Řeka Labe / Geesthacht - HamburgGeesthacht
Hamburg - Jižní Labe

Mezi městy Geesthacht a Hamburg se Labe ubírá převážně na západ ovšem s mnoha průběžnými změnami směru. Přijímá tu zleva přítoky Ilmenau, Werten a Seeve. Celý tok je lemován slepými a poloslepými rameny. Hladina Labe tu kolísá v důsledku přílivu a odlivu. Tedy můžeme spatřit vysychající poloslepá ramena, obnažené výspy a další příznaky slapových jevů. Břehy řeky tu spojuje 1 stálý přívoz. Po obou březích stojí poměrně vysoké ochranné hráze, od nichž bývá k řece zpravidla dost blízko a lužní prostor je tak poměrně malý. Labe tu blízce míjí obce Krümmel, Obermarschacht, Marschacht, Rönne, Schwinde, Stove, Elbstorf, Drennhausen, Altegamme, Drage, Arterdeich, Ost-Krauel, West-Krauel, Laßrönne, Stöckte, Hoopte, Fliegenberg, Howe, Rosenweide, Klein-Rosenweide, Over, Bullenhausen. U poslední jmenované dochází k rozdvojení Labe na severní a jižní větev, zvané Norderelbe a Süderelbe. Čistota vody tu valná není. Je tu ovšem dost hezky a dost věcí k vidění.


Labe za odlivu u obce Drennhausen.
1
Levobřežní zátoka Labe u obce Drennhausen při pokleslém stavu vody.
2
Turistický přístřešek na levém břehu Labe mezi obcemi Drennhausen a Drage.
3
Asfaltová cesta pod levobřežní hrází Labe u obce Drage.
4
Obec Drage je chráněná od Labe vysokou protipovodňovou hrází.
5
Levobřežní niva Labe pod hrází u obce Drage a točící se listy větrníků na opačném břehu.
6
Asfaltový sjezd levobřežnímu luhu Labe u obce Drage.
7
Cyklistický rozcestník na labské stezce v obci Drage.
8
Dvojice ovcí se pase na levobřežní hrázi Labe.
9
Slunce nad levobřežním luhem Labe u obce Drage.
10
Levobřežní niva Labe nedaleko obce Laßrönne.
11
Netýkavka patří k lužním květinám.
12
Asfaltová cesta pod levobřežní hrází Labe u obce Laßrönne.
13
Bahno levobřežního poloslepého ramene Labe pod obcí Laßrönne se objevuje za odlivu.
14
Vyústění levobřežního poloslepého ramene do Labe u obce Laßrönne.
15
Dětské hřiště pod levobřežní hrází Labe v obci Laßrönne.
16
Levobřežní hráz Labe u obce Laßrönne pohledem přes oblouk silnice proti proudu řeky.
17
Odlivem odhalené výspy Labe u obce Laßrönne.
18
Kameny levobřežní výspy Labe jasně napovídají o mocnosti slapových jevů dosahujících sem ze Severního moře.
19
Levý břeh Labe u obce Laßrönne je tvořen kameny pro odolnost slapovým jevům a vlnám od proplouvajících lodí v blízkosti silnice.
20
Ulice, po které vede silnice u Labe se jmenuje dle očekávání Elbstraße.
21
Bahnitý levý břeh Labe pod obcí Laßrönne.
22
Silnice se vzdaluje od Labe, není tedy nutné mohutně zpevňovat břeh.
23
Bahnitý prostor mezi levobřežními výspami Labe u obce Stöckte.
24
Přístaviště Zollenspieker pohledem přes Labe z opačného břehu.
25
Řeka Ilmenau se blíží k Labi, vpravo odbočka do přístavu Stöckte.
26
Zdymadlo na řece Ilmenau před jejím splynutím s řekou Labe.
27
Kotevní sloupy na řece Ilmenau.
28
Soutok Labe / Ilmenau u obce Stöckte.
29
Labe přibírá Ilmenau zleva u obce Stöckte.
30
Tehdy visel Martin Schutz na kdejakém sloupu, ale zatímco on dělal volební kampaň, Angela raději vyhrála volby s doslova pár obrázky, tedy pokud jde o vývěsní číst kampaně.
31
Naloďování menší lodi je možné pomocí traktoru.
32
Přívozní plavidlo na levém břehu Labe, Hoopte.
33
Labe u obce Hoopte.
34
Levobřežní přístavní zátoka u obce Fliegenberg.
35
Cyklistický rozcestník na levém břehu Labe v obci Fliegenberg je první potkaný s názvem Hamburg.
36
Levý břeh Labe u obce Fliegenberg, obec naproti je Howe.
37
Pracovní loď při pravém břehu Labe u obce Howe.
38
Večerní stín z levobřežní hráze Labe se již prodlužuje u obce Fliegenberg.
39
Večerní Labe u Klein-Rosenweide.
40
Schody z odvrácené strany levobřežní hráze Lebe k silnici u obce Klein-Rosenweide.
41
Schody k Labi z levobřežní hráze u obce Klein-Rosenweide.
42
Lavička na levobřežní hrázi Labe u obce Klein-Rosenweide.
43
Soutok Labe / Werten u Klein-Rosenweide.
44
Technické zpracování soutoku Labe / Werten pod vysokou levobřežní hrázi u obce Klein-Rosenweide.
45
Pohádkově nádherná chalupa nedaleko Labe v obci Klein-Rosenweide.
46
Soutok Labe / Seeve mezi obcemi Klein-Rosenweide a Over.
47
Levobřežní hráz Labe za večerního Slunce nad obcí Over.
48
Měřický bod na levobřežní hrázi Labe nad obcí Over.
49
Pohled proti proudu řeky Seeve, vlevo je vidět její pravobřežní záliv.
50
Labe přitéká k obci Over a večerní stín se natahuje.
51
Strážní domek v cihlových barvách na levobřežní hrázi Labe u obce Over.
52
Vodočet na levém břehu Labe u obce Over.
53
Nádherná cihlová barva zdi, vyvýšené levobřežní hráze Labe v obci Over.
54
Vlajkový stožár jachetní přístavu v levobřežní zátoce Labe u obce Bullenhausen.
55
Labe přitéká k rozdvojení na severní a jižní část u obce Bullenhausen.
56
Rozdvojení Labe na severní a jižní část u obce Bullenhausen.
57
Jachetní přístav v levobřežní zátoce Labe u obce Bullenhausen.
58
Vycházející Slunce nad rozdvojením Labe u obce Bullenhausen.
59
Východ Slunce nad rozdvojením Labe u obce Bullenhausen.
60
Zpola vyšlé Slunce nad rozdvojením Labe u obce Bullenhausen.
61
Cíp rozdvojení Labe u obce Bullenhausen za vycházejícího Slunce.
62
Romantický východ Slunce nad jachetním přístavem v levobřežní zátoce Labe u obce Bullenhausen.
63
Vycházející Slunce se odráží v hladině Labe nad rozdvojením Labe u obce Bullenhausen.
64
Přiblížený cíp rozdvojení Labe u obce Bullenhausen a odraz stoupajícího Slunce v hladině řeky.
65

Počet fotografií: 65 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:25:56 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Boizenburg - Geesthacht | Geesthacht - Po proudu:Hamburg - Jižní Labe | Hamburg - Severní Labe


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!