Meandr řeky

 
Po letech velká voda přichází
silou proudu břehy rozhází
kde jen mírný oblouk byl
meandr krásný se vytvořil
Na jenom takovém místě
voda hnala se zpříma jistě
tak bylo před několika lety
pršelo moc měnilo to světy
Úplně jinak proud plyne dnes
kde byla tůňka co chvílí je běs
tam co proud měl velikou sílu
vymlel u stromu pořádnou díru
Voda pak nazpátek zase se stáčí
pryč je už strom příbytek ptačí
ty proudy jdou navzájem proti
za sucha mírně spolu se krotí
Stačí však deště kapek pár
tam co ještě včera pražil žár
a kousíček země ubude zase
náš meandr je štíhlejší v pase
To co v nevidí oko člověka
že zase opodál protéká řeka
korytem změněným lehce
snad jediným tahem pěšce
Častá krůpěj prorazí kámen
tak i s meandrem bude ámen
až přespříliš zeštíhlí v pase
nebude kdo divit se kráse
Pas nádherný náhle se zlomí
když zvony vedle prudce zvoní
poplach jen všichni se spaste
za pár chvil přehrada praskne
Voda s sebou kameny přinese
původní koryto celé se zanese
najde se nové ovšem poblíž
meandr bývalý bude jak potíž
Dostane se mu vody jen málo
jen aby v rameni rákosí stálo
takové co bez pohybu sílí
s řekou bývalou prostor sdílí
Rovnoprávnost tu ovšem chybí
poznaly to velké a pak malé ryby
na místě co kdysi byl hojný život
prochází smutný světlušek průvod
I tomu silnému rákosí ubude vláhy
déšť zrovna tu dobu bude moc drahý
k nepoznání to místo změní se již
poslední čáp odletí a tak udělá kříž
Ano tam krásná řeka kdysi bývala
postupem času však změna nastala
jen vzpomínky mohly snad zůstat
a naděje že změna může nastat...
Stejně jak v životě člověka
najednou umí se změnit řeka
jak postupně tak vodou náhlou
ti dva proti spolu se spřáhnou
Možná to osud možná se lze bránit
jen musí ten či onen sám tahat za nit
za nitku co s ní svůj život ovládá
nejlíp pak když zná to vše za mlada
Jedině tak dokáže postavit hráz
odolat zlých slov povodni snáz
nenechat si moc ubrat na pasu
dát slyšet pro jiné svému hlasu
Ne vždy ve vesnici slyšet lze zvony
nemůže vyhrát kdo slzy pozdě roní
někdy to vše může přijít tak náhle
zdá se snad i nebe starostmi spadne
Jak známo život je boj a boj je život
pro který se vyplatí vystoupit z temnot
i kdyby se úplně ztratil řeky starý tvar
stojí za to začít nežvanit jsem již stár
Nenechme si naše meandry brát
směřujme podle nás věci jak se stát
vždy přece naděje nějaká zůstává
po přičinění pak může být nemalá
I tak s člověkem spojí se řeka
ještě že nevíme co vše nás čeká
ale proud ten se vrátit dokáže
takový snad i cestu nám ukáže...
ball Řeka Labe - úvod ball

Poslední aktualizace: 12.10. 2018   © 2009 - 2024 Václav Černý Šíje - sije.cz | Mapa webu