Řeka Labe / Přelouč - KolínPřelouč
Kolín

Po opuštění města Přelouč přitéká Labe do zatím největšího přístavu Chvaletice, kde najdeme mimo jiné také loděnici. Celý úsek až do města Kolín se řeka ubírá západním směrem. Pod obcí Semín posiluje Labe zprava Opatovický kanál, který vrací Labi jeho vody, ovšem oslabené rybniční soustavou. Dále Labe přijímá zprava tyto přítoky: Strašovský potok, Svárava a Veletovský potok, zleva pak Brložský potok, řeku Doubrava a Klejnárka. Jezy se zdymadly tu byly postaveny dva, jeden ve městě Týnec nad Labem a druhý v obci Veletov Mosty tu najdeme silniční mezi obcemi Řečany nad Labem a Kladruby nad Labem, lávku do loděnice Chvaletice a silniční v Týnci nad Labem. Po obou březích se nachází spousta slepých ramen, malých i velkých, ba až velmi rozsáhlých. POblíž řeky se nacházejí tato chráněná území: Semínský přesyp, Labské rameno Votoka, Týnecké mokřiny, Duny u Sváravy a Na hornické.


Labe nad obcí Semín, asi 200 metrů nad vyústěním Opatovického kanálu.
1
Táhlý levotočivý oblouk řeky Labe nad Semínem.
2
Vyústění Opatovického kanálu do Labe pod obcí Semín. Opatovický kanál je typickým příkladem toho, jak umělý vodní kanál v průběhu svého toku slábne a na svém konci má již jen zlomek průtoku oproti svému počátku v Opatovicích.
3
Ještěrka se vyhřívá na sluneční straně jeřábu v horkém dni u vtoku Opatovického kanálu do Labe u Semína.
4
Jestli o nějaké oblasti v Čechách můžeme prohlásit, že je to placka, rovná jako stůl, tak je to Polabí kolem Pardubic. Pohled na takovou rovinu ze silnice mezi obcemi Semín a Kladruby nad Labem s chvaletickou elektrárnou v pozadí.
5
Brložský potok je levostranný přítok Labe, své jméno má odvozené od obce Brloh, přes kterou protéká. Snímek zhruba 1 km nad soutokem.
6
Levobřežní labské slepé rameno Houbovec v Řečanech.
7
Labe nad mostem mezi obcemi Kladruby nad Labem a Řečany nad Labem. Jak vidno, ne všechny lodě potřebují zděný přístav.
8
Most mezi obcemi Kladruby nad Labem a Řečany nad Labem je od pohledu pěkný. Levobřežní pohled od Řečan.
9
Pohled na labský most mezi Řečany a Kladruby z akrobatické výšky.
10
Labe uhání na Kolín. Pohled po proudu z mostu Řečany a Kladruby.
11
Kladruby nad Labem jsou proslulé svým hřebčínem, založeným císařem Maxmiliánem v roce 1563. Můžeme zde vidět i husarské kousky na koních.
12
Chvaletická elektrárna nás provází svojí siluetou všude kolem. Železniční spojení je zajišťováno nikoliv z chvaletického nádraží, které je jen zastávkou, ale ze stanice Řečany nad Labem.
13
Levostranný přítok Labe Morašický potok odvozuje své jméno od obce Morašice. Do Labe se vlévá nehezky regulovaný po průtoku kolem chvaletické elektrárny. V pozadí můžeme spatřit katolický kostel svatého Vavřince v Selmicích.
14
Lávka takřka tovární nad Morašickým potokem, těsně nad jeho vyústěním do Labe u Chvaletic.
15
Milovníci průmyslové romantiky mohou vylézt  na haldu a odtud se jim za slunného dne ukáže celkový pohled na elektrárnu ve Chvaleticích. Opravdové zájemce o takovéto pohledy lze odkázat na ostravsko, kde uvidí mnohem více.
16
Přístav ve Chvaleticích v roce 2010 přílišnou aktivitou nehýří, o čemž svědčí i poklidně plující labuť.
17
Násypka pro nakládání lodí přímo z nákladních aut zarůstá, inu časy se mění a jedinec, ani skupina lidí s tím mnoho nenadělá.
18
Přístav Chvaletice býval dříve velice vytížen, to v dobách, kdy se uhlí ze severních Čech vozilo do elektrárny celou flotilou nákladních lodí.
19
Přímý vjezd do vody v západní části chvaletického přístavu.
20
Pohled z lávky přes Labe na vstup do přístavu ve Chvaleticích je obohacen i o horní část siluety chvaletické elektrárny.
21
Lávka přes Labe pro pěší ve Chvaleticích pod přístavem.
22
Labe opouští Chvaletice hojně lemováno pobřežními porosty.
23
Cesta podél levého břehu Labe v obci Chvaletice. Takto máme za zády Kojice.
24
Chvaletice pohledem z pravého břehu Labe přes řeku.
25
Přírodní rezervace Týnecké mokřiny při pravém břehu Labe se nachází proti proudu řeky nad Týncem směrem na Labské Chrčice.
