Řeka Labe / Hradec KrálovéJaroměř - Hradec Králové
Hradec Králové - Pardubice

Labe protéká městem Hradec Králové od severu k jihu. Za povšimnutí stojí soustava slepých ramen u Správčic. Přibírá zleva Piletický potok a po splynutí s řekou Orlice zdvojnásobuje svůj průtok, a líně se valí k Opatovicím, aby část vody odtékala Opatovickým kanálem do rybniční soustavy kolem Bohdanče. Pod městem ještě Labe přijímá potok Roudnička. Charakter toku je klidný, zcela regulovaný, v Hradci Králové pak řízený několika nábřežími. Na levém břehu řeky se poblíž nacházejí tato chráněná území: Roudnička a Datlík, Císařská studánka, Sítovka, U Sítovky, Černá stráň a Na Plachtě.


Jez v Předměřicích je poslední překážkou na Labi nad Hradcem Králové. Nyní je klidná voda.
1
Duha doprovází hukot labské vody na jezu v Předměřicích, ohlušující rachot a kluzký povrch činí toto místo zajímavé.
2
Labe pod jezem v Předměřicích uhání na jih k Hradci Králové. Je zde myšleno i na ochranu ptáků.
3
Pohled po proudu Labe z mostu nad jezem v Předměřicích. Slunce se odráží v neklidné hladině a ptákům je zde bezpečno.
4
Labe pod jezem v Předměřicích uhání na jih k Hradci Králové. Je zde myšleno i na ochranu ptáků.
5
Přemostění Labe u Kydlinova není zrovna lidsky snadno zdolatelné. Pohled po proudu Labe směrem na Hradec Králové.
6
Stavidlo reguluje přítok vody do soustavy slepých ramen u Správčic, takže ta ramena nejsou zas tak úplně slepá.
7
Prudké letní Slunce se odráží od stojaté vody slepého ramene Labe u Správčic.
8
Romantika slepých ramen je nevyčerpatelná, čehož můře být příkladem i takovéto zastavení.
9
Olše, vrby, lekníny, rákos a téměř nehybná voda jsou společné znaky většiny labských slepých ramen.
10
Javor stíní pobřežní vody slepého ramene Labe u Správčic.
11
Podvodní rostlinstvo obzvláště vyniká v čisté vodě.
12
Vrba, padlá do slepého ramene je naprosto obvyklým jevem.
13
V soustavě slepých ramen Labe u Správčic nalezneme i větší a hlubší místa.
14
I ve slepých ramenech se lze koupat, někde najdeme i malé písečné pláže, jako například u Správčic.
15
Labe přitéká do Hradce Králové od Předměřic. Tok je zcela regulovaný, po levém břehu vede stezka.
16
Hráz na pravém břehu Labe u Kydlinova propouští Velký náhon.
17
Jarní barvy na Labi pod Předměřicemi velice zpříjemní procházku po levém břehu řeky.
18
Krásný most přes Labe v Hradci Králové, pohled proti proudu, nalevo Plácka.
19
Labe pohledem od mostu na Pláckách je směrem po proudu na Hradec Králové lemováno stezkami po obou stranách.
20
Železniční most přes Labe na trati Hradec Králové - Týniště nad Orlicí a příjemná stezka po pravém břehu.
21
Pohled po kolejích na železniční most přes Labe na trati Hradec Králové - Týniště nad Orlicí. Souběžně vede teplovod a lávka pro pěší.
22
Pohled od jihu proti proudu řeky na železniční most přes Labe na trase Hradec Králové - Týniště nad Orlicí.
23
Labe v severní části Hradce Králové.
24
Soutok Labe a Piletického potoka pohledem odspodu.
25
Loď Čechie na Labi, zkaleném po dešti.
26
Loď Čechie v přístavu na Labi, Aldis v pozadí.
27
Malý přístav na Labi s lodičkami.
28
Slunce v Labi, Tyršův most a také muzeum je znát v pozadí.
29
Tyršův most z Tylova nábřeží, v pozadí Sokolovna.
30
Tyršův most přes Labe a pod ním parníček, jak vystřižené z turistické upoutávky.
31
Romantický výhled na Bílou věž z Tylova nábřeží.
32
Bílá věž za prudkého deště, který je na snímku znát zejména v hladině Labe.
33
Pražský most přes řeku Labe patří v Hradci Králové k těm architektonicky velice zdařilým, na pravém břehu navazuje Gočárova třída a na levém pak ulice Mostecká.
34
Kolesový parník na Labi pohledem z Eliščina nábřeží, v pozadí Tylovo nábřeží.
35
Eliščino nábřeží pod Pražským mostem je plné platanů. V pozadí most nad Hučákem.
36
Detail jezu Hučák pod pravým mostním obloukem.
37
Labe uhání od Hučáku dolů směrem na Opatovice, Pardubice i Hamburg, aby v Cuxhavenu definitivně splynulo se Severním mořem.
38
Podzimní pohled do srdce soutoku řek Labe a Orlice v Jiráskových sadech v Hradci Králové.
39
Soutok řek Labe s Orlice typickým pohledem z mostu U soutoku poblíž Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
40
Most U soutoku pohledem odspodu z levého břehu od fakultní nemocnice.
41
Cesta podél pravého břehu Labe naproti Fakultní nemocnici s železnou lávkou v pozadí. Pohled po proudu řeky.
42
Most pro pěší a zdatné cyklisty přes řeku Labe v jižní části města spojuje Třebeš a Farářství.
43
Labe se líně valí na Opatovice, zpomalováno Opatovickým jezem.
44
Staré Labe, levobřežní slepé rameno řeky na Třebši skrývá nejedno romantické zákoutí.
45
Pravobřežní niva Labe v době senoseče pod městem Hradec Králové.
46
Nenápadný soutok řeky Labe s potokem Biřička.
47
Slunce se odráží za přirozeně padlými klacíky v potoce Roudnička v jeho samém dolním toku těsně před jeho soutokem s řekou Labe.
48
Na Labi ani nepoznáme, že přibralo vodu potoka Roudnička, zde se valí na jih směrem na Opatovice.
49
Právě zde začíná pouť Opatovického kanálu o délce přes 34 km, významné vodní stavby z XVI. století, která zásobuje soustavu rybníků, v největší koncentraci kolem Bohdanče.
50
Detail vyústění opatovického kanálu.
51
Opatovický jez na Labi z levého břehu. Všimli jste si rybáře.
52
Opatovický jez na Labi zvedá hladinu vody, aby měl opatovický kanál tu správnou životní sílu pro svoji pouť zpět do Labe u Semína.
53
Železný silniční most přes řeku Labe pod Opatovickým jezem.
54
Železný silniční most přes řeku Labe mezi obcemi Opatovice nad Labem a Vysoká nad Labem.
55

Počet fotografií: 55 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:05:00 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Jaroměř | Jaroměř - Hradec Králové - Po proudu:Hradec Králové - Pardubice | Pardubice


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!