Řeka Labe / WittenbergeHavelberg - Wittenberge
Wittenberge - Dömitz

Město Wittenberge řeka Labe obtáčí svým pravým břehem z jihu až západu, teče tedy na západ a stáčí se na sever. Přijímá tu zprava potok Stepenitz, v jehož ústí byl vybudován poslední větší nákladní přístav před městem Hamburg. Břehy řeky tu spojuje 1 železniční most, 1 silniční most a také rámcový přívoz k obci Wahrenberg. V okolí je spousta slepých ramen vzniklých po regulaci. Ochranné hráze se nacházejí na obou březích. Čistota vody je tu velice slušná, koupání je tu možné, přičemž tu najdeme také písčité pláže. Rybáři zde mají kam jít a také chodí. Celkový dojem je tu pozitivní s občasnými výkyvy člověku nepříjemné energie na několika místech.


Silnice podle Labe od obce Hinzdorf směrem na Wittenberge. Vzadu je vidět železniční most.
1
Pastvina na levém břehu Labe u obce Losenrade.
2
Labe nad železničním mostem Wittenberge.
3
Železniční most přes Labe, Wittenberge.
4
Spodek železničního mostu přes Labe, Wittenberge.
5
Po železničním mostě přes Labe ve Wittenberge vede dvoukolejná trať směrem na okresní město Stendal.
6
Upevnění kolejnic na železničním mostě přes Labe ve Wittenberge je tradiční zvonkové se čtyřmi odpruženými vrtulemi v dřevěných pražcích.
7
Labe po proudu přes železniční most, Wittenberge.
8
Labe pod železničním mostem ve Wittenberge.
9
Přístavní zátoka na pravobřežním přítoku Karthane.
10
Soutok Stepenitz / Karthane vypadá dosti monumentálně, ale jde o menší potoky, do ústí kterých vyl vyhlouben přístav navazující na Labe.
11
Silniční most přes Stepenitz, přístavní přítok Labe ve Wittenberge.
12
Železniční most přes Stepenitz, přístavní přítok Labe ve Wittenberge.
13
Horní část hlavního přístavu ve Wittenberge, vybudovaném v ústí potoka Stepenitz.
14
Nábřeží v přístavu Stepenitz.
15
Alte Ölmühle v přístavu Wittenberge.
16
Nábřeží u Alte Ölmühle, Wittenberge.
17
Dříve mlýn, dnes hotel v přístavu Wittenberge.
18
Poněkud okrasný až avantgardní přístřešek v přístavu Wittenberge.
19
Lavičky na přídi výletní lodi kotvící v přístavu Wittenberge.
20
Pohyblivá rampa pro přístup na mola v přístavu Wittenberge.
21
Udržovaná cihlová budova v přístavu Wittenberge nejspíše bývala sýpkou.
22
Solní část nábřeží u Labe v přístavu Wittenberge.
23
Dolní část přístavu Wittenberge.
24
Záď pracovní lodi kotvící v přístavu Wittenberge.
25
Střed pracovní lodi, nesoucí menší pramici,  kotvící v přístavu Wittenberge.
26
Přední část pracovní lodi kotvící v přístavu Wittenberge s drapáky na palubě.
27
Příď  pracovní lodi kotvící v přístavu Wittenberge s drapáky na palubě.
28
Čtveřice naloďovacích kolejnic v přístavu Wittenberge.
29
Jedna z administrativních budov přístavu Wittenberge.
30
Vnitrostátní celnice v přístavu Wittenberge sídlí v udržované cihlové budově.
31
Kotva coby turistická atrakce před přístavem Wittenberge.
32
Přístav Wittenberge leží v ústí pravobřežního přítoku Labe, Stepenitz.
33
Skladištní plavidlo v přístavu Wittenberge.
34
Vyhlídková restaurace Kranhaus nad přístavem Wittenberge.
35
Plastika plavců u Elbstraße.
36
Dolní část přístavu Wittenberge.
37
Schody od Elbstraße k hladině přístavu Wittenberge.
38
Pištec  u Elbstraße je teple oblečený.
39
Violoncellista u Elbstraße nosí teplou šálu.
40
Jedním pohledem vidíme dolní část přístavu Wittenberge a za ním Labe s železničním mostem.
41
Soutok Labe / Stepenitz, Wittenberge. Pravobřežní přítok byl prohlouben a v jeho ústí se nachází přístav.
42
Vlevo hlavní přístav Wittenberge, vzadu Labe, vpravo sportovní přístav.
43
Vstup do pravobřežního sportovního přístavu Nedwighafen, Wittenberge.
44
Lodní úchyt, Nedwighafen, Wittenberge.
45
Nedwighafen, sportovní přístav, Wittenberge.
46
Do sportovního přístavu unikly pohonné hnoty, bylo alespoň použito jejich srážedlo.
47
Čerpací stanice Nedwighafen, Wittenberge.
48
