Opatovický kanál / Opatovice nad Labem - Lázně BohdanečOpatovický kanál: Opatovice n/L
Opatovický kanál: Bohdaneč

Od Čeperky je již z Opatovického kanálu je bráno především různými strouhami, většinou na levém břehu, neboť pak jdou svést do původního koryta Labe. Na meandrech, které byly pochopitelně ručně vybudovány, je dobře poznat, jak lidé a to i mocní, přistupovali k přirozenosti toku vody. V meandrech totiž voda zůstává živá, což ostře kontrastuje například s přivaděčem na opatovickou elektrárnu, kde voda doslova umírá. Po celém toku proto připomíná přirozenou řeku, ovšem s tím, že postupem níže je průtok menší a koryto se zanáší, tudíž se musí čistit. Ovšem má hluboký smysl sednout si za slunného dne na břeh a dívat se na vodu, která plyne stejně, jako na počátku XVI. věku. Dá se s mírnou nadsázkou říci, že všude po levém břehu, kde jsou dnes pole a lesy, bývaly dříve rybníky. Jejich rozlohu nám může připomínat obrovský písník Oplatil u Starých Ždánic.


Mezi mosty přes Opatovický kanál, vlevo dálniční most ve směru Hradec Králové – Pardubice, vpravo místní silnice mezi obcemi Opatovice n/L a Čeperka, která dříve bývala hlavní komunikací mezi výše uvedenými městy.
1
Opatovický kanál přitéká do Čeperky.
2
Velká strouha počíná svoji pouť nad obcí Čeperka, vychází z levého břehu Opatovického kanálu.
3
Opatovický kanál při vstupu do Čeperky.
4
Přístup k Opatovickému kanálu mezi zahradami v Čeperce.
5
Most přes Opatovický kanál v obci Čeperka u hostince, v pozadí škola.
6
Potrubní most přes Opatovický kanál v Čeperce.
7
Zahrady v Čeperce těsně přiléhají k Opatovickému kanálu.
8
Vodním porostům se v Opatovickém kanále daří.
9
Plůtek nad Opatovickým kanálem v Čeperce.
10
Železniční most nad Opatovickým kanálem v Čeperce i s vlakem z Pardubic do Hradce Králové a lávka pro pěší a cyklisty.
11
Silniční most přes Opatovický kanál v dolní části obce Čeperka.
12
Opatovický kanál je v dolní části obce Čeperka dosti sevřen bujnými pobřežními porosty.
13
Ojedinělý kus volného levého břehu Opatovického kanálu pod Čeperkou u silnice směrem na Podůlšany.
14
Pahýl uschlého stromu na břehu Opatovického kanálu pod Čeperkou.
15
Silnice podél Opatovického kanálu od obce Podůlšany směrem na obec Čeperka.
16
Silnice podél Opatovického kanálu od obce Čeperka směrem na obec Podůlšany.
17
Jakási čočka louky na levém břehu Opatovického kanálu vedle silnice mezi obcemi Čeperka a Podůlšany.
18
Dřevěná lávka přes Opatovický kanál vede do lesa Kulhánov, nachází se mezi obcemi Čeperka a Podůlšany.
19
Poklidný úsek Opatovického kanálu kousek nad obcí Podůlšany.
20
Pohled od obce Podůlšany po silnici k obci Čeperka, Opatovický kanál teče vlevo.
21
První silniční most přes Opatovický kanál v Podůlšanech.
22
Opatovický kanál je v Podůlšanech sevřen pobřežními porosty.
23
Jarní Slunce v olších, tyčícími se nad Opatovickým kanálem v Podůlšanech.
24
Levobřežní rákosí v Opatovickém kanále nad druhým silničním mostem v Podůlšanech.
25
Druhý silniční most přes Opatovický kanál v obci Podůlšany.
26
Mladé kukuřičné pole na pravém břehu Opatovického kanálu ve Starých Ždánicích.
27
Cesta po levém břehu Opatovického kanálu ve Starých Ždánicích oproti vyschlému rybníku nad silničním mostem.
28
Silniční most přes Opatovický kanál v obci Staré Ždánice, silnice vede směrem na Srch.
29
