Řeka Labe / Mühlberg/ElbeRiesa - Mühlberg/Elbe
Mühlberg/Elbe - Torgau

Město Mühlberg/Elbe míjí řeka Labe svým pravým břehem. Přijímá tu zleva přítok Dahle. Labe tu má 2 pravobřežní poloslepá ramena. V prvním případě se jedná o jezero Durstich Kissee, které je písník, kde se těží písek. Druhé je pak prohloubeno a využívá se jako přístav. Čistota vody v Labi je stále ještě slabá, ovšem v Durstich Kissee je výborná. Po okraji města byla vybudována ochranná hráz. Samotné město je znáné především těm, které zajímá historie a to bitvou u Mühlberga dne 24.4. 1547, k čemuž zde bylo postaveno muzeum. Celkový dojem z místa je veskrze pozitivní.


Pravobřežní niva Labe nad městem Mühlberg oproti obci Loßnig.
1
Pšeničné pole v pravobřežní nivě Labe nad městem Mühlberg.
2
Asfaltová cesta po pravém břehu Labe nad městem Mühlberg se stáčí kolem jezera Durstich Kissee.
3
Na břehu Durstich Kissee probíhají stavební práce.
4
Jezero Durstich Kissee je vlastně pravobřežním slepým ramenem Labe a vlastně je to písník.
5
Těžební loď Domarin 9 na jezeře Durstich Kissee.
6
Pozůstatek ohniště po tábornících na břehu jezera Durstich Kissee.
7
Písčito-kamenitá pláž jezera Durstich Kissee.
8
Sváteční čtyřspřeží se svátečními cestujícími jede od města Mühlberg.
9
Závora na panelové cestě k jezeru Durstich Kissee nad městem Mühlberg.
10
Pravobřežní slepé rameno Labe s proměnlivým stavem vody nad městem Mühlberg.
11
Pravobřežní slepé rameno Labe u města Mühlberg místy ztrácí vodu.
12
Pravobřežní ochranná hráz mezi slepým ramenem a zástavbou města Mühlberg.
13
Zámek Mühlberg, Mühlberger Schloss byl poprvé zmíněn v roce 1272 jako vodní hrad.
14
Zámek Mühlberg pohledem od přístavu.
15
Konec pravobřežní hráze Labe u města Mühlberg.
16
Nejzazší část přístavu Mühlberg v pravobřežním zálivu Labe.
17
Severozápadní cíp jezera Durstich Kissee za přístavem Mühlberg.
18
Jezero Durstich Kissee u města Mühlberg.
19
Panelová cesta mezi jezerem Durstich Kissee a řekou Labe.
20
Cíp pastviny a ochranná hráz kolem přístavu Mühlberg.
21
Vyvržená škeble na břehu jezera Durstich Kissee.
22
Pamětní kámen k zranění a zajetí Jana Fridricha I., saského kurfiřta v bitvě u Mühlberga, která se uskutečnila 24.4. 1547 jako důležitá součást tzv. šmalkaldské války.
23
Motorové čluny kotví u mola v přístavu Mühlberg.
24
Sestupová rampa k přístavu Mühlberg.
25
Vyasfaltované prostranství nad přístavem Mühlberg pod ochrannou zdí.
26
Motorové čluny v dolní části přístavu Mühlberg.
27
Hafen Mühlberg, přístav v pravobřežním zálivu Labe.
28
Větší písník n apravém břehu Labe pod městem Mühlberg.
29
Plánek města Mühlberg a nějaká ta reklamní sdělení na ceduli při příjezdu k městu od silničního mostu přes Labe.
30
Severozápadní cíp písníku na pravém břehu Labe pod městem Mühlberg.
31
Nájezd na cyklotrasu na silničním mostě přes Labe Elbebrücke Mühlberg se značkou Bez zimní údržby.
32
Elbebrücke Mühlberg a silnice L66 se skleněnými kryty po obou stranách.
33
Pohled proti proudu Labe ze silničního mostu Elbebrücke Mühlberg. Vpravo, tedy na levém břehu je vidět soutok Labe / Dahle.
34
Pohled po proudu Labe plynoucím na Torgau ze silničního mostu Elbebrücke Mühlberg.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:19:30 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Riesa | Riesa - Mühlberg/Elbe - Po proudu:Mühlberg/Elbe - Torgau | Torgau


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!