Řeka Labe / Tangemünde - HavelbergTangermünde
Havelberg

Mezi městy Tangermünde a Havelberg se Labe ubírá severním směrem. Velký počet ramen napovídá, že zde došlo k napřímení řeky. Pokud nepočítáme železniční most patřící spíše k Tangermünde, tak tu břehy řeky spojují jen 2 živé přívozy. O přítocích se tu mluvit nedá. Důležitými sídly tu jsou města Arneburg na levém břehu a Sandau na pravém břehu. Řeka tu dále blízko míjí tyto obce: Fischbeck, Hämerten, Storkau (Elbe), Billberge, Dalchau, Schönfeld, Altenzaun, Osterholz, Rosehof, Büttnershof, Sandauerholz, Berge. Čistota vody je tu solidní a celkově jde o hezký kus řeky.


Dvojice železničních mostů přes Labe u Tangermünde, jinak též mezi obcemi Hämerten a Storkau.
1
Levobřežní slepé rameno Labe pod železničními mosty u Tangermünde jinak též mezi obcemi Hämerten a Storkau.
2
Podjezd cyklostezky pod železniční tratí Berlin – Hannover nedaleko mostu u Tangermünde jinak též mezi obcemi Hämerten a Storkau.
3
Pomník vojákům Wermachtu, padlým při bojích o nedaleký železniční most přes Labe. O nesmyslnosti národnostního rozdělení budiž napoví příjmení. Jsou mezi nimi 2 česká, 1 polské a 1 židovské. Takže asi kdysi přišli do Německa jejich předci, či dokonce oni sami...
4
Labe nad obcí Storkau, vzadu je rozeznat železniční most.
5
Odraz Slunce v hladině Labe ve Storkau. Plovoucí pěna a odhozený stavební blok sice čistotu příliš nenapovídají, ale není to tak úplně.
6
Motorový člun se žene proti proudu Labe ve Storkau.
7
Proud Labe ve Storkau.
8
Labe pod rámcovým přívozem ve Storkau.
9
Sjezd k rámcovému přívozu od obce Storkau.
10
Panelová cesta k rámcovému přívozu ve Storkau.
11
Uzavřený zděný altán v zámeckém parku ve Storkau.
12
Hostinské posezení v zámeckém parku Storkau.
13
Labe pod obcí Storkau.
14
Levobřežní písečná pláž Labe pod Storkau.
15
Levobřežní na břehu ležící bójka pod Storkau.
16
Románský kostel v Billberge.
17
Přímá betonová cesta ve výstavbě spojuje Billberge a Arneburg.
18
Farma větrných elektráren u obce Wischer.
19
Na větrníky u obce Wischer se toho času opíral vánek od východu.
20
Labe nad přívozem Arneburg.
21
Přívoz přes Labe, Arneburg.
22
Silnice od labského přívozu k městu Arneburg.
23
Rybářská pramice na levém břehu Labe pod přívozem Arneburg.
24
Přístřešek na levém břehu Labe u přívozu Arneburg.
25
Uvítací cedule města Arneburg pro pčibyvší od přívozu.
26
Labe pod přívozem Arneburg.
27
Levobřežní slepé rameno Labe, Arneburg.
28
Alten Hafen, levobřežní zátoka Labe u města Arneburg. Snad se používá jde o záložní přístav.
29
Odložená konstrukce mobilního přístaviště nedaleko Alten Hafen, Arneburg.
30
Levobřežní slepé rameno Labe u jachetního přístavu Arneburg.
31
Přístřešek na levém břehu Labe u jachetního přístavu Arneburg.
32
Labe nad jachetním  přístavem Arneburg.
33
Cedule s označením jachetního přístavu Arneburg na levém břehu Labe, km 403,7.
34
Nádherná kamenná  žena  je jako řeka.
35
Písečná pláž na levém břehu Labe v úrovni jachetního přístavu Arneburg.
36
Jachetní přístav Arneburg je levobřežní zátoka Labe a mezi jím a řekou je taková dlouhý poloostrov.
37
V jachetním přístavu Arneburg kotví též pracovní lodě.
38
Jachetní přístav Arneburg s molem pro menší lodě.
39
Stadtkirche St. Georg, pohledem přes koruny stromů, Arneburg.
40
Naprosto úžasná vyhlídková věž na levém břehu Labe, Arneburg.
41
Vyhlídková věž patří k restauraci a je na ní posezení.
42
Alter Markt, sousoší rybářů a Stadtkirche St. Georg, Arneburg.
43
Stadtkirche St. Georsg blízkým pohledem z Alter Markt.
44
Fischerbrunnen, sousoší rybářů nesoucích síť, ze které kape voda, je možné jej považovat do jisté míry též za fontánu, Alter Markt, Arneburg.
45
Zvláštní dřevěná lavička na  Alter Markt, Arneburg.
46
Burgstraße, malebná ulička města Arneburg.
47
Dálkový rozcestník míst na Labi ve městě Arneburg. Dá se říci, že zde je zhruba polovina německého Labe.
48
Labe přitéká k městu Arneburg.
49
Vyhlídková věž nad Labem, Arneburg.
50
Labe z výšky od města Arneburg.
51
Vyústění přístavu Arneburg do Labe, pohled z výšky za keři.
52
Turistické odpočívadlo s vyhlídkou na Labe u Dalchau.
53
Průmyslový závod u Klein Elingen.
54
Silniční křižovatka před Altenzaun.
55
Pomník bitvy z roku 1806, kde se střetla pruská armáda s napoleonským vojskem.
56
Informační cedule k bitvě z roku 1806, kde se střetla pruská armáda s napoleonským vojskem.
57
Levobřežní hráz Labe u obce Rosehof.
58
Levobřežní slepé rameno Labe u obce Rosehof.
59
Zájezdní hostinec v obci Büttnershof mine cyklista jedoucí po levém břehu Labe.
60
Labe nad přívozem Büttnershof – Sandau.
61
Přívoz na Labi Büttnershof – Sandau.
62
Vyloďování na labském přívozu Büttnershof – Sandau.
63
Plovák na přívozním laně na hladině Labe patří k přívozu Büttnershof – Sandau.
64
Zástup plováků na přívozním laně na hladině Labe přívozu Büttnershof – Sandau.
65
Protilehlé písečné výspy Labe u přívozu Büttnershof – Sandau.
66
Silnice k labskému přívozu Büttnershof – Sandau.
67
Levobřežní slepé rameno Labe mezi obcemi Sandauerholz a Berge.
68
Rákosí u levobřežního slepého ramene Labe mezi obcemi Sandauerholz a Berge.
69
Cyklostezka po levobřežní hrázi Labe mezi obcemi Sandauerholz a Berge.
70

Počet fotografií: 70 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:23:20 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Hohenwarthe - Tangermünde | Tangermünde - Po proudu:Havelberg | Havelberg - Wittenberge


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!