Řeka Labe / Mělník - Roudnice nad LabemMělník
Roudnice nad Labem

Labe opouští město Mělník notně posílené o Vltavu a cestou na město Roudnice nad Labem se hezky klikatí. Ubírá se tu většinově severozápadním směrem, ale najdeme tu i úsek, kde teče na jih. Při své pouti přijímá zprava potok Liběchovka. Řícní tok je tu zkrášlen mnoha ostrovy, menšími i většími. Nalezneme tu dva jezy, první Dolní Beřkovice využívá pro oddělení plavební komory říční ostrov, druhý jez najdem pod městem Štětí. Lávka pro pěší spojuje obce Dolní Beřkovice a Vliněves, ve Štětí se pak nachází kombinovaný most železničně silniční. O čistotě vody by se dalo dlouho povídat, pravdou zůstává, že blízkost Spolany Neratovice, pak elektrárna Mělník a papírny ve Štětí mají zajisté svůj neblahý vliv. Poblíž se nachází chráněná území Vehlovické opuky a Radouň.


Labský ostrov u Dolních Beřkovic pod Mělníkem leží v krásném levotočivém oblouku.
1
Pohled od Trojslavy na Labe, za kterým jsou Dolní Beřkovice, hora Říp a elektrárna Mělník. Pozornému oku neunikne jez.
2
Nadjezí v Dolních Beřkovicích, kde je plavení komora při levém břehu.
3
Detail z labského jezu Dolní Beřkovice pod Mělníkem.
4
Takový pohled na prudce proudící vodu ve vorové propusti u jezu Dolní Beřkovice se nenaskytne každý den, už i proto, že je sem přístup jako k penězům.
5
Tak kdypak zas na Labi poplují vory? Bylo to dřív, ale kdoví, jak se situace vyvine… V Dolních Beřkovicích by jistě měly kudy proplout.
6
Pod jezem Bolní Beřkovice leží několik ostrůvků.
7
Pravý labský břeh u Liběchova s elektrárnou Mělník v pozadí.
8
Liběchovka se vlévá do pravobřežního ramene Labe dle očekávání u Liběchova.
9
Takové soušky dnes nejčastěji slouží jako odpočívadlo pro strašné rybí predátory, totiž kormorány.
10
Ranní labská romance, Slunce za netýkavkou žláznatou, Liběchov.
11
Ohlédnutí se proti proudu Labe na ostrovy pod jezem Dolní Beřkovice.
12
Na pravobřežním labském poloostrově u Liběchova. Elektrárnu Mělník nelze přehlédnout.
13
Rybářský snímek z pravobřežního ramene Labe u Liběchova.
14
Na levém břehu Labe u Vliněvsi.
15
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Vliněves, levý břeh řeky Labe.
16
Pohled proti proudu Labe z lávky mezi obcemi Dolní Beřkovice a Vehlovice, v dáli je možné rozeznat kostel Stětí sv.Jana Křtitele ve Vliněvsi.
17
Lávka mezi obcemi Dolní Beřkovice a Vehlovice je veřejně přístupná a poskytuje pěkný výhled do okolí.
18
Pohled z lávky mezi obcemi Dolní Beřkovice a Vehlovice po proudu Labe na hezký levotočivý oblouk řeky s malebným protáhlým ostrovem.
19
Vítr čeří hladinu Labe na nadjezí v Dolních Beřkovicích, v pozadí je vidět zámek Liběchov.
20
Velín zdymadla Dolní Beřkovice.
21
Dolní část plavební komory Dolní Beřkovice.
22
Dolní vrata plavební komory Dolní Beřkovice.
23
Levobřežní ohlédnutí proti proudu Labe na plavební komoru Dolní Beřkovice.
24
Rozestavěná, ale provozuschopná cyklistická stezka podél levého břehu Labe u Křivenic.
25
Labe u Křivenic, elektrárnu Mělník máme za zády.
26
Snad až bázeň popadne ubohého pozemského červa při pohledu zblízka na elektrárnu Mělník.
27
Pravobřežní soustava ramen Labe oproti mělnické elektrárně.
28
Pod mělnickou elektrárnou je zařízení u kterého nebylo lze rozeznat, zda vodu saje, či přivádí, ale podle polohy soudě, spíše nasává.
29
Stezka podél levého břehu Labe u elektrárny Mělník je doslova uťata, snad došly peníze, snad nejsou stavební povolení, snad až někdy příště...
30
Provizorní pontony tvoří povrchovou ochranu před počátkem přivaděče labské vody na elektrárnu Mělník.
31
Elektrárna Mělník patří k našim největším. Pohled přes přivaděč labské vody.
