Řeka Labe / DömitzWittenberge - Dömitz
Dömitz - Boizenburg

Město Dömitz míjí Labe svým pravým břehem a ubírá se tu na severozápad. Přijímá tu zprava přítok Dove Elde, který je tu velice kanalizovaný a dost splývá s umělým vodním dílem Müritz-Elde-Wasserstraße, na které tu stojí přístav. Labe tu má po obou březích spoustu poloslepých a slepých ramen, coby pozůstatku po regulaci a usnadnění lodní dopravy. Po obou staranách byly postaveny ochranné hráze. Břehy řeky tu spojuje silniční most, pokračující na město Dannenberg. Na levém břehu stojí zbytky po železničním mostě, kterého provoz již dávno skončil. Velice zajímavým místem k návštěvě je tu vodní pevnost ve tvaru pravidelného pětiúhelníku, kde je dnes vojenské muzeum. Čistota vody v Labi je tu velice slušná a dá se tu i koupat. Celkový dojem je pozitivní.


Uvítací cedule spolkové země Mecklenburg-Vorpommoren u silnice B 195 na pravém břehu Labe nad Městem Dömitz.
1
Pravobřežní slepé rameno Labe a za ním poloslepé rameno nad městem Dömitz.
2
Staničení na sloupku u silnice B 195 na pravém břehu Labe nad Městem Dömitz.
3
Levotočivý oblouk Labe nad městem Dömitz.
4
Slunce se schovalo za mrak nad řekou Labe u města Dömitz.
5
Panelové cesta po pravém břehu Labe nad městem Dömitz.
6
Kilometrovník 503 na pravém břehu Labe nad městem Dömitz značí vzdálenost po proudu na německém území. Tedy poněkud obskurní bod pro začátek. Každá země má však své libůstky, které vychází z historického vývoje.
7
Pravobřežní zátoka Labe mezi výspami nad městem Dömitz.
8
Lodní značka na pravobřežní výspě Labe nad městem Dömitz.
9
Malá písečná pláž na pravobřežní výspě Labe nad městem Dömitz.
10
Vrby se uchytily mezi kameny na výspě Labe.
11
Labská voda omývá kameny na malé písečné pláže a je skutečně dosti čistá.
12
Odraz slunečních paprsků v hladině Labe čeřící se nad kameny.
13
Pravobřežní bójky vymezují plavební dráhu říčních lodí.
14
Větší motorový člun na hladině Labe u města Dömitz.
15
Zbytky železničního mostu na levém břehu Labe. Dřívetu železnice spojovala města Dömitz a Dannenberg.
16
Pravobřežní niva Labe se zelená nad městem Dömitz.
17
Cíp spojení Labe a Müritz-Elde-Wasserstraße u města Dömitz.
18
Jeden ze sjezdů k přístavu Dömitz na Müritz-Elde-Wasserstraße.
19
Hřiště pro plážový volejbal u přístavu Dömitz.
20
Speicher Dömitz už dávno není jen sýpkou, ale spíše obecnou přístavní budovou.
21
Speicher Dömitz má v sobě též hotel.
22
Výletní loď vyplouvá z přístavu Dömitz.
23
Přístav Dömitz s kotvícími čluny.
24
Mobilní molo v přístavu Dömitz.
25
Plovoucí garáž na motorové čluny v přístavu Dömitz.
26
Horní cíp přístavu Dömitz.
27
Trouchnivějící tlumící kůl v přístavu Dömitz.
28
Sjezd k přístavu Dömitz.
29
Přístav Dömitz se nachází na Müritz-Elde-Wasserstraße.
30
Zvedací most přes Müritz-Elde-Wasserstraße při vstupu do přístavu Dömitz.
31
Přístav Dömitz v horní části.
32
Cesta po pravém břehu Müritz-Elde-Wasserstraße u přístavu Dömitz.
33
Johanneskirche Dömitz pohledem od Müritz-Elde-Wasserstraße pod přístavem Dömitz.
34
Labe přijímá zprava Müritz-Elde-Wasserstraße u města Dömitz, vzadu je rozeznat torzo železničního mostu.
35
