Řeka Labe / Ústí nad LabemLitoměřice - Ústí nad Labem
Ústí nad Labem - Děčín

Děčín je posledním městem na Labi na českém území. Řeka tu teče převážně na sever až severovýchod. Soutok s řekou Ploučnice patří k nejhezčím místům na Labi vůbec. Labe tu ještě zprava přijímá také potok Kamenička a zleva pak tyto přítoky: Poustka, Račí potok, Chrochvický potok, Jílovský potok a Ostružník. Při obou březích najdeme zejména poloslepá ramena. Břehy Labe tu spojují celkem 4 mosty: Nový most, železniční most přes Labe a Ploučnici, Tyršův most a šikmo položený železniční most na Dolní Žleb. Pokud jde o velkoplošná chráněná území, tak je Děčín vlastně mezi dvěma: České středohoří a Labské pískovce. O čistotě vody tu lze říci, že je unesitelná, vždyť se tu sbírá voda takřka z celých Čech. Poblíž se nachází chráněné území Březinské tisy.


Jachetní kotviště v Církvicích.
1
Vodník v Církvicích je správně natočený k domovské řece Labi.
2
Dolní Zálezly leží na levém břehu Labe. Pohled z pravého břehu od Sebuzína.
3
Tlučenský potok se vlévá do Labe v Sebuzíně.
4
Labe u Sebuzína je nadržené zdymadly ve Střekově.
5
Odpočívadla bývají krásné, jenže jsme to my lidé, kteří si je ničíme a rozséváme tak smutek kolem sebe! Sebuzín na pravém břehu Labe.
6
Brod přes Němčický potok těsně nad jeho vtokem do Labe je vyznačen více, než řádně.
7
Němčický potok se vlévá do Labe pod Sebuzínem.
8
Podzimně inverzní romance na Labi v Brné.
9
Pod vrbou ukryté vyústění odpadní stoky v Brné.
10
Policejní dok na policejní člun na Labi v Brné.
11
Labe v Brné je nadrženo střekovskými zdymadly.
12
Ústí Prudkého potoka do Labe v Brné.
13
Stezka pro pěší a cyklisty po pravém břehu Labe v Brné.
14
Oblouk stezky u Labe v Brné.
15
Podzimní Labe, Brná.
16
Detail z labského břehu z nadjezí ve Střekově.
17
Nábřeží ve Střekově je lemováno podobnými lodními úchyty.
18
Hrad Střekov s hlavou zakloněnou.
19
Pravý břeh Labe nad střekovskými zdymadly láká rybáře.
20
Nad střekovskými zdymadly dlouhodobě kotví měřící loď.
21
Slunce se odráží v hladině Labe v nadjezí. Pohled z lávky nad střekovskými zdymadly.
22
Pravobřežní boční pohled na střekovská zdymadla.
23
Lávka nad zdymadly, Střekov.
24
Labská voda padá s hukotem dolů ve Střekově, na posledním jezu na českém území.
25
Rybochov ve Střekově se nachází při levém břehu, vzhledem k tomu, že je až příliš bokem hlavního proudu vody, lze soudit, že jej všechny ryby nenaleznou. Inu  na lososa v Divoké Orlici si ještě budeme muset dlouho počkat.
26
Detail rybího přechodu střekovských zdymadel při levém břehu Labe.
27
Masarykovo zdymadlo ve Střekově, jehož autorem je František Vahala.
28
Nákladní loď se stavebním odpadem se zdržela mezi vraty plavební komory. Po jích vypuštění bude moci pokračovat dále po proudu Labe až na místo určení.
29
Voda uvnitř plavební komory ve Střekově je spodními vraty odpuštěna a horní vrata jen drží ohromný tlak vody shora.
30
Velín labského jezu Střekov na říčním km 767, 48. Značení je to evropské, takže neplést se značením od Mělníka! Další stupeň se nachází až Hamburgu, jinak Labe přes celé Německo má cestu volnou.
31
Pohled na město Ústí nad Labem z lávky střekovských zdymadel.
32
Pohled zespoda z pravého břehu Labe na jez Střekov.
33
Labe pod Střelivem proudí volněji a rychleji.
34
Stezka po pravém břehu řeky v Ústí nad Labem v podzimních barvách.
35
Souběh cyklistické stezky podél Labe a ulice Železničářská v Ústí nad Labem.
36
Je více je jasné, že v továrně na levém břehu Labe v Ústí nad Labem již po nějaký čas žádná výroba neprobíhá.