32
Hrázka mezi přivaděčem odvaděčem vody u elektrárny Mělník.
33
Fotografie více nepoví, ale horko z odvaděče vody z elektrárny Mělník doslova sálá, přestože máme teplé léto.
34
Labe dostává z elektrárny Mělník poměrně dost velké množství horké vody a tak na takovém soutoku můžeme čekat rozmanitou rybí obsádku, zajisté teplotou ovlivněnou a takový stav láká rybáře.
35
Levobřežní niva Labe u Horních Počapel.
36
Labe u Horních Počapel se rozlévá do šířky a naskýtá úplně jiný pohled, než byl zvyklý poutník z horního toku. Také blízkost Českého Středohoří prozrazují nezaměnitelné tvary kopců v dáli.
37
Levobřežní stezka pro cyklisty u Horních Počapel s malou šikanou.
38
Vodohospodářské zařízení na levém břehu Labe u Horních Počapel.
39
Hotový úsek cyklistické stezky mezi městem Štětí a obcí Horní Počaply.
40
Tlačný remorkér na Labi u Horních Počapel tlačí proti proudu sypký náklad směrem na Mělník.
41
Téměř nehybné slepé rameno na levém břehu Labe nad městem Štětí.
42
Cyklistická stezka mezi obcí Horní Počaply a městem Štětí jako by mířila do vody.
43
Hrázka mezi Labem a poloslepým levobřežním ramenem Labe u obce Hněvice poblíž města Štětí.
44
Pravý břeh Labe nad městem Štětí je dosti členitý.
45
Malé přístaviště při levém břehu Labe nad městem Štětí.
46
Poloslepé levobřežní rameno Labe u obce Hněvice.
47
Zleva můžeme spatřit poloslepé rameno Labe, cyklistickou stezku, malé přístaviště, řeku Labe a za porostem na pravém břehu za pobřežním porostem můžeme tušit Štětí.
48
Štětí pohledem z levého břehu Labe přes řeku.
49
Vítr lehce čeří hladinu Labe nad mostem ve Štětí.
50
Pravý břeh Labe ve Štětí nabízí hezké posezení na lavičkách.
51
Labe pohledem proti proudu z mostu ve Štětí je jaksepatří široké a díky jezu o kousek níže i dostatečně hluboké.
52
Most přes Labe ve Štětí je kombinovaný, uprostřed je železniční a po obou stranách pak jednosměrné silnice a u zábradlí úzké chodníky.
53
Pohled proti proudu z pravého břehu Labe na kombinovaný most ve Štětí.
54
Pravý břeh Labe pod mostem ve Štětí je zarostlý dosti bujnou vegetací.
55
Labe pod mostem ve Štětí. Krátce za levotočivým obloukem lze tušit jez.
56
Papírna ve Štětí patří k místům, kde nejeden ekolog zvedá prst, inu zkušenosti z minula ani jinou reakci neumožňují.
57
Jeden z vjezdů do papírny ve Štětí.
58
Levobřežní navigace nad jezem ve Štětí.
59
Schůdky do Labe s blízkým upevňovacím kolíkem v nadjezí ve Štětí.
60
Horní vstup do plavební komory jezu Štětí, která se nachází u levého břehu.
61
Pomáhat a chránit, to lze i v plavební komoře jezu Štětí, alespoň tak praví nápis na policejním člunu. V pozadí jsou znát věže jezu.
62
Vodácký a veslařský areál Račice v době závodů. Hora Říp vévodí pozadí.
63
Tak zde u obce Dobříň se Labe ubírá jižním směrem, což je na Labi pod Pardubicemi již velice vzácné místo.
64
Labe u obce Dobříň je plné vody a to dosti proudící.
65
Pravotočivý oblouk u obce Dobříň vede Labe zase západním a pak severozápadním směrem.
66
Chmelové šišky v malé chmelnici u obce Kozlovice na levém břehu Labe nad Roudnicí.
67
Malá chmelnice u Kozlovic krásně voní.
68
Zajímavý kopec zvaný Sovice pohledem od Kozlovic přes chmelnici a řeku Labe, která je ovšem poněkud níže položená.
69
Měřidlo povodňových stavů v obci Dobříň má i několik historických zářezů.
70

Počet fotografií: 70 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:08:45 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Neratovice - Mělník | Mělník - Po proudu:Roudnice nad Labem | Roudnice nad Labem - Litoměřice


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!