Pravobřežní asfaltová cesta podél Labe mezi vyústěním Müritz-Elde-Wasserstraße a pevností Dömitz.
36
Pohled pravobřežní nivou Labe proti proudu řeky nad pevností Dömitz.
37
Zátoka mezi výspami Labe na pravém břehu u města Dömitz.
38
Strážní domeček na pravobřežní hrázi Labe u odbočky k pevnosti Dömitz.
39
Cyklistický rozcestník na pravém břehu Labe u pevnosti Dömitz.
40
Sytá zeleň pravobřežní nivy Labe nad silničním mostem Dömitz.
41
Pevnost Dömitz jižním pohledem mezi keři.
42
Strážní domek přes pevností Dömitz.
43
Prostranství u pevnosti Dömitz, které bylo uvažováno jako otevřené a přístupné intenzivní pevnostní palbě.
44
Jihovýchodní cíp pětiboké pevnosti Dömitz.
45
Padací most do pevnosti Dömitz.
46
Dva v pískovci vytesané erby a nápis v latině hovoří o založení stavby v roce 1565. Opis textu: JOHANNES ALBERTUS, DUX MEGAPOL SIB., SVISQVE COMMUNIVIT, ANNO M D LXV.
47
Rezivějící pamětní deska připomíná zvelebení pevnosti a jejího okolí vévody Friedricha Franze II.
48
Průhled větší střílnou nedaleko padacího mostu pevnosti Dömitz.
49
Průhled menší střílnou na jeden z bastionu pevnosti Dömitz.
50
Pevnostní dělo by za aktivní obrany jistě za mříží nebylo.
51
Muzejní expozice v pevnosti Dömitz.
52
Pěšák v pevnosti Dömitz jako obraz.
53
Kanonýr v pevnosti Dömitz jako obraz.
54
Dělostřelecký důstojník v pevnosti Dömitz jako obraz.
55
Pevnostní kanón dnes rezaví na dvoře pevnosti Dömitz.
56
Muzeum ve dvoře pevnosti Dömitz je realita roku 2017. Podle tvaru mohlo jít původně o pevnostní kostel, možná též sýpku.
57
Mobilní protipovodňové desky na pravém břehu Labe nedaleko soutoku s Dove Elde.
58
Kanalizovaný přítok Dove Elde nedaleko pevnosti Dömitz.
59
Most cyklostezky po pravém břehu Labe přes jeho přítok Dove Elde nedaleko pevnosti Dömitz.
60
Zdymadlo na Dove Elde nad jeho vtokem do Labe u pevnosti Dömitz.
61
Vodočet na Dove Elde u zdymadla.
62
Soutok Labe / Dove Elde nedaleko pevnosti Dömitz.
63
Pravobřežní slepé rameno Labe nad mostem u města Dömitz.
64
Labe proti proudu pohledem z mostu u města Dömitz.
65
Levobřežní poloslepé rameno Labe pohledem z opačného břehu na násypu mostu u města Dömitz.
66
Silniční most přes Labe u města Dömitz.
67
Silnice B 191 vede po mopstě přes Labe u města Dömitz.
68
Silniční most přes Labe býval dříve nedostupným snem, sice spojoval Východní a Západní Německo.
69
Nájezd na silniční most přes Labe z levého břehu od města Dannenberg směrem na Dömitz.
70
Větrná kapsa na levém břehu Labe u silničního mostu Dannenberg – Dömitz jasně napovídá, že dost fouká.
71
Levobřežní hráz Labe nad silničním mostem Dannenberg – Dömitz je sytě zelená od trávy v období mezi dešti.
72
Pamětní kámen stavby na levém břehu Labe před silničním mostem Dannenberg – Dömitz.
73
Levobřežní niva Labe pod silničním mostem Dannenberg – Dömitz.
74
Rozlučme se zasněným pohledem do nebes se Sluncem přes oblouk silničního mostu Dannenberg – Dömitz.
75

Počet fotografií: 75 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:24:40 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Wittenberge | Wittenberge - Dömitz - Po proudu:Dömitz - Boizenburg | Boizenburg


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!