Řeka Labe / Hradec Králové - PardubiceHradec Králové
Pardubice

Pod opatovickým jezem oslabené Labe uhání poněkud svižnějším tempem na jih k Pardubicím, nezadržováno žádným jezem až po obec Lukovna, kde je již znát vliv jezu v Pardubicích. Pod elektrárnou přijímá vtékajícím přivaděčem zpátky část svých vod. Poté se do Labe vlévají postupně Hradečník, Bohumilečský potok, Brodecký potok a řeku Loučná u Počapel. Mostů tu již mnoho není, pod tím opatovickým je jeden mezi opatovickou elektrárnou a skládkou, druhý v obci Němčice nad Labem a třetí, železný v obci Kunětice. Slepá ramena jsou tu vesměs širší, někdy s přívodem čerstvé vody. Poblíž seš nacházejí tato chráněná území: Hrozná, Tůň u Hrobic, Baroch a Přesypy u Rokytna.


Železný silniční most přes Labe mezi obcemi Opatovice nad Labem a Vysoká nad Labem. Pod jeho konstrukcí můžeme vidět opatovický jez.
1
Labe pod mostem v Opatovicích má přece jen trošku bystřejší tok.
2
Labe u Opatovic.
3
Zde se odděluje přivaděč vody do elektrárny v Opatovicích z Opatovického kanálu.
4
Regulační zařízení na přivaděči do elektrárny v Opatovicích.
5
Voda teče přivaděčem do elektrárny v Opatovicích téměř jako když střelí. Takovýto oblouk je téměř vrchol klikacení.
6
Most přes přivaděč do elektrárny v Opatovicích a nezbytné zvednutí parovodu do Hradce Králové.
7
Jeden z nových písníků u Labe v Opatovicích. Stromy vzadu patří k přírodní památce Hrozná a ty úplně v pozadí k Labi.
8
Labe u přírodní památky Hrozná.
9
Labská rovina u přírodní památky Hrozná.
10
Pravobřežní porosty a meze u Opatovic.
11
Starší písník u Opatovic.
12
Elektrárna Opatovice za zrající pšenicí.
13
Ohromná halda u opatovické elektrárny není zdaleka jediná, skládku mnohem větších rozměrů bychom nalezli na levém břehu Labe za mostem na ohromné skládce.
14
Levotočivý labský ohyb nad mostem mezi elektrárnou a skládkou u Bukoviny.
15
Produktovod přes Labe mezi opatovickou elektrárnou a Bukovinou.
16
Most přes Labe mezi opatovickou elektrárnou a Bukovinou slouží především k vyvážení odpadu na skládku.
17
Most přes Labe mezi opatovickou elektrárnou a Bukovinou pohledem z levého břehu od Bukoviny.
18
Krásný divoký labský ostrůvek pod mostem mezi opatovickou elektrárnou a Bukovinou.
19
Poněkud ohřátá voda přitéká přivaděčem z opatovické elektrárny.
20
Mostek přes přivaděč z opatovické elektrárny.
21
Takový pohled na přivaděč z opatovické elektrárny možná potěší oko ekonoma, zato oči milovníka přirozené vody tu jsou zkrápěny slzami. Vpravo chráněné území Tůň u Hrobic
22
Přivaděč z opatovické elektrárny těsně nad svým opětovným vyústěním do Labe.
23
Cíp umělého soutoku. V zimě při zamrzlé vodě tu lze lovit ryby, protože přivaděč z opatovické elektrárny je teplotně o dost výše, než labská voda.
24
Silnice kus od levého břehu Labe mezi Bukovinou nad Labem a Dřítčí. Kunětická hora v pozadí vévodí kraji.
25
Produktovod přes Labe v Němčicích.
26
Labe přitéká táhlým levým obloukem do Němčic. Právě v tomto místě se vylévá z břehů poněkud častěji.
27
Slepé rameno v Němčicích za těžko prostupným křovím.
28
Most v Němčicích pohledem po proudu z pravého břehu Labe.
29
Silniční most přes Labe pohledem z pravého břehu od Němčic.
30
Labe se valí z Němčic na Dražkov, Lukovnu a Kunětice.
31
Levostranný přítok Labe Hradečník odevzdává své vody řece mez obcemi Dříteč a Dražkov.
32
Slunce za topolovým chmýřím na soutoku řeky Labe a potoka Hranečník zaujme nejednoho romantika, ale alergici odtud ženou svižným krokem.
33
Kunětická hora za kukuřičným polem a porostem kolem řeky Labe pohledem od Dražkova.
34
Bohumilečský potok je největší přítok Labe mezi Orlicí a Loučnou a své vody odevzdává řece u Dražkova.
35
Klidné Labe u Dražkova pod přibráním Bohumilečského potoka.
36
Malé vodohospodářské zařízení na levém břehu Labe v Lukovně.
37
Vzedmutí Labe z jezu v Pardubicích na Cihelně dosahuje zhruba do Lakovny.
38
Město Sezemice za zrajícím ozimním ječmenem pohledem z levého břehu Labe pod Lukovnou.
39
Levobřežní cesta podél Labe mezi Lukovnou a Kuněticemi.
40
Pěkný pohled přes Labe na Kunětickou horu od Lukovny doplňuje duha, přestože vůbec tehdy nepršelo.
41
Mnohokrát opravovaný železný silniční most přes Labe v Kuněticích pohledem z levého břehu od Sezemic.
42
Labe pod Kuněticemi je rájem bolenů.
43
Točna u mostu v Kuněticích je nejen zastávkou autobusu, ale občas také záchranou pro řidiče nákladních vozidel, kteří si nevšimnou, nebo ignorují dopravní značku, most má totiž silné zúžení.
44
Levobřežní cesta podél Labe z Kunětic k soutoku s Loučnou.
45
Labe pod Kuněticemi s chatkami na pravém břehu, přístupnými z Brozan.
46
Soutok řek Labe a Loučná u Počapelských Chalup doplňuje Kunětická hora v pozadí.
47
Labe je po přibrání vod Loučné o poznání širší.
48
Kachní rodinka je na Labi pod soutokem s Loučnou doma.
49
Kunětická hora je tu vidět každou chvíli, vždyť dominuje kraji i z mnohem větší dálky.
50
Ranní Slunce činí pobřežní porosty ještě sytěji zelené.
51
Z takového místa by se snad i daly kreslit romantické obrazy, které by ani nebylo třeba příliš přikrašlovat.
52
Střecha vzadu zemi stromy za sytě zeleným pravým labským břehem patří k obci Brozany.
53
Po levém břehu Labe vede mezi Loučnou a Chrudimkou cesta.
54
Detail z levého břehu Labe nad Pardubicemi, stromy na opačném břehu obklopují brozanské slepé rameno.
55

Počet fotografií: 55 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:05:16 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Jaroměř - Hradec Králové | Hradec Králové - Po proudu:Pardubice | Opatovický kanál: Opatovice n/L


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!