Řeka Labe / HostinnéVrchlabí - Hostinné
Hostinné - Les Království

Většina města Hostinné leží na levém břehu Labe. Tamtéž také přijímá říčku Čistá. Řeka přitéká od západu a pokračuje tu dále na východ až jihovýchod. Břehy jsou dílem regulované a dílem přirozené. Najdeme tu spoustu mostů, i lávek. V horní polovině města stojí za povšimnutí krásný krytý dřevěný mostek přes náhon. O čistotě labské vody by se zdalo s úspěchem pochybovat.


Labe přitéká do Hostinného pomalu, je zadržováno jezem.
1
Silniční most v Hostinném, pohled od Vrchlabí.
2
Hostinné - Labský Mlýn, jez na Labi.
3
Detail jezu Labský Mlýn v Hostinném.
4
Labe mezi jezy v Hostinném.
5
Dálková cyklistická trasa podél Labe je v Hostinném příjemná pro každé kolo.
6
Pohled shora přes dolní jez v Hostinném.
7
Detail dolního jezu v Hostinném.
8
Pod dolním jezem v Hostinném se Labe prudce stáčí doleva.
9
Mostek přes náhon v Hostinném je krytý a působí mile.
10
Labe v Hostinném je oslabené o vody náhonu.
11
Přirozený kamenný práh přes Labe v Hostinném.
12
Rybník nalevo a Labe napravo a za ním železniční trať.
13
Detail dna Labe v Hostinném.
14
Rybníků podél Labe je v Hostinném více po sobě.
15
Most přes Labe, ulice Deymova.
16
Garáže z náhonu.
17
Hostinné je průmyslové město, vysoké komíny budiž toho potvrzením.
18
Železniční most přes říčku Čistá, těsně před jejím vtokem do Labe.
19
Mostů je v Hostinném opravdu dost.
20
Pohled z mostu na most.
21
Opěrné zdi chrání město přes vymíláním vodním proudem.
22
Někoho by snad zaujal most, jiného lampa nad ním.
23
Ocelový most s fošnami v Hostinném.
24
Labe má zrovna vody málo.
25
Pod mostem je vody více.
26
Stezka po pravém břehu Labe v Hostinném.
27
Most u fotbalového hřiště v Hostinném.
28
Labe zrcadlí domy i stromy.
29
Vlečkový most přes Labe do papíren v Hostinném.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:03:52 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Vrchlabí | Vrchlabí - Hostinné - Po proudu:Hostinné - Les Království | Les Království


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!