Řeka Labe / Havelberg - WittenbergeHavelberg
Wittenberge

Mezi městy Havelberg a Wittenberge se Labe ubírá převážně severozápadním směrem meandrujíce lužní krajinou a doprovázena velkým počtem poloslepých a slepých ramen po obou březích. Přijímá tu zprava řeku Havel a pak ještě Gnevsdorfer Vorfluter coby poslední kanál, spojující řeku Havel s řekou Labe. Žádný most ani přívoz tu není. Po obou březích stojí v dostatečné vzdálenosti ochranné hráze. Největším sídlem blízko toku je na levém břehu město Werben. Dále tu Labe tu blízce míjí tyto obce: Räbel, Toppel, Dahlen, Abbendorf, Gnevsdorf, Rühstädt, Bälow, Hinzdorf, Losenrade. Čistota vody je tu velice přijatelná a rybářských příležitostí nepočítaně. Celý úsek působí velice pozitivním dojmem.


Zrekonstruovaná cyklostezka mezi řekami Labe a Havel.
1
Cyklostezka vede po pravobřežní ochranné hrázi Labe u osady Neuwerben.
2
Levotočivý oblouk Labe nad soutokem s řekou Havel, kde Labe mění směr toku na západní.
3
Večerní Labe nad soutokem s řekou Havel u Neuwerben.
4
Labe ve večerní nivě.
5
Zdymadla na řece Havel nad soutokem s řekou Labe.
6
Srdce soutoku Labe / Havel.
7
Pohled po proudu řeky Havel z pravého břehu nad odevzdáním vody Labi.
8
Soutok Labe / Havel.
9
Cyklostezka po pravém břehu řeky Labe pod soutokem s řekou Havel.
10
Labe oproti městu Werben.
11
Domek na pravobřežní hrázi Labe, úplně vpravo Gnevsdorfer Vorfluter, poslední kanál mezi řekou Havel a Labe.
12
Gnevsdorfer Vorfluter, poslední kanál mezi řekou Havel a Labe.
13
Myslivecký posed u Gnevsdorfer Vorfluter se kloní ve směru převažujících větrů na východ.
14
Večerní pravobřežní niva Labe nad spojením s Gnevsdorfer Vorfluter.
15
Labe má na pravém břehu dosti širokou nivu, což se ocení zejména v době povodní.
16
Večerní Slunce osvětluje cyklostezku mezi pravobřežním poloslepým ramenem Labe a Gnevsdorfer Vorfluter.
17
Vyústění poloslepého ramene do Labe.
18
Asfaltová cyklostezka mezi řekou Labe a kanálem Gnevsdorfer Vorfluter.
19
Gnevsdorfer Vorfluter, při nízkém večerním Slunci.
20
Slunce klesá nad Gnevsdorfer Vorfluter nad jeho vyústěním do Labe.
21
Labe nad přijetím Gnevsdorfer Vorfluter.
22
Dřevěná vyhlídková věž mezi řekou Labe a Gnevsdorfer Vorfluter nedaleko jejich spojení.
23
Pravobřežní niva Labe nad vyústěním Gnevsdorfer Vorfluter je večerním Sluncem zalitá.
24
Pravobřežní slepá ramena Labe nad přijetím Gnevsdorfer Vorfluter.
25
Gnevsdorfer Vorfluter nad posledními zdymadly.
26
Rybochod na Gnevsdorfer Vorfluter zaslouží úctu provozovatelům za smýšlení v soulad s přírodními zákonitostmi.
27
Poslední zdymadla na Gnevsdorfer Vorfluter.
28
Poslední úsek kanálu Gnevsdorfer Vorfluter.
29
Slunce klesá za stromy a Gnevsdorfer Vorfluter míří do Labe.
30
Srdce vyústění Labe / Gnevsdorfer Vorfluter.
31
Labe přijímá Gnevsdorfer Vorfluter zprava u obce Gnevsdorf a tím končí mnohá spojení s řekou Havel.
32
Večerní Labe pod přijmutím vod Gnevsdorfer Vorfluter.
33
Slunce se ukládá ku spánku a cyklista ho nedohoní...
34
Večerním Sluncem zalitá hladina Labe za kameny pravobřežní výspy.
35
Kameny pravobřežní výspy Labe u obce Rühstädt.
36
Večerní Labe u obce Rühstädt.
37
Hejno ptáků nad ranním Labem u obce Rühstädt.
38
Vycházející Slunce nad pravobřežní zátokou Labe u obce Rühstädt.
39
Slunce vyšlo za pravobřežní vrbou u Labe.
40
Ranní Slunce zalévá pobřežní listy u Labe nádherným světlem.
41
Asfaltová stezka po koruně pravobřežní hráze Labe a silnice dole pod obcí Rühstädt.
42
Široká pravobřežní niva Labe mezi obcemi Rühstädt a Bälow.
43
Lužní prostředí na pravém břehu Labe mezi obcemi Rühstädt a Bälow.
44
Malé pravobřežní slepé rameno Labe mezi obcemi Rühstädt a Bälow.
45
Pravobřežní slepé rameno Labe u obce Bälow.
46
Bílá vrba na břehu pravobřežního slepého ramene u obce Bälow.
47
Dřevěná vyhlídková věž u obce Bälow.
48
Rozsáhlá pravobřežní niva Labe se slepým ramene z vyhlídky u obce Bälow.
49
Stín vyhlídkové věže u obce Bälow.
50
Cesta po koruně pravobřežní hráze Labe u obce Hinzdorf.
51
Labe u obce Hinzdorf.
52
Pravobřežní slepé rameno Labe pod obcí Hinzdorf.
53
Kdosi si utřel cosi, papír odhodil kamsi...
54
Lužní jízdní kolo zaparkované u pravobřežní hráze Labe nedaleko osady Zwischendeich nad městem Wittenberge tu je podle všech indicií delší dobu.
55
Vysychající slepé rameno Labe nad městem Wittenberge.
56
Vodní rostlinstvo ve vysychajícím slepém rameni Labe nad městem Wittenberge.
57
Pahýly ořezaných vrb v pravobřežní nivě Labe nad městem Wittenberge.
58
Kilometrovník 453 na pravém břehu Labe nad městem Wittenberge značí vzdálenost od českých hranic.
59
Sytá zeleň pravobřežní niv yLabe s vrbami nad městem Wittenberge.
60

Počet fotografií: 60 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:23:41 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Tangermünde - Havelberg | Havelberg - Po proudu:Wittenberge | Wittenberge - Dömitz


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!