Opatovický kanál / Opatovice nad LabemHradec Králové
Opatovický kanál: Opatovice n/L - Bohdaneč

Opatovický kanál je nejrozsáhlejším vodním dílem na řece Labi. Jeho tok počíná nad jezem v Opatovicích n/L ve výšce 225 m.n.m. Původní průtok byl kolem 6,5 m3/s, ale po výstavbě opatovické elektrárny byla horní část rozšířena a nynější průtok přesahuje 18 m3/s, z čehož ovšem větší část záhy odebere přivaděč na elektrárnu. Kanál začali pravděpodobně budovat benediktýni z opatovického kláštera někdy v XI. století. V dnešní podobě byl dokončen v roce 1513, panem Vilémem z Pernštejna, stavitelem byl Kunát mladší z Dobřenic, učitel rožmberského fišmistra Štěpánka Netolického. Čistota vody tu odpovídá Labi, dá se říci, že se po roce 1989 výrazně zlepšila, o čemž svědčí bezproblémová poživatelnost ryb, v něm ulovených.


Jez na Labi v Opatovicích je sice částečně opravený, ale vzadu, tedy uprostřed řeky, jsou pořádné díry.
1
Malá vodní elektrárna při opatovické jezu na Labi.
2
Ve své horní části je Opatovický kanál velice vodnatý.
3
První podstatnou odbočkou z Opatovického kanálu je přivaděč na elektrárnu (vlevo).
4
Most přes přivaděč na elektrárnu, vlevo Opatovický kanál.
5
Přivaděč vody na opatovickou elektrárnu ve své horní části, potrubí a lávka nad ním.
6
Toho času budovaný dálniční most přes Opatovický kanál.
7
Stavební cesta podél pravého břehu Opatovického kanálu pod mostem rychlostní komunikace.
8
Most silnice I/37 přes Opatovický kanál.
9
Silnice I/37 ve směru Pardubice – Hradec Králové, které součástí je most přes Opatovický kanál.
10
Opatovický kanál pod mostem silnice I/37 ve směru Pardubice – Hradec Králové.
11
Zpevněná cesta po vrcholu pravobřežní hráze Opatovického kanálu nad Opatovicemi n/L.
12
Mohutná bříza la levém břehu Opatovického kanálu nad prvním stavidlem.
13
Zábradlí a první stavidlo na Opatovickém kanále v Opatovicích n/L.
14
První stavidlo na Opatovickém kanále v Opatovicích n/L.
15
Pevné břehy Opatovického kanálu pod prvním stavidlem v Opatovicích n/L.
16
Opatovickému kanálu je kousek pod prvním stavidlem dána větší volnost.
17
Starý klenutý most přes Opatovický kanál v Opatovicích n/L.
18
Dvojice olší na levém břehu Opatovického kanálu v Opatovicích n/L.
19
Most přes Opatovický kanál v Opatovicích n/L, silnice II/324, ulice Hradecká.
20
Odlesk Slunce na hladině Opatovického kanálu u zelené zahrady v Opatovicích n/L.
21
Dvojice kačerů brázdí hladinu Opatovického kanálu v Opatovicích n/L.
22
Místní komunikace při pravém břehu Opatovického kanálu v Opatovicích n/L.
23
Takovéto zpevnění břehů přirozenou cestou kořeny stromů, klonících se nad hladinu má svůj význam.
24
Most přes Opatovický kanál v Opatovicích n/L, silnice II/324, ulice Pardubická.
25
Opatovický kanál u zahrad v Opatovicích n/L.
26
Silniční most přes Opatovický kanál v Opatovicích n/L, poslední uvnitř obce.
27
Malý soukromý přístav na Opatovickém kanále v Opatovicích n/L.
28
Potrubní most přes Opatovický kanál v Opatovicích n/L.
29
Poslední lávka přes Opatovický kanál v Opatovicích n/L.
30
Opatovický kanál opouští Opatovice n/L.
31
Zpevněná cesta podél pravého břehu Opatovického kanálu pod Opatovicemi n/L míří pod přivaděč k dálniční křižovatce.
32
Pod dálničním přivaděčem, vpravo Opatovický kanál.
33
Most přes Opatovický kanál, zde dálniční přivaděč u Opatovice n/L.
34
Kamenné koryto jako cesta podél pravého břehu Opatovického kanálu pod Opatovicemi n/L vede pod jednu ze smyček dálničního mostu.
35
Laguna ve smyčkách dálniční křižovatky u Opatovice n/L.
36
Prosluněné pobřežní porosty kolem Opatovického kanálu pod Opatovicemi n/L.
37
Železniční most přes Opatovický kanál, vlečka do elektrárny Opatovice.
38
Silniční most přes Opatovický kanál mezi obcemi Opatovice n/L a Hrobice, jedná se o jeden ze tří mostů vedle sebe, je druhý, pokud se stáří týče.
39
Dálniční most přes Opatovický kanál mezi městy Pardubice – Hradec Králové.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:11:11 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Jaroměř | Hradec Králové - Po proudu:Opatovický kanál: Opatovice n/L - Bohdaneč | Opatovický kanál: Bohdaneč


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!