Řeka Labe / LitoměřiceRoudnice nad Labem - Litoměřice
Litoměřice - Ústí nad Labem

Město Litoměřice leží na soutoku řek Labe a Ohře a na jižní straně Českého středohoří. Nalezneme tu dva větší labské ostrovy, prvním je Střelecký ostrov a druhým je Písečný ostrov. Břehy řeky tu spojují Tyršův most a most generála Chábery. Čistota vody je snad ucházející, koupat se tu v ní rozhodně dá. Nad městem ční hezký kopec, přírodní památka Radobýl. Město samotné je známé tím, že zde pobýval a zemřel Karel Hynek Mácha. k stavebním dominantám města patří katedrálu sv. Štěpána a kostel Zvěstování Panny Marie.


Od Roudnice přitéká Labe do Litoměřic.
1
Ženijní vojsko v Litoměřicích musí být umístěno ze svého principu u vody. Pohled na sklad pontonů.
2
Labe v Litoměřicích jen malý kousek nad soutokem s řekou Ohře.
3
Most přes počátek pravobřežního náhonu v Litoměřicích.
4
Malé plovoucí přístaviště na pravém břehu. Pozornému oku jistě neunikl cíp soutoku řek Labe a Ohře.
5
Slepá cesta k Labi,  Litoměřice, Střelecký ostrov.
6
Park na Střeleckém ostrově v Litoměřicích.
7
Altánek na Střeleckém ostrově v Litoměřicích.
8
Labe v Litoměřicích u tenisových kurtů oproti soutoku řek Labe a Ohře.
9
Poklidný pravý břeh Labe na Střeleckém ostrově v Litoměřicích vybízí k procházkách. V pozadí je možné spatřit horu Říp.
10
Pravobřežní náhon v Litoměřicích.
11
Most přes pravobřežní náhon spojuje město Litoměřice se Střeleckým ostrovem.
12
Výletní loď Porta Bohemica kotví v malém přístavišti nad mostem v Litoměřicích.
13
Pohled z mostu v Litoměřicích na pravý břeh Labe s malým přístavištěm.
14
Soutok řek Labe a Ohře, Litoměřice.
15
Tyršův most v Litoměřicích byl postaven v této podobě v roce 1910 na místě mnohem staršího mostu z dob před Karlem IV. Dnes most stojí na kamenných pilířích a má ocelovou nosnou konstrukci.
16
Silniční most přes náhon dole pod Tyršovým mostem v Litoměřicích.
17
Tyršův most v Litoměřicích vede jak přes Labe, tak i přes pravobřežní náhon.
18
Spodní část náhonu v Litoměřicích je zásobovaná vodou spíše zespoda.
19
Přístaviště loděk je ve spodní části náhonu v Litoměřicích kryto před silným proudem hlavního toku Labe.
20
Kostel Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích.
21
Pohled proti proudu Labe na Tyršův most v Litoměřicích, pod kterým lze spatřit soutok řek Labe a Ohře.
22
Katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích stojí na místě kolegiátní kapituly z roku 1057, založené knížetem Spytihněvem. Dnešní ranně barokní podobu dostala v letech 1664-68.
23
Tyršův most od pravého břehu. Chodníky po obou stranách výrazně zvyšují bezpečnost chodců. Na okamžik, kdy tu během dne lze spatřit prázdnou vozovku se dlouho čeká.
24
Střelecký ostrov v Litoměřicích pohledem z Tyršova mostu.
25
Labe mezi mosty v Litoměřicích, vrch Radobýl, kam Karel Hynek Mácha tak rád chodil, tvoří krásné pozadí.
26
Litoměřické zastaveníčko. Jedním pohledem přes Labe lze spatřit katedrálu sv. Štěpána v Litoměřicích a kostel Zvěstování Panny Marie.
27
Soutok řek Labe a Ohře v Litoměřicích pohledem shora z Tyršova mostu.
28
Litoměřice, přes Tyršův most můžeme spatřit kostel Zvěstování Panny Marie.
29
Levý břeh Labe proti Litoměřicím mezi obcemi Želetice a Mlékojedy.
30
Pohled proti proudu Labe v Litoměřicích z mostu generála Chábery na Tyršův most.
31
Písečný ostrov v Litoměřicích si zajisté své jméno vysloužil právem.
32
Litoměřice pohledem z mostu generála Chábery a pravobřežní živé rameno Labe.
33
Most generála Chábery je poměrně dlouhý. Udávaná délka je 607,9 m, z čehož hlavní pole, které přemosťuje hlavní tok Labe má rozpětí 151 m. Postaven byl v letech 2007 – 2009. Pohled od obce Mlékojedy.
34
Levobřežní nájezd na labský most generála Chábery od obce Mlékojedy.
35
Pravobřežní pohled na most generála Chábery přes pobřežní vegetaci.
36
Pod pilířem mostu generála Chábery se na chráněné straně dokázala uchytit i vrba.
37
Pohled z mostu generála Chábery po proudu Labe na Lovosice a nezaměnitelný vrch Lovoš.
38
Ohlédnutí se na Litoměřice z obce Žalhostice. Jedním pohledem spatříme katedrálu sv. Štěpána v Litoměřicích a kostel Zvěstování Panny Marie, jako stříbrnou stuhu se vinoucí řeku Labe s mostem generála Chábery a Tyršovým mostem, obec Mlékojedy a horu Říp na horizontu.
39
Radobýl, místo odkud spatřil na podzim roku 1836 Karel Hynek Mácha zlověstný požár a spěchal jej pomoci hasit. Ono hašení pak stalo se mu osudným, snad z důvodu, že se napil splaškové vody, kdoví...
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:09:25 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Roudnice nad Labem | Roudnice nad Labem - Litoměřice - Po proudu:Litoměřice - Ústí nad Labem | Ústí nad Labem


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!