Pravobřežní slepé rameno Labe pod přístavem Wittenberge.
49
Silniční most přes Labe, Wittenberge.
50
Labe za cípem pravobřežní výspy u silničního mostu, Wittenberge.
51
Labe pod silničním mostem, Wittenberge.
52
Pravý břeh Labe u města Wittenberge.
53
Lodní značky u pravobřežní výspy Labe, Wittenberge.
54
Východ Slunce nad pravobřežní labskou zátokou u Wittenberge.
55
Pravobřežní zátoka Labe u Wittenberge.
56
Vrby na pravém břehu Labe se uchytily mezi kameny na písečné pláži.
57
Pravobřežní písečná pláž Labe u Wittenberge.
58
Naplavená souška nad pravobřežní písečnou pláží Labe u Wittenberge.
59
Sluneční paprsky osvětlují pavučinu na pravobřežní soušce naplavené u Labe u Wittenberge.
60
Slunce proniká kořáním soušky naplavené na pravém břehu Labe u Wittenberge.
61
Na písečné pláži u Labe u Wittenberge se poněkud pilo a lahve se neodnesly, samy to nedokáží, že...
62
Pravobřežní slepé rameno Labe pod hrází u Wittenberge.
63
Pravobřežní písečná pláž na rámcovým přívozem Wittenberge – Wahrenberg.
64
Nájezd k rámcovému přívozu přes Labe, Wittenberge – Wahrenberg ze pravého břehu.
65
Labe plyne přes rámcový přívoz Wittenberge – Wahrenberg a dosahuje tu šířky kolem 200 m, v širších místech mezi zálivy kolem 220 m.
66
Nájezd k rámcovému přívozu přes Labe, Wittenberge – Wahrenberg z levého břehu.
67
Kostel v levobřežní obci Wahrenberg pohledem přes Labe od Wittenberge.
68
Podivně spřažené lodě plují proti proudu Labe mezi Wittenberge a Wahrenberg.
69
Rampa na pravém břehu Labe pro rámcový přívoz Wittenberge – Wahrenberg byla zbudována zalitím larsenů betonem.
70
Labe pod rámcovým přívozem Wittenberge – Wahrenberg.
71
Romanticky zapíchnutý vajgl v písku pravobřežní pláže Labe u Wittenberge.
72
Dřevěná rozhledna u Wittenberge nedaleko pravobřežní hráze Labe může posloužit znavenému poutníku jako přístřešek před deštěm.
73
Pravobřežní slepé rameno Labe v nivě u města Wittenberge.
74
Mraky na obloze se kupí nad pravobřežní nivou se slepým ramene Labe u Wittenberge a věští bouři.
75
Pravobřežní slepé rameno Labe u Wittenberge je pozůstatkem po regulaci řeky.
76
Poklidná hladin aLabe u pravobřežní zátoky u Wittenberge.
77
Hrot pravobřežní výspy Labe u Wittenberge.
78
K moři je to od Wittenberge ještě hodně přes 200 km, k dosahu přílivu přes 100 km a přesto najdeme na pláži vysušeného kraba, který se jeví jako mořský.
79
Labe v místech, kde se dá říci, že opouští dosah města Wittenberge.
80
Vrána šedivka na uschlém pravobřežním jasanu u Labe u Wittenberge.
81
Večer padá na Labe u Wittenberge.
82
Slunce zapadá za Labe u Wittenberge.
83
Hra atmosférických jevů působí velice zajímavě při západu Slunce nad Labem u Wittenberge.
84
Zapadající Slunce se ztrácí mezi mraky za řekou Labe u Wittenberge.
85
Slunce vyšlo za keři na pravém břehu Labe u Wittenberge.
86
Muzejní železniční náprava u nádraží Wittenberge.
87
Zastřešená čistička kolejového lože na nádraží Wittenberge.
88
Sklonovník u nádraží Wittenberge.
89
Železniční stanice Wittenberge.
90
Železniční personál kouří, železniční personál si cosi dělá na mobilu. Krátká chvilka před odjezdem regionálního spoje ze stanice Wittenberge.
91
Radnice města Wittenberge.
92
V Německu se velice často domovní odpad ukládá do pytlů a připravuje na ulici k odvozu. A to i ve městech.
93
Vzpomínky na Karla Marxe a doby DDR jsou ještě v roce 2017 natolik živé, že není důvod přejmenovávat náměstí. Ono historie nějaká byla a kdo ji nechce znát, je mu dáno ji prožít znovu, aspoň se tak praví. Takže to co je vidět, by se mělo hodnotit kladně.
94
Evangelický kostel Wittenberge.
95

Počet fotografií: 95 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:23:55 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Havelberg | Havelberg - Wittenberge - Po proudu:Wittenberge - Dömitz | Dömitz


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!