Dessau. Na pohled je to malebné.
8
Levobřežní vrba u Labe mezi silničním a železničním mostem.
9
Železniční most přes Labe mezi Dessau a Roßlau.
10
Slunce začíná pálit na levobřežní nivě Labe mezi silničním a železničním mostem u Roßlau.
11
Silniční most přes řeku Mulde spojuje Roßlau a Dessau.
12
Nádherná pravobřežní kosa řeky Mulde nad vtokem do Labe.
13
Řeka Mulde udělala kosu, která po další velké vodě může být úplně jinde, či nemusí být vůbec.
14
Pravobřežní naplaveniny na řece Mulde kousek na vtokem do Labe.
15
Samý závěr řeky Mulde, která ředí vodu v Labi tak, že je pak mnohem čistší.
16
Soutok řek Labe / Mulde. Pohled po toku řeky Mulde.
17
Železniční most přes rameno Labe nedaleko menšího přístavu v Dessau.
18
Wallwitzsee je rameno Labe, spojené s hlavním tokem pro průtok vody.
19
Leopoldshafen, nejspíše hlavní přístav na Labi v Dessau.
20
Dlážděná cesta kolem levobřežní zátoky Labe, kde leží přístav Leopoldshafen v Dessau.
21
Přístav Leopoldshafen ústí do Labe v Dessau.
22
Ohlédnutí se proti proudu Labe, vzadu stavba Elbhafen.
23
Lodní značka na pravém břehu Labe zhruba oproti přístavu Leopoldshafen.
24
Levobřežní lodní značka a mobilní přístaviště na Labi, Dessau.
25
K břehu připoutaná levobřežní ocelová bójka u Labe, Dessau.
26
Detail lanového kotvení mobilního přístaviště na Labi, Dessau.
27
Mobilní přístaviště na levém břehu Labe v Dessau je schopné odolávat velkým výškovým výkyvům hladiny.
28
Dlouhý pravotočivý oblouk Labe pod Dessau je součástí velikého meandru.
29
Lanová třínožka v písku na levém břehu Labe v Dessau.
30
Levobřežní cesta podle Labe pod dlouhým obloukem řeky, Dessau.
31
Říční muzeum ve spodní části Dessau.
32
Cesta po levobřežní hrázi Labe, Dessau.
33
Fabrika v Dessau je chráněna levobřežní hrází od řeky Labe.
34
Labe opouští Dessau, přesněji řečeno město Dessau-Roßlau.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:20:40 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Lutherstadt Wittenberg | Lutherstadt Wittenberg - Dessau-Roßlau - Po proudu:Dessau-Roßlau - Aken | Aken


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!