Řeka Labe / PardubiceHradec Králové - Pardubice
Pardubice - Přelouč

Labe přitéká do města Pardubice posílené o vodu řeky Lučná, nadržováno jezem, nad kterým je ještě zleva posíleno o řeku Chrudimka, která přivádí vodu z velké části Českomoravské vysočiny. V samotném městě je řece poskytnuto poměrně dost prostoru k rozlití, alespoň ve srovnání s jinými městy. Také tu najdeme několik velkých slepých ramen, která jsou domovem spousty ryb a vůbec vodního živočišstva a rostlinstva. Pokud jde o čistotu vody, marná sláva, velké průmyslové město prostě působí a koupajícího se člověka tu nevidět. Nalezneme tu několik mostů, velkých i lávek.


Pravobřežní asfaltová silnice podél Labe nad Pardubicemi, což naprosto potvrzuje dominanta širokého okolí Kunětická hora.
1
Po pravobřežní asfaltové cestě podél Labe nad Pardubicemi to ve volných chvílích sviští bezpočet cyklistů i bruslařů.
2
Chatka u horní části slepého ramene Labe v Brozanech.
3
Horní část slepého ramene Labe v Brozanech se jeví velice čistá.
4
Labe nad Pardubicemi s budovou veslařského oddílu v pozadí.
5
Tak tady nastupují pardubičtí vodáci do svých lodí.
6
Levobřežní cesta podél Labe nad Pardubicemi funguje rovněž jako hráz. Na opačném břehu řeky vodácký domov.
7
Tam kde je sypaná ochranná hráz na levém břehu příliš nízká, posloužilo zpevnění pomocí prefabrikátů.
8
Pravobřežní slepé rameno Labe u Brozan je poměrně rozsáhlé. Vrba do něj spadlá dále žije.
9
Mrtvý tolstolobik v brozanském rameně zhruba 80 cm dlouhý za horkého léta řádně zapáchá na několik metrů.
10
Pohled z pravého břehu Labe na opačný břeh s pardubickým zámečkem v pozadí.
11
Nadjezí pardubického jezu s přístavem na pravém břehu.
12
Výletní loď Arnošt z Pardubic pluje po Labi v Pardubicích, plná dětských výletníků.
13
Srdce soutoku Labe a Chrudimky v Pardubicích se nachází nad jezem a jak vidno, je cílem delších rybářských výprav.
14
Levostranný přítok Labe, řeka Chrudimka dodává hodně vody z Vysočiny.
15
Řeka Chrudimka v Pardubicích ve svém úplně dolním toku pod vyústěním náhonu Halda.
16
Soutok řek Labe a Chrudimka v Pardubicích v celé své kráse pohledem z mostku nad jezem.
17
Budova podniku Povodí Labe v Pardubicích je u řeky, ale ta takovouto duhu nevytvořila. To budova ředitelství v Hradci Králové je od Labe poměrně daleko.
18
První opravdové zdymadlo na Labi v Pardubicích. V pozadí soutok Labe s Chrudimkou.
19
Příjezdová komunikace z levého břehu na lávku na Cihelně pro pěší a cyklisty v Pardubicích.
20
Lávka na Cihelně přes Labe v Pardubicích slouží zároveň k přístupu k jezovým zařízením.
21
Sjezd z vysoko zdvižené lávky na Cihelně přes Labe nad jezem v Pardubicích.
22
Jez na Labi v Pardubicích v celé své kráse pohledem z levého břehu.
23
Plavební komora na Labi v Pardubicích se nachází při pravém břehu, ostatně tak je to obvyklé i dále po proudu. V pozadí můžeme vidět most P. Wonky a telekomunikační věž.
24
Labe v Pardubicích mezi lávkou na Cihelně a mostem P. Wonky z pravého břehu pohledem proti proudu.
25
Most P. Wonky v Pardubicích. V pozadí telekomunikační věž.
26
Na mostě P. Wonky v Pardubicích.
27
V pardubických Polabinách při pravém břehu Labe zůstala niva, kterou lidí ocení především při velkých vodách.
28
Polabiny jsou největším pardubickým sídlištěm, dlužno dodat, říkáme někdy takovým králíkárny.
29
Pardubická telekomunikační věž pohledem proti proudu Labe.
30
Labe v Pardubicích pohledem z levého břehu od mostu Kapitána Bartoše směrem proti proudu k telekomunikační věži.
31
Most Kapitána Bartoše v Pardubicích pohledem po proudu z pravého břehu.
32
Po mostě Kapitána Bartoše přes Labe můžeme pokračovat třeba k pardubickému železničnímu nádraží.
33
Silniční most Kapitána Bartoše v Pardubicích je provázen i lávkou pro pěší a cyklisty.
34
Technická lávka u mostu Kapitána Bartoše v Pardubicích.
35
Pohled na most Kapitána Bartoše v Pardubicích částečně zakrývá technická lávka.
36
I králíkárny jdou polidštit, jak můžeme vidět v Polabinách při pravém břehu Labe v Pardubicích.
37
Dálniční most přes Labe v Pardubicích pohledem po proudu. Ten střední pilíř v pozadí však patří mostu železničnímu.
38
Dálniční most přes Labe v Pardubicích, či spíše v Rosicích a za ním souběžný železniční most.
39
Pod dálničním mostem v Pardubicích.
40
Dálniční most v Pardubicích pohledem od paty železničního mostu.
41
Mezi mosty nemusí být jen název festivalu, ale též snímek mezi dálničním a železničním mostem v Pardubicích.
42
Železniční most přes Labe, spojující Rosice nad Labem s Pardubicemi a Chrudimí. Dlužno dodat, že železniční stanice Rosice nad Labem funguje jako poloúvraťová.
43
Pohled z železničního mostu přes Labe směrem do Rosic nad Labem, tudy železniční trať pokračuje do Hradce Králové.
44
Labe u Rosic se vine zdánlivě přirozeně, ale nenechme se mýlit, jde o regulovaný tok. Občas se tu pořádají mistrovství v lovu ryb udicí.
45
Pravobřežní slepé rameno Labe v Rosicích nemá obvyklý tvar podkovy, ale připomíná spíše nudli.
46
Pravobřežní cesta podél Labe v Rosicích v úseku, kde je oddělena od řeky stromořadím.
47
Labe v Rosicích, pohled proti proudu z pravého břehu, v pozadí dálniční most.
48
Poloslepé rameno, kde mohou obavy o jeho čistotu nabývat reálných rozměrů, blízké Paramo je cítit i za slunečného počasí.
49
Most přes Labe mezi Rosicemi a Svítkovem je úzký a tudíž veskrze jednosměrný.
50
Příjezd od Rosic na silniční most přes Labe do Svítkova je řízen mimo jiné i dopravními značkami.
51
Levobřežní niva Labe u Svítkova se silničním mostem do Rosic v pozadí.
52
Rozcestí pod silničním mostem z Rosic do Svítkova a za ním významný krajinný prvek zákoutí, čímž úřad míní zajisté slepé rameno a jeho nejbližší okolí.
53
Slepé rameno Na zákoutí patří k těm ohromným, táhne se od Rosic až po Rybitví a leží tudíž v poměrně znečištěné oblasti.
54
Poklidné prostředí slepého ramene Na zákoutí.
55

Počet fotografií: 55 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:05:31 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Hradec Králové | Hradec Králové - Pardubice - Po proudu:Pardubice - Přelouč | Přelouč - Kolín


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!