Řeka Labe / Glückstadt - FriedrichskoogGlückstadt
Friedrichskoog

Mezi městem Glückstadt a obcí Friedrichskoog se řeka Labe ubírá na severozápad, pak na západ a nakonec se stáčí zase na severozápad, aby posílilo Severní moře. Album se věnuje jen pravému břehu. Řeka se tu dosti rozšiřuje a na konci úseku dosahuje šířky 15 km. Labe tu přijímá zprava přítoky Stör, Hollerwettern, Harrwettern, Braake, Neufelder Fleth. Velice výrazný je Kielský průplav - Nord-Ostsee-Kanal ve městě Brunsbüttel, který zkracuje cestu pro námořní lodě mezi Severním a Baltským mořem. Labe tu dále blízce míjí obce Borsfleth, Wewelsfleth, Brokdorf, Sankt Margarethen, Neufeld, Neufeldkoog, Kaiser-Wilhelm-Koog, Dieksanderkoog. Po celé délce stojí ochranné hráze, o výšce přes 8 m. Nachází se tu 1 přívoz mezi městy Brunsbüttel a Cuxhaven. Čistota vody je tu proměnlivá a vliv přílivu a odlivu je totožný se Severním mořem. Celá oblast je velice rovinatá a plná větrných elektráren. Lidí tu žije spíše méně, přesto má tento úsek své kouzlo.


