Řeka Labe / Pardubice - PřeloučPardubice
Přelouč

Labe odtéká z města Pardubice již definitivně západním směrem. Na své pouti k městu Přelouč přijímá zleva tyto přítoky: Bylanka, Podolský potok, Lánský potok, Struha a Lipoltický potok. Najdeme tu jez Srnojedech a jediný most ve Valech u Přelouče. Pokud jde o čistotu vody, tak je to sice lepší, než dejme tomu v 80. letech XX. století, ale valné to opravdu není. Při své pouti tu Labe zanechává spoustu slepých ramen, která však nejčastěji vznikala při regulacích toku. Poblíž řeky se zde nacházejí chráněná území Labiště pod Opočínkem a Mělické labiště


Labe u Svítkova se pomalu valí na Přelouč. Pohled ze silničního mostu mezi Rosicemi a Svítkovem.
1
Slunce nad Labem vystrkuje paprsky zpoza mrakem.
2
Cesta podél levého břehu Labe mezi Svítkovem a Srnojedy.
3
Jedno z vyústění odpadních vod ze Syntesie mezi Svítkovem a Srnojedy.
4
Jez Srnojedy pohledem z levého břehu Labe.
5
Horní část plavební komory při jezu v Srnojedech.
6
Pohled proti proudu Labe k Pardubicím z jezu v Srnojedech, vlevo plavební komora.
7
Zdymadlo při jezu v Srnojedech.
8
Mostek nad jezem v Srnojedech.
9
Pod labským jezem v Srnojedech.
10
Spodní část plavební komory při jezu v Srnojedech, která je při pravém břehu Labe.
11
Nenápadné levobřežní slepé rameno Labe nedaleko obce Lány na Důlku.
12
Vrby hojně lemují labské břehy u Lán na Důlku.
13
Při Labi u Lán na Důlku uzříme mnoho odstínů zeleně.
14
Řeka Labe u Opočínku.
15
Východní část přírodní památky Labiště pod Opočínkem.
16
Cesta mezi Labem a přírodní památkou Labiště pod Opočínkem.
17
Temné vody Labiště pod Opočínkem.
18
Ve slepých ramenech je plno vodního rostlinstva, tak je tomu i v Labišti pod Opočínkem.
19
Slunce je kouzelník nejenom nad vlhkomilnými stromy u Labe.
20
Slepé rameno Labiště pod Opočínkem za Sluncem zalitými listy.
21
Topoly u Labiště pod Opočínkem pozvolna usychají a později padají.
22
Sluncem zalité rákosí pod javorovými listy na břehu Labiště pod Opočínkem.
23
A stromy padají, voda nevoda.
24
Labe u Opočínku s uschlou olší a stožárem VVN na pravém břehu.
25
Železniční trať Praha – Pardubice podél Labe u Opočínku.
26
Srdce pravobřežního mrtvého meandru u Mělic, kolem se rozkládá slepé rameno Mělické labiště.
27
Mělické labiště je poměrně široké slepé rameno Labe, mimo jiné též přírodní památka.
28
Posekaná louka v srdci přírodní památky Mělické labiště v jeho západní části.
29
Cesta po pravém břehu Labe z Mělic do Valů u Přelouče.
30
Labe přitéká do Valů u Přelouče od Opočínku a Pardubic.
31
Posekaný levý břeh Labe u Valů u Přelouče.
32
Pohled z pravého břehu Labe na levobřežní přítok Labe potok Struha.
33
Poslední most přes Struhu přes jejím vyústěním do Labe ve Valech u Přelouče.
34
Labe přijímá levostranný přítok Struha ve Valech u Přelouče.
35
Opuštěná plocha tržiště ve Valech u Přelouče se rozkládá při levém břehu Labe a uprostřed najdeme tůňku, plnou žabince.
36
Ve Valech u Přelouče lepší přístav na Labi nenajdeme, ale i ten postačí pro malé loďky.
37
Labe ve Valech u Přelouče, v pozadí železný most.
38
Vjezd na most přes Labe od Valů.
39
Železný silniční most ve Valech u Přelouče s povrchovými fošnami je třeba chránit před velkými vozidly třeba i zúženým profilem.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:05:46 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Hradec Králové - Pardubice | Pardubice - Po proudu:Přelouč | Přelouč - Kolín


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!