Řeka Labe / Kolín - PoděbradyKolín
Poděbrady

Po opuštění města Kolín se Labe ubírá severozápadním směrem, který mu v globálním měřítku již zůstane až do jeho ústí do Severního moře. Řeku tu posilují tyto přítoky: zleva Pekelský potok a zprava Hluboký potok, Bačovka a řeka Cidlina. Téměř po celém úseku je Labe provázeno maloplošnými chráněnými územími, luhy a slepými rameny. Byly tu postaveny dva jezy se zdymadly, jeden u obce Klavary a druhý u obce Velký Osek. Po obou březích řeky vedou pěšiny, které se místy mění v širší cesty. O obce Oseček fuguje přívoz a jediný most v tomto úseku je na dálnici D11. Nedaleko řeky se nachází tato chráněná území: Lom u Nové Vsi, Skalka u Velimi, Veltrubský luh, Pňovský luh, Tonice-Bezedná, Libický luh a Písečný přesyp u Osečka


Ohlédnutí proti proudu Labe z levého břehu směrem na Kolín.
1
Pekelský potok je prvním levostranným přítokem Labe pod Kolínem.
2
Pěšina podle levého břehu Labe mezi Kolínem a Klavary.
3
Labe nadržené jezem v Klavarech.
4
Poloslepé rameno Labe nad Klavary může žít díky jezu, který nadržuje vodu.
5
Nadjezí v Klavarech v listopadových barvách.
6
Horní vstup do plavební komory při jezu Klavary.
7
Jez Klavary, říční km 916,46 pohledem z pravého břehu odspodu.
8
Vyústění Hlubokého potoka pod jezem Klavary. To zpěnění vody nevěstí nic dobrého...
9
Labe pod jezem Klavary uhání sevřeno pozdně podzimními baravami směrem k městu Poděbrady.
10
Síla Slunce nad Labem u Veltrub.
11
Pravobřežní slepé rameno Labe ve Veltrubech.
12
Labe u Veltrub.
13
Značení dálkové cyklistické stezky podle Labe u Veltrub.
14
Již dlouho nepoužívané stavidlo pod Veltrubským luhem.
15
Do přírodní památky Veltrubský luh mnoho světla neproniká ani za slunného dne.
16
Při březích Labe u Veltrub rostou stromy jak listnaté, tak i jehličnaté.
17
Cesta podél pravého břehu Labe je překryta přirozenou stříškou z větví stromů Veltrubského luhu.
18
Úředník si od zeleného stolu vymyslí, že chce mít vše vyznačeno přesně, ale pak venku… I kamenné mezníky jsou vyvraceny a zarůstají.
19
Máky kvetou a heřmánky voní u Labe mezi Kolínem a Poděbrady.
20
Slunce se odráží od zakalené labské hladiny u Veltrubského luhu.
21
Přesličky na pravém labském břehu Sluncem zalité.
22
Zvýšená hladina Labe u Veltrub zpola zakrývá utržené stromy.
23
Život v kaluži při labském břehu zosobněný skokanem zeleným.
24
Syté odstíny zeleně kontrastují se zakalenou vodou v Labi po delších deštích.
25
Cesta mezi řekou Labe a přírodní památkou Veltrubský luh.
26
Uprostřed přírodní památky Veltrubský luh.
27
Pravý břeh Labe u přírodní památky Veltrubský luh.
28
Ochrana ptactva, zvaná někdy ptakoplaše na drátech vedení velmi vysokého napětí jsou umístěny právě nad vodou, protože ptáci právě takto často táhnou.
29
Veltrubský luh na zkalený proud řeky Labe. " alt="Pohled z nitra přírodní památky a href="http://chranene-uzemi.sije.cz/veltrubsky-luh/" title="Přírodní rezervace u obce Veltruby" style="color: #232375">Veltrubský luh na zkalený proud řeky Labe. " />
30
Veltrubský luh a přírodní rezervací Tonice-Bezedná je okupován značkami. " alt="Strom při pravém břehu Labe, který se nachází mezi přírodní památkou a href="http://chranene-uzemi.sije.cz/veltrubsky-luh/" title="Přírodní rezervace u obce Veltruby" style="color: #232375">Veltrubský luh a přírodní rezervací Tonice-Bezedná je okupován značkami. " />
31
Přírodní rezervace Tonice-Bezedná jsou nádherná pravobřežní slepá ramena Labe mezi Kolínem a Poděbrady.
32
Nad jezem ve Velkém Oseku cesta uhýbá dál od řeky.
33
Nájezd do Labe a sudový ponton nad jezem ve Velkém Oseku.
34
Taková normální lavička nad jezem ve Velkém Oseku.
35
Nadjezí ve Velkém Oseku.
36
Plavební komora ve Velkém Oseku se nachází při pravém břehu Labe.
37
Zdymadlo a jez na Labi ve Velkém Oseku.
38
Přes lávku můžeme pod jezem velký Osek spatřit prudce se valící Labe, které zrovna mělo vody nad stav.
39
Cesta mezi Labem a národní přírodní rezervací Libický luh.
40
Z pravého břehu Labe můžeme pozorovat, že rovněž levý břeh u Osečka je bohatě zalesněný.
41
Cesta podél Labe nad přívozem Oseček.
42
Informační cedule u Labského přívozu Oseček.
43
Labský přívoz Oseček pohledem z pravého břehu. Přívoz tu fungoval odpradávna, s jistotou to můžeme tvrdit od 15. století, zato od roku 1978 byl jeho provoz ukončen. K jeho obnově došlo díky nadšení dobrých lidí opět v roce 2006.
44
Labe u Libického luhu.
45
Pohled z pravého břehu Labe proti proudu řeky z míst, kde za zády máme národní přírodní rezervaci Libický luh.
46
Malý pontonový přístav při pravém labském břehu u Libické bažantnice.
47
Cesta podle pravého břehu Labe u Velkého Oseka pohledem proti proudu s chatkami v pozadí.
48
Do Labe se vlévá potok Bačovka poté, co protekl přes národní přírodní rezervaci Libický luh.
49
Jedno ze spousty slepých ramen přírodní rezervací Libický luh svojí žabincem zarostlou hladinou jasně říká, jak moc velký je tu pohyb vody.
50
Labe těsně nad mostem dálnice D11.
51
Ano, dálnice byla protažena přes národní přírodní rezervaci Libický luh a to zdaleka není jediná daň, kterou tu příroda platí. Mrtvá srnka nejspíše sražená rychle jedoucím vozidlem na dálnici budiž o tom dostatečným svědectvím.
52
Pod dálničním mostem přes Labe u Poděbrad.
53
Dálniční most přes Labe na D11 u Poděbrad může být při správném pohledu opravdu pěkný. Pohled od Hradce Králové do Prahy.
54
Pohled zespoda z pravého břehu Labe na pilíř dálničního mostu na D11.
55
Labe nad soutokem s řekou Cidlina pohledem z pod dálničního mostu.
56
Labe nad městem Poděbrady. Domeček vzadu je na soutoku s řekou Cidlina.
57
Řeka Cidlina je zatím od pramene největší pravostranný přítok Labe. Na snímku ve svých posledních chvílích před odevzdáním svých vod Labi.
58
Při pravém břehu Cidliny na její labutí písni na samém soutoku s řekou Labe se nachází hojně navštěvovaná restaurace.
59
Soutok řek Labe a Cidlina pohledem ze samého srdce.
60

Počet fotografií: 60 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:06:29 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Přelouč | Přelouč - Kolín | Kolín - Po proudu:Poděbrady | Poděbrady - Nymburk


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!