Ovčí brána pod pravobřežní hrází Labe pod městem Glückstadt.
1
V Německu tolik oblíbené zákazy čehokoliv, ze poměrně komplikovaný zákaz vjezdu na cyklostezku pod pravobřežní ochrannou hrází Labe.
2
Pravý břeh Labe nad ústím řeky Stör pod městem Glückstadt.
3
Dívky piknikují na pravém břehu Labe nad ústím řeky Stör.
4
Ovce shlíží z koruny pravobřežní hráze na Labe nad ústím řeky Stör.
5
Schody na vnější straně pravobřežní ochranné hráze Labe nad ústím řeky Stör.
6
Soutok Labe / Stör pod městem Glückstadt.
7
Most přes řeku Stör. Jedná se o padací most, vjezd je řízen semafory.
8
Vlevo řeka Stör, vpravo přístav SSV Borsfleth.
9
Přístav SSV Borsfleth v levobřežní zátoce řeky Stör.
10
Pohled po proudu řeky Stör na její vyústění do Labe.
11
Pravobřežní zátoka Labe pod ústím řeky Stör.
12
Vlnobití při pravém břehu Labe.
13
Soutok Labe / Hollerwettern nad obcí Brokdorf.
14
Stavební loď na Labi u vyústění přítoku Hollerwettern.
15
Vratič mezi kameny na pravém břehu Labe.
16
Zakalená voda umělého přítoku Hollerwettern ve vývařišti nad vtokem do Labe nedaleko obce Brokdorf.
17
Menší průmyslové zařízení na pravém břehu Labe nad obcí Brokdorf.
18
Černobílý maják přímo na pravém břehu Labe u obce Brokdorf.
19
Labe a jeho kamenitý pravý břeh za velice proměnlivého počasí u obce Brokdorf.
20
Pravobřežní písečná pláž Labe u obce Brokdorf.
21
Světlo Slunce na průmyslovém objektu, ale stín mraku zahaluje pravý břeh Labe u obce Brokdorf.
22
Otočné rameno na pravém břehu Labe nejspíše slouží k naloďování menších lodí.
23
Vierstieg-Hufener-Kanal se vlévá do Labe mezi obcemi Brokdorf a Sankt Margarethen.
24
Těhotná ovce.. Inu tak tedy březí ovce s označkováním na hřbetě při pravém břehu Labe.
25
Altenhafener-Kanal se vlévá do Labe mezi obcemi Brokdorf a Sankt Margarethen.
26
Rákosím porostlý pravý břeh Labe nedaleko obce Sankt Margarethen.
27
Maják, průmyslový závod a větrníky na pravém břehu Labe u obce Sankt Margarethen.
28
Zlověstně temná obloha nad ovčí pastvinou kolem pravobřežní stezky podél Labe u obce Sankt Margarethen.
29
Soutok Labe / Braake ve městě Brunsbüttel za rozbřesku, za ním se nachází Nord-Ostsee-Kanal.
30
Ranní opar na Labi na soutoku s řekou Braake ve městě Brunsbüttel.
31
Soutok Labe / Braake ve městě Brunsbüttel před východem Slunce, za ním se nachází Nord-Ostsee-Kanal.
32
Soutok Labe / Braake ve městě Brunsbüttel za východu Slunce, za ním se nachází Nord-Ostsee-Kanal.
33
Průmyslová romantika na soutoku Labe / Braake ve městě Brunsbüttel.
34
Mělčina na pravém břehu Labe pod soutokem s řekou Braake ve městě Brunsbüttel.
35
Pravobřežní zátoka Labe pod soutokem s řekou Braake ve městě Brunsbüttel.
36
Příjezd k přívozu přes Labe, spojujícím města Brunsbüttel a Cuxhaven.
37
Přívozní loď přirazila k přístavu Brunsbüttel.
38
Farma větrníků na pravém břehu Labe pod městem Brunsbüttel.
39
Pravý břeh Labe pod městem Brunsbüttel.
40
Červeně označená ovce přivírá oči před nízkým Sluncem.
41
Rybář na pravém břehu Labe tahá síť.
42
Pravý břeh Labe za odlivu tu vypadá jak z období sucha.
43
Kaluže s brakickou vodou za odlivu při pravém břehu Labe pod městem Brunsbüttel.
44
Napájecí korýtko pro ovce v pravobřežní nivě Labe pod městem Brunsbüttel.
45
Cyklostezka pod pravobřežní hrází Labe mezi městem Brunsbüttel o obcí Neufeld.
46
Mechanizace pro pobřežní práce na pravém břehu Labe mezi městem Brunsbüttel o obcí Neufeld.
47
Nákladní plavidlo bez vlastního pohonu, na kterém se rozváží materiál pro pobřežní práce. Nyní je však odliv a plavidlo neplave.
48
Svázané kůly na pravém břehu Labe nad obcí Neufeld.
49
Snopy smrkového chvojí, používaného v těsnění nízkých hrází na pravém břehu Labe nad obcí Neufeld.
50
Nekonečná niva, nekonečně mnoho ovcí, nekonečné stezky a všude kolem větrné elektrárny, takový je pravý břeh Labe v samé dolní části.
51
Ovce jdou v řadě za sebou po koruně hráze směrem na Neufeld.
52
Pravobřežní niva Labe nad obcí Neufeld. Ovce vcelku volně putují mezi udržovanými pásy rákosí.
53
Vodní nádrž u obce Neufeld je tak trochu poloslepé rameno, ale vlastně jde o protažení přístavu.
54
Neufelder Fleth přivádí vodu do přístavní nádrže v obci Neufeld.
55
Vlajkový stožár u přístavu Neufeld.
56
Kotva pod vlajkovým stožárem u v přístavu Neufeld.
57
Záchranný kruh v přístavu SBC Neufeld.
58
Lodní šroub pod vlajkovým stožárem u v přístavu Neufeld.
59
Anglický trávník u přístavu Neufeld.
60
Přístav Neufeld je zrovna na bahně, protože je odliv.
61
Zděná ochranná hráz chrání obec Neufeld před vysokou vodou z řeky Labe a Severního moře.
62
Průjezd přes ochrannou hráz Labe je osaditelný vraty, která zapadnou do kolejnic k tomu určeným.
63
Podélná vodní nádrž pod přístavem Neufeld.
64
Domeček na břehu vodní nádrže pod přístavem Neufeld.
65
Ovce odpočívají nad propustem jednoho z kanálů pod obcí Neufeld.
66
Ovce nyní do pravobřežní nivy Labe nemohou.
67
Jeden z kanálů pod obcí Neufeld.
68
Ovčí brána pod pravobřežní hráze Labe pod obcí Neufeld.
69
Výhled z koruny pravobřežní hráze Labe směrem k Labi. V dáli je vidět Cuxhaven.
70
Rozsáhlá pravobřežní niva Labe v jeho nejspodnější části.
71
Cyklostezka pod pravobřežní hrází Labe u obce Neufeldkoog.
72
Příčná hráz v pravobřežní nivě Labe u obce Neufeldkoog.
73
Lavička na koruně pravobřežní hráze Labe u obce Neufeldkoog.
74
Skladiště pracoviště pro zpevňování pravobřežní nivy Labe u obce Neufeldkoog.
75
Končící asfaltová stezka po koruně pracoviště hráze Labe u obce Neufeldkoog.
76
Pásový bagr pro zemní práce v pravobřežní nivě Labe u obce Neufeldkoog.
77
Složené trubky jsou vyplněny smrkových roštím a připraveny k použití.
78
Pobřežní flora v pravobřežní nivě Labe u obce Neufeldkoog jistě není příliš rozmanitá, ale zato velice zajímavá.
79
Suché vodní příkopy v příčném směru v pravobřežní nivě Labe u obce Neufeldkoog.
80
Čerstvě vyhloubené rýhy v pravobřežní nivě Labe u obce Neufeldkoog.
81
Vodní příkopy a šestice trubek vedoucí pod pravobřežní hráz Labe u obce Neufeldkoog.
82
Panáček s vlaječkou nabádá ke zpomalení tam, kde člověk po zemi jedoucí nemůže dosáhnout valné rychlosti.
83
Cyklistický rozcestník pod pravobřežní hráze Labe u obce Neufeldkoog.
84
Lavičky na koruně pravobřežní hráze Labe u obce Neufeldkoog.
85
Pohled z koruny pravobřežní hráze Labe na město Cuxhaven přes nivu a řeku Labe, zde dosahující šířky téměř 15 km. Tvar mraku připomíná jakousi línější supercelu.
86
Pravobřežní niva Labe u obce Kaiser-Wilhelm-Koog se zdá býti nekonečnou.
87
Lavičky na koruně pravobřežní hráze Labe u obce Kaiser-Wilhelm-Koog.
88
Silnice jako když střelí ústí do silnice pod pravobřežní hrází Labe u obce Kaiser-Wilhelm-Koog.
89
Větrná farma v pravobřežní nivě Labe u obce Kaiser-Wilhelm-Koog.
90
V pravobřežní nivě Labe jsou vidět pravoúhle postavené kanály, které se zdají vést odnikud nikam.
91
Přes rozsáhlou pravobřežní nivu Labe je vidět až na plošinu v Severním moři.
92
Táhlý oblouk pravobřežní hráze Labe pod obcí Kaiser-Wilhelm-Koog.
93
Silniční průjezd přes pravobřežní hráz Labe u obce Kaiser-Wilhelm-Koog.
94
Sen každého zajíce! Dvoubarevné pole se zelím červeným a bílým. Nachází se pod obcí Kaiser-Wilhelm-Koog.
95

Počet fotografií: 95 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:28:53 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Wedel | Wedel - Glückstadt | Glückstadt - Po proudu:Friedrichskoog


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže Brno | Kraniosakrální terapie Brno
© foto 2008 - 2019 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!