Řeka Labe / Dvůr Králové - JaroměřDvůr Králové
Jaroměř

Labe odtéká z města Dvůr Králové jihovýchodním směrem. Je zde poměrně na krátkém úseku vidět změnu dna z kamenitého na bahnité. Řeka tu protéká obcemi Žireč, Stanovice, Kuks, Slotov, Brod, Heřmanice a Hořenice, aby se dostala až do města Jaroměř. Labe tu zleva přijímá říčku Běluňka. Kdo by si výlet podle Labe chtěl udělat právě v těchto místech, má spoustu míst, kde se lze zastavit. Tím nejvýznamějším je zajisté zámek Kuks a jeho okolí. S čistotou vody je to tu spíše nevalné, ale ryby tu jsou již vidět často.


Labe je klidné nad jezem v Žirči.
1
Jez Žireč i s malou vodní elektrárnou pohledem z podjezí.
2
Labe zásobuje duhu barvami.
3
Most přes Labe v Žirči.
4
Na Labi ještě zůstaly nějaké ostrůvky.
5
Vrba v Žirči je dostatečně mohutná.
6
Žíreč - kaple Nejsvětější Trojice. Nápis zezadu: Dem Andenkenan, Adam Silver von Silberstein, 1550 – 1597.
7
Jez na Labi ve Stanovicích.
8
Šporkem to tu  prostě dýchá vše, Šporkův mlýn ve Stanovicích.
9
Ocelový most přes Labe ve Stanovicích.
10
Vtok náhonu ze Šporkova mlýna zpět do Labe.
11
Labe opouští Stanovíce.
12
Spojený most produktovod pod Stanovicemi.
13
Cesta levobřežní nivou Labe mezi Stanovicemi a Kuksem je velice příjemná.
14
Zeleň je při počínajícím létě velice sytá.
15
Slunce se třpytí v živě uhánějícím Labi nad Kuksem.
16
Klidná hladina Labe nad Kuksem.
17
Labe přitéká do Kuksu.
18
Silniční most přes Labe v Kuksu je motorovým vozidlům je uzavřen, přímá cesta od lázní na zámek vede právě tudy.
19
Schody mezi kaskádovými vodopády upomínají na krátkou zašlou slávu lázní v Kuksu, splněný to sen páně hraběte Šporka.
20
Labe pod mostem v Kuksu.
21
Pohled přes labský most na lázně v Kuksu, vpravo je znát vinice.
22
Posečená louka na pravém břehu Labe v Kuksu nádherně voní.
23
Cesta na Kuks je opravdu zámecky honosná, lemovaná javory.
24
Pohled dolů od rozcestí pod zámkem Kuks na labský most a bývalé lázně.
25
Zámecký pohled na obec Kuks.
26
Alegorické sochy dvanácti ctností na Kuksu. Možná někoho napadá, o čem zde na počátku XVII. století hovořívali hrabě Špork s páterem Koniášem.
27
Kuks dá porovnat krásu štukových omítek s přirozenou krásou pískovců.
28
Pravobřežní labská niva pod Slotovem.
29
Labský ohyb nad Brodem.
30
V Labi nad Brodem již značně ubývá kamenů a řeka začíná nabývat nížinného rázu ve stále delších úsecích.
31
Schody do Labe a klacek, který nikdo nepotřebuje odklidit.
32
Klidné Labe nad silničním mostem v Brodě.
33
Most silnice I/37 přes Labe v Brodě.
34
Pod mostem silnice I/37 přes Labe v Brodě je za velkých veder chládek.
35
Pohled proti proudu Labe v Brodě, most silnice I/37.
36
Starý most přes Labe v Brodě pohledem jaksi shora.
37
Starý most přes Labe v Brodě z levého břehu.
38
Klukovský skokanský můstek na levém břehu Labe v Brodě.
39
Labe se z Brodu ubírá směrem na Heřmanice a dále Jaroměř.
40
Boží muka v Brodě.
41
Levobřežní niva mezi Brodem a Heřmanicemi již nabírá rozsáhlejší šířky, než tomu bývalo výše proti proudu.
42
Labe mezi Brodem a Heřmanicemi se téměř nehýbe a to je jez v Heřmanicích ještě daleko.
43
Slunce zásobuje životadárným teplem rostlinstvo kolem Labe tak jako všude jinde na světě.
44
Podle pohybu vody v Labi nad Heřmanicemi by se mohlo zdát, že jsme na slepém rameni, ale nenechme se zmýlit.
45
Za sytě zelenou loukou na levém břehu Labe můžeme vidět kostel svaté Máří Magdaleny v Heřmanicích.
46
Jez na Labi v Heřmanicích z pravoboku.
47
Jez na Labi v Heřmanicích zespoda.
48
Pohled proti proudu Labe z mostu v Heřmanicích.
49
Most přes Labe v Heřmanicích pohledem po proudu.
50
Most přes Labe v Heřmanicích z levého břehu.
51
Labe pod Heřmanicemi je částečně regulované.
52
Říčka Běluňka malý kousek před svým vtokem do Labe pod Heřmanicemi.
53
Kousek proti proudu Labe nad Hořenicemi je ještě jeden most.
54
Most přes Labe v Hořenicích.
55
Příjezd na most přes Labe v Hořenicích je zatáčkový.
56
Pohled proti proudu Labe v Hořenicích s mostem v pozadí.
57
Labe u Hořenic.
58
Krátký potůček přidává Labi své vody v Hořenicích.
59
Labe se valí od Hořenic směrem na Jaroměř a čeká jej cesta hlubším údolím.
60

Počet fotografií: 60 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:04:16 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Les Království | Dvůr Králové - Po proudu:Jaroměř | Jaroměř - Hradec Králové


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!