Řeka Labe / JaroměřDvůr Králové - Jaroměř
Jaroměř - Hradec Králové

Labe se vine městem Jaroměř jako had od severu k jihu, přičemž právě na tomto území dosahuje svého nejvýchodnějšího bodu právě mezi soutoky s řekami Úpa a Metuje. Obě tyto řeky přijímá Labe ze své levé strany. Na Jaroměř navazuje Josefov, bývalá vojenská pevnost, která byla chráněna mimo jiné i důmyslnou soustavou záplavových území, vody tu bylo rozhodně dost. O řece lze říci, že tu ztrácí definitivně svůj podhorský půvab a přijímá podobu nížinného toku. Najdeme tu několik jezů a mostů a jestli zde je někomu dobře, zajisté to jsou rybáři.


Jaroměřský rybník je zásobován náhonem z říčky Běluňka a jeho voda pak odtéká do Labe.
1
Česlo nad jezem Juta v Jaroměři.
2
Lávka nad jezem Juta v Jaroměři.
3
Jez Juta v Jaroměři, toho času v opravě.
4
Labe je stavbou u jezu Juta v Jaroměři poněkud zakalené.
5
Prostřední jez na Labi v Jaroměři, vlevo je znát typ jezu.
6
Prostřední jez na Labi v Jaroměři, vpravo odtok z malé vodní elektrárny.
7
Most přes Labe v Jaroměři, silnice I/33, E67 spojuje Hradec Králové a Náchod.
8
Na Labi v Jaroměři je zrovna v opravě levobřežní hráz.
9
Silnice mezi mosty v Jaroměři podle levého břehu Labe.
10
Rozdíl mezi břehy Labe mezi mosty v Jaroměři je velice zřetelný.
11
Most Miroslava Tyrše spojuje břehy Labe ve městě Jaroměř.
12
Labe pod mostem Miroslava Tyrše v Jaroměři.
13
Labe vstupuje do velkého levotočivého oblouku podél nábřeží 17. listopadu v Jaroměři.
14
Cesta podél pravého břehu Labe u Masarykových sadů v Jaroměři.
15
Labe přitéká pod most ulice Komenského v Jaroměři.
16
Most přes Labe, ulice Komenského, Jaroměř.
17
Do základní školy v Jaroměři lze přijít po mostě přes Labe ulicí Komenského, jak příznačný název ulice poblíž škol.
18
Nadjezí jezu Podkostelní v Jaroměři.
19
Sám Tomáš Garique Masaryk hlídá sady, po něm pojmenované, při pravém břehu Labe v Jaroměři ležící.
20
Jez na Labi Podkostelní v Jaroměři se skutečně nachází pod kostelem.
21
Stavby kolem jezu Podkostelní jsou poněkud nízko nad vodou...
22
Labe pod jezem Podkostelní v Jaroměři je jedním z posledních úseků řeky, který by bylo možné nazvat podhorským.
23
Labe mezi mostem ulice Komenského a lávkou mezi ulicemi Na Matysáku a Na Skluzavce.
24
Lávka přes Labe v Jaroměři mezi ulicemi pohledem z ulice Na Matysáku.
25
Lávka přes Labe v Jaroměři mezi ulicemi pohledem z ulice Na Skluzavce.
26
Přímý úsek Labe nad soutokem s řekou Úpa a levobřežním vyústěním kanalizace.
27
Kostel svatého Jakuba patří k zdálky viditelným symbolům města Jaroměř.
28
Busta knížete Jaromíra, zakladatele města Jaroměř.
29
Řeka Úpa těsně před přítokem do Labe v Jaroměři. Vzadu krytá lávka pro pěší uvnitř továrny.
30
Soutok řek Labe a Úpa je sám o sobě krásný, zato továrna v srdci soutoku příliš romantiky takovému místu nedodá.
31
Lavička na levém břehu Labe, které právě přijalo vody řeky Úpa.
32
Levobřežní cesta podél Labe mezi Jaroměří a Josefovem.
33
Železná lávka pro produktovod pod městem Jaroměř.
34
Výkony některých umělců jsou nejen nechutné, ale též pro své autory nebezpečné.
35
Železniční most přes Labe spojuje města Jaroměř a Česká Skalice.
36
Pravobřežní vyústění kanalizace do Labe pod Jaroměří.
37
Cedule u levobřežní cesty podél Labe mezi Jaroměří a Josefovem informuje o spoustě zajímavých věcech v okolí. Železniční most trati Jaroměř - Česká Skalice v pozadí.
38
Labe mezi Jaroměří a Josefovem pohledem z levého břehu.
39
Mezi Jaroměří a Josefovem je již znát vyšší průtok, ale tento stav se brzy ještě zvýší po soutoku s řekou Metuje.
40
Pohled proti proudu Labe z mostu, který spojuje Jaroměř a Josefov. Ostrý betonový štít chrání mostní pilíř.
41
Most přes Labe pohledem od Josefova.
42
Most přes Labe pohledem od Jaroměře.
43
Pohled po proudu Labe z mostu, který spojuje Jaroměř a Josefov. Pevnostní zbytky připomínají dávno zašlé časy.
44
Cihelná navigace pravého břehu Labe v Josefově.
45
V sofistikovaném pevnostním systému z XVIII. století  existovala obrana zaplavením okolí vodou z Labe. Dnes na to už jenom vzpomínáme, bojuje se podstatně strašnějšími zbraněmi.
46
Pevnostní věznice v Josefově při levém břehu Labe.
47
Řeka Metuje nad vzedmutím toku v Josefově.
48
Řeka Metuje ve svém nejdolnějším toku v Josefově.
49
Pohled z železné lávky proti proudu Labe. Vpravo levobřežní přítok, řeka Metuje.
50
Soutok řek Labe a Metuje.
51
Přízemní pohled na soutok Labe s Metují.
52
Železný most přes Labe pod soutokem s Metují spojuje Josefov a Jaroměř.
53
Železný most přes Labe pohledem od Josefova.
54
Obelisk v Josefově má pochopitelně souvislost s pevností.
55
Labe posílené o vodu řeky Metuje se líbě valí na Smiřice.
56
Josefov (dříve Ples) je prostě bývalá pevnost a urbanistické skvosty zde očekávat nelze.
57
Socha Josefa II., (1741 - 1790) zakladatele pevnosti, po kterém byla obec Ples přejmenována, ovšem až v době panování jeho bratra Leopolda II.
58
Uprostřed pevnosti je možné vidět spoustu zajímavých míst, vojenský duch tu působí i po těch letech silně.
59
Pevnostní hřbitov v Josefově.
60

Počet fotografií: 60 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:04:33 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Dvůr Králové | Dvůr Králové - Jaroměř - Po proudu:Jaroměř - Hradec Králové | Hradec Králové


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!