37
Shody k vodočtu, který se nachází na levém břehu řeky v Ústí nad Labem.
38
Podzimní rybaření v Ústí nad Labem pod střekovskými zdymadly.
39
Malý pravobřežní labský poloostrov v Ústí nad Labem.
40
Cyklostezka po pravém břehu Labe v Ústí nad Labem.
41
Železniční most přes Labe v Ústí nad Labem. V pozadí zámek Větruše, který stojí na místě bývalé tvrze a na který se zapomnělo téměř 1000 let.
42
Železniční most přes Labe spojuje železniční stanice Ústí n/L Střekov – Ústí n/L západ. Byl postaven v letech 1954 – 57 na místě jednokolejného mostu z roku 1874.
43
Jedním pohledem ze staveniště na levém břehu Labe v Ústí nad Labem lze spatřit železniční most, zálek Větruše a soutok Labe s Bílinou.
44
Soutok Labe s řekou Bílina v Ústí nad Labem a nad ním se tyčí kostel Nanebevzetí Panny Marie.
45
Most E. Beneše v Ústí nad Labem pohledem z pravého břehu po proudu Labe.
46
Silniční most E. Beneše v Ústí nad Labem byl po dlouhých průtazích se stavbou otevřen v roce 1936.
47
Tlačný remorkér na Labi v Ústí nad Labem. V pozadí most E. Beneše, zámek Větruše a kostel Nanebevzetí Panny.
48
Mariánský most v Ústí nad Labem pohledem z mostu E. Beneše.
49
Pilíře Mariánského mostu v Ústí nad Labem jsou bezesporu zajímavé.
50
Středová komunikace pro pěší na Mariánském mostě přes Labe v Ústí nad Labem.
51
Pylon Mariánského mostu v Ústí nad Labem je vysoký 60 m a nese na každém svém rameni 15 lan.
52
Mariánský most a Mariánská skála patří k poměrně nové dvojici v Ústí nad Labem, most byl postaven v letech 1994 - 1998.
53
Labe v Ústí nad Labem pod Mariánským mostem, v pozadí Krásné Březno.
54
Stezka pro pěší a cyklisty po pravém břehu Labe v Ústí nad Labem.
55
Ohlédnutí se proti proudu Labe v Ústí nad Labem na Mariánský most a Mariánskou skálu.
56
Ústí nad Labem, levý břeh řeky tvoří poloostrov, který odděluje řeku od Západního přístavu.
57
Pravobřežní stezka a na opačném břehu Labe vstup do Západního přístavu.
58
Sídliště Dobětice se nachází vysoko nad Labem.
59
V Ústí nad Labem je lodní provoz poměrně silný, tedy pokud jde o srovnání s místy výše položenými.
60
Práce je málo, máme krizi. To snad všude slyšíme, ale v docích v Ústí nad Labem se pracuje i ve státní svátek. Asi tedy jak kde...
61
Kojetický potok se vlévá do Labe nad Svádovem.
62
Pravobřežní poloslepé rameno ve Svádově patří k místům, kde již z Labe je cítit něco, co by jen sotva šlo nazvat vůní.
63
Poloslepé rameno Labe ve Svádově, na jehož konci vidíme vyústění do Labe.
64
Takových řapíků je podél Labe a vůbec v této oblasti plno.
65
Jedno z poloslepých ramen Labe ve Svádově.
66
Úzká pravobřežní labská niva ve Svádově.
67
Altánek na rozcestí u Labe ve Svádově.
68
Labská stezka ve Svádově.
69
Labe mezi Svádovem na pravém břehu a Neštěmicemi na levém břehu.
70
Pravý břeh Labe pod Svádovem je plný tůní.
71
Potok zvaný Bahniště se vlévá do Labe pod Svádovem.
72
Kormoráni na uschlých větvích stromů příliš na náladě nepřidají a tovární komíny v Neštěmicích jakbysmet.
73
Cyklistická stezka podél Labe opouští Svádov a území města Ústí nad Labem, provázená rojem informačních cedulí.
74
Ústí nad Labem je průmyslové město a tak se rozloučíme s řekou pohledem na tovární komíny v Neštěmicích a Labe necháme uhánět dál na Děčín.
75

Počet fotografií: 75 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:09:52 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Litoměřice | Litoměřice - Ústí nad Labem - Po proudu:Ústí nad Labem - Děčín | Děčín


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!