26
Pohled proti proudu Labe z jeho pravého břehu pod přírodní rezevací Týnecké mokřiny.
27
Pěkná cesta podél pravého břehu Labe v místě, kde řeka přibývá do Týnce nad Labem.
28
Týnec nad Labem v místech, kde do města přitéká Labe. V pozadí je vidět most přes řeku.
29
Pohled proti proudu Labe z mostu v Týnci nad Labem.
30
Terasová zástavba ve městě Týnec nad Labem nad mostem při pravém břehu Labe.
31
Most přes Labe v Týnci, pohledem z pravého břehu od města.
32
Týnec nad Labem pohledem přes labský most. Na kopci v pozadí je vidět vrchol kostela svatého Jana Křtitele.
33
Labské nadjezí v Týnci. V dáli můžeme spatřit plavební komoru, která je tu při levém břehu a ještě blíže po levé straně pak odtéká náhon na vodní elektrárnu. Napravo se pak nachází přístav.
34
Přístav v Týnci nad Labem.
35
Nadjezí v Týnci nad Labem čeří západní vánek.
36
Pohled přes rozšířené Labe nad jezem v Týnci.
37
Jez v Týnci nad Labem je zřetelně poznat podle architektonicky zajímavého velína.
38
Labe opouští Týnec a ubírá se mezi vyprahlými břehy na Kolín.
39
Proud přivaděče na vodní elektrárnu v Týnci je silný. V pozadí můžeme vidět kostel svatého Jana Křtitele a most přes Labe.
40
Most přes přivaděč na vodní elektrárnu z Týnci nás přivede na labský ostrov.
41
Rameno řeky Labe za budovou vodní elektrárny v Týnci příliš slepé není, protože je zásobováno tolikerou vodou, že jej lze považovat spíše za souběžnou část řeky.
42
Levobřežní rameno Labe v Týnci ve své střední části.
43
Lekníny v klidnější části levobřežního ramene Labe mezí Týncem a Zábořím.
44
Soutok řek Labe a Doubrava nedaleko obce Záboří nad Labem.
45
Přírodní rezervace Na hornické se nachází při levém břehu Labe pod soutokem s řekou Doubrava.
46
Pohled z levého břehu Labe na vstup do plavební komory na pravém břehu u Veletova.
47
Labské nadjezí ve Veletově.
48
Jez na Labi ve Veletově pohledem shora.
49
U obce Veletov přehrazuje Labe jez.
50
Průhled okénkem veletovského jezu na Labi.
51
Černá strouha počíná svoji pouť díky nadržení vody jezem ve Veletově na snímku a pokračuje přes baštu a Starý Kolín a posiluje říčku Klejnárka.
52
Jez Veletov na Labi patří svou architekturou k těm zajímavým.
53
Loďka na pravobřežním slepém rameni Labe u Veletova.
54
Pod obcí Veletov se nachází bohatá soustava slepých ramen, dosti hojných na vodu.
55
Rybí ráj pod obcí Veletov působí i jen z pouhého snímku uklidňujícím dojmem.
56
Malý ostrůvek v rozsáhlém slepém rameni u Veletova.
57
Dozrávající ozimný ječmen u slepého ramene Labe u obce Veletov.
58
Cyklistická stezka podél Labe je v terénu, na rozdíl od měst, poměrně solidně značená. Snímek pod obcí Konárovice.
59
Pomalu se klikatící Labe mezi městy Týnec na Labem a Kolín je lemována dálkovou cyklistickou trasou.
60
Alej topolů se zrcadlí v rozčeřené hladině řeky Labe nad soutokem s říčkou Klejnárka.
61
Pohled z pravého břehu Labe proti proudu nad soutokem s říčkou Klejnárka.
62
Klejnárka se vlévá do Labe pod obcí Starý Kolín. Její průtok v těchto místech je však notně posílen o labskou vodu, přivedenou kanálem Černá strouha, počínající u Veletova.
63
Na Labi nad Kolínem se občas vyskytne i motorový člun s vodním lyžařem.
64
Pravobřežní slepé rameno Labe u obce Tři Dvory.
65
Spojení hlavního toku Labe se slepým ramenem u obce Tři Dvory.
66
Pohled na labskou hladinu z pravého břehu nedaleko obce Tři Dvory.
67
Barva vody i její hloubka a nehybnost svědčí o tom, že tu silný přítok z Labe zrovna není.
68
Téměř stojaté spojení slepých ramen Labe u obce Tři Dvory.
69
Takto z druhého břehu to vypadá, že levostranný přítok Labe Hořanský potok je silným tokem, ale opak je pravdou. Jde o pouhý klam, kdy se Hořanský potok vlévá do ramene Sandberk a to je spojené takto s Labem.
70

Počet fotografií: 70 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:06:04 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Pardubice - Přelouč | Přelouč - Po proudu:Kolín | Kolín - Poděbrady


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!