Řeka Labe / FriedrichskoogGlückstadt - Friedrichskoog
Cuxhaven

U obcí Friedrichskoog a Friedrichskoog-Spitze ústí Labe do Severního moře. Dalo by se říci, že ústí severozápadním směrem. Labe tu dosahuje šířky zhruba 17 km. Jediným přítokem je tu Rugenoter Loch, ovšem jde spíše o odvodňovací svodnici, na jejíž dolním toku se nachází menší přístav. Friedrichskoog je plnohodnotná obec, Friedrichskoog-Spitze je turistická vesnice s různými lákadly. Labe a dále Severní moře jsou od rozsáhlé roviny odděleny vysokou pobřežní hrází. Přímo k řece tu je přístup poměrně nevalný, nejlepší je možný po 2,8 km dlouhé kose, na kterou je ovšem přístup pouze pěšky, takže výlet tam by nějakou dobu trval. Za povšimnutí stojí multifunkční plošina, v ústí Labe. Pobřežní šelf pod ústím je nekonečně dlouhý a mělký. Je to tu velice zajímavé a místo za návštěvu rozhodně stojí.


Cyklostezka na vnější straně pravobřežní ochranné hráze Labe nad obcí Friedrichskoog.
1
Větrníky kolem obce Friedrichskoog pod temnými mračny.
2
Místní cedule Friedrichskoog je poněkud utopena v příkopě a trávě.
3
Rozsáhlá pravobřežní niva Labe ve své dolní části nad obcí Friedrichskoog.
4
Rugenoter Loch jako vůbec poslední pravobřežní přítok Labe v obci Friedrichskoog.
5
Soutok Labe / Rugenoter Loch u obce Friedrichskoog.
6
Temná mračna nad Rugenoter Loch, přístavem Friedrichskoog dokreslují zdejší genius loci.
7
Nádrž na přítoku Labe, zvaném Rugenoter Loch, je využíván jako přístav.
8
Dvojice kotevních kolíků v přístavu Friedrichskoog.
9
Dlouhé přístavní nábřeží, Friedrichskoog.
10
Hala tvaru ryby. Ryba zepředu vypadá jako ovál a hala na tom je obdobně.
11
Historická kotva v přístavu Friedrichskoog.
12
Detail dubové opěry v přístavu Friedrichskoog.
13
Boční čelo přístavu Friedrichskoog s naloďovacími kolejnicemi.
14
Vidlice v horní části přístavu Friedrichskoog.
15
Horní čelo přístavu Friedrichskoog.
16
Strážní věž v přístavu Friedrichskoog.
17
Rozsáhlá pravobřežní niva Labe ve své úplně nejspodnější části u obce Friedrichskoog.
18
Plošina v Severním moři pod ústím Labe je vidět z veliké dálky.
19
Průjezd pravobřežní hrází mezi obcemi Friedrichskoog a Friedrichskoog-Spitze.
20
Poloostrov, či spíše kosa, v samém ústí Labe do Severního moře při pravém břehu u obce Friedrichskoog-Spitze.
21
Poslední úsek Labe při pravém břehu u obce Friedrichskoog-Spitze. Na opačném břehu je vidět obrys města Cuxhaven, vzdáleného zhruba 17 km.
22
Vnější část pravobřežní kosy Labe ze strany Severního moře.
23
Zátoka Severního moře pod ústím Labe u obce Friedrichskoog-Spitze. V dáli je vidět plošina, která slouží k měření různých přírodních veličin.
24
Multifunkční plošina v Severním moři pod ústím Labe.
25
Téměř klidná hladina Severního moře pod ústím Labe u obce Friedrichskoog-Spitze.
26
Pobřežní šelf Severního moře je až příslovečně mělký, odvážlivci mohou jít několik stovek metrů a vola je stále pod koleny, tedy za odlivu.
27
Pobřeží Severního moře pod ústím Labe s kempovými budkami.
28
Plážové zázemí za hrází v obci Friedrichskoog-Spitze.
29
Kasjopea je motorový člun vystavený pod vysokou pobřežní hrází v obci Friedrichskoog-Spitze.
30
Motorový člun Kasjopea pod pobřežní hrází v obci Friedrichskoog-Spitze.
31
Pobřežní hráz s hlídkovou věží, Friedrichskoog-Spitze.
32
Věž pobřežní hlídky v obci Friedrichskoog-Spitze.
33
O mělkosti pobřežního šelfu Severního moře netřeba pochybovat. Mořské výletníky zastaví dřív chlad nohou a bóje, než hloubka.
34
Severní výhled do rozsáhlých vod Severního moře pod ústím Labe u obce Friedrichskoog-Spitze.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:29:29 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Wedel - Glückstadt | Glückstadt | Glückstadt - Friedrichskoog - Po proudu:Cuxhaven


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!