Tak zde stával kdysi mlýn na Opatovickém kanále ve Starých Ždánicích, ke konci své existence opuštěný a již téměř strašidelný, dnes je tu skládka.
30
Příjezd do Starých Ždánic od Srchu přes Opatovický kanál.
31
Na místě bývalého mlýna ve Starých Ždánicích stojí dnes malá vodní elektrárna.
32
Písník Oplatil leží na levém břehu Opatovického kanálu u Starých Ždánic a táhne se až ke Stéblové na jedné straně a k hájovně v Dolanech na straně druhé, jeho rozloha již dávno překročila 1000 ha a stále se rozrůstá, písek je neustále třeba.
33
Temné sevření Opatovického kanálu pobřežními porosty oproti místu zvaném Tři prdy u Starých Ždánic.
34
Přirozená lávka přes Opatovický kanál oproti místu zvaném Tři prdy u Starých Ždánic.
35
Pravobřežní louka u Opatovického kanálu pod Starými Ždánicemi, oproti místu zvaném Tři prdy.
36
Opatovický kanál nad silničním mostem pod Starými Ždánicemi.
37
Břehy Opatovického kanálu jsou výborně zpevněny kořáním stromů.
38
Silniční most přes Opatovický kanál, silnice II/333 od Bohdanče, v dáli můžeme vidět kostel sv. Václava ve Starých Ždánicích.
39
Pod mostem přes Opatovický kanál u Starých Ždánic.
40
Místo zvané Koňská jáma, jedná se o prudký levotočivý oblouk Opatovického kanálu pod mostem silnice ze Starých Ždánic do Bohdanče. Ke svému názvu toto místo přišlo v dávné minulosti, kdy se zde při lesních těžebních pracích utopil kůň.
41
Písník Oplatil mezi Starými Ždánicemi a Bohdančem.
42
Potápka roháč na lehce zvlněné hladině písníku Oplatil.
43
Táhlá zatáčka na silnici od Bohdanče směrem na Staré Ždánice, Opatovický kanál teče za porosty vlevo.
44
Levobřežní louka u Opatovického kanálu nad hájovnou Dolany.
45
Písník Oplatil za písčitou loukou nedaleko hájovny Dolany.
46
Silniční most přes Opatovický kanál od obce Dolany směrem na obec Hrádek.
47
Za keři a v lese ukryté místo na Opatovickém kanále u Dolan.
48
Novější písník na pravém břehu Opatovického kanálu u obce Dolany byl otevřen až po roce 2000.
49
Zaplavené, často velice vlhké pole na pravém břehu Opatovického kanálu u obce Dolany, V Mišťulce.
50
Pravobřežní louka u Opatovického kanálu nedaleko obce Dolany, zde se říká V Mišťulce, lesu vpravo se říká Třetí dubina.
51
V těchto místech se Slunce dostává na hladinu Opatovického kanálu ještě poměrně solidně.
52
Pole u Opatovického kanálu nedaleko obce Dolany.
53
Vyústění železité stoky, jakési svodnice z výše položených luk do Ždánické stoky u Dolan v době klidu.
54
Vyústění železité stoky, jakési svodnice z výše položených luk do Ždánické stoky u Dolan v době výpusti.
55
Pohled do koruny mohutné břízy nedaleko Opatovického kanálu u Dolan.
56
Rybník s baštou nad městem Bohdaneč je zásobován vodou Opatovického kanálu.
57
Výpusť rybníka do Opatovického kanálu nad městem Bohdaneč.
58
Hezký rybářský flek na levém břehu Opatovického kanálu nad městem Bohdaneč.
59
Opatovický kanál se již ubírá k Bohdanči, aby tam napájel podnes zachovalou soustavu rybníků, vybudovaných v požehnané době vlády rodu Pernštejnů v této oblasti.
60

Počet fotografií: 60 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:11:26 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Hradec Králové | Opatovický kanál: Opatovice n/L - Po proudu:Opatovický kanál: Bohdaneč | Opatovický kanál: Bohdaneč - Břehy


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!