Řeka Labe / DěčínÚstí nad Labem - Děčín
Děčín - Bad Schandau

Děčín je posledním městem na Labi na českém území. Řeka tu teče převážně na sever až severovýchod. Soutok s řekou Ploučnice patří k nejhezčím místům na Labi vůbec. Labe tu ještě zprava přijímá také potok Kamenička a zleva pak tyto přítoky: Poustka, Račí potok, Chrochvický potok, Jílovský potok a Ostružník. Při obou březích najdeme zejména poloslepá ramena. Břehy Labe tu spojují celkem 4 mosty: Nový most, železniční most přes Labe a Ploučnici, Tyršův most a šikmo položený železniční most na Dolní Žleb. Pokud jde o velkoplošná chráněná území, tak je Děčín vlastně mezi dvěma: České středohoří a Labské pískovce. O čistotě vody tu lze říci, že je unesitelná, vždyť se tu sbírá voda takřka z celých Čech. Poblíž se nachází chráněné území Březinské tisy.


O tom, že Labe přitéká do Děčína od Ústí nad Labem nás přesvědčí mimo jiné i v dáli se rýsující vysílač Buková hora.
1
Levostranný přítok Labe, potok Poustka pohledem z přítmí od pravého břehu.
2
Zapadající Slunce nad proudící Labskou vodou.
3
Přírodní památka Nebočadský luh při pravém břehu Labe mezi Jakuby a Nebočady.
4
Pravobřežní labská niva pod Nebočadským luhem.
5
Pohled na Labe od silnice u Nebočad nabízí pěkné panorama Českého středohoří.
6
Poloslepé pravobřežní rameno Labe u Nebočad se zdá být lidmi upravováno.
7
Sluníčko se blíží západnímu horizontu a vidět je přes proudící Labe od Nebočad přes Choratice a je moc hezké.
8
Kopec Chmelník pohledem od kamenného vjezdu do Labe u Nebočad.
9
Cesta k Labi v Nebočadech mírně klesá.
10
Kaple Nejsvětější Trojice z XVIII. století v Nebočadech naproti jednomu ze sjezdů k Labi.
11
Kostel Rozběleny pohledem přes Labe od Křešic.
12
Labe nad městem Děčín se těsně nad Děčínem stáčí doleva.
13
Večerní Labe pod Křešicemi.
14
Město Děčín se již blíží, břehy Labe spojuje Nový most. Siluetu zámku také nelze přehlédnout.
15
Děčínské Labe u zimního přístavu v podzimní podvečer.
16
Zimní přístav v Děčíně se nachází na levém břehu Labe v levotočivém oblouku řeky.
17
Pohled proti proudu Labe z Nového mostu v Děčíně. Na horizontu se rýsuje rozhledna Velký Chlum.
18
Nový most v Děčíně byl dokončen v roce 1985, vede po něm silnice I/13.
19
Děčín, Nový most. Kopec Chmelník zakrývá zapadající Slunce, dalšího komentáře netřeba.
20
Jílovský potok těsně před vtokem do Labe v Děčíně. Pozadí tvoří Nový most.
21
Jílovský potok se vlévá zleva do Labe v Děčíně, jen malý kousek nad soutokem Labe s Ploučnicí. Malý soutok krášlí pohled na železniční most v akci a děčínský zámek. Pozornému oku neunikne Tyršův most níže po proudu Labe.
22
Děčín, železniční most. Bližší část vede přes Labe, vzdálenější pak přes Ploučnici. Most byl postaven v roce 1867.
23
Soutok řek Labe a Ploučnice při západu Slunce. Děčínští mají rozhodně kam jít a na procházce mohou i snít.
24
Soutok Labe s Ploučnicí pohledem z levého břehu Labe. Vlevo pak vidíme přítok ze zámeckého rybníka.
25
Zámek Děčín, jako by vypadl z pohádky. Pro šťouraly jen informace, že první písemná zmínka o hradišti na tomto místě je z roku 1128.
26
Děčínský zámek stojí na skalním ostrohu na soutoku Labe s Ploučnicí.
27
Tyršův most v Děčíně známe v této podobě od roku 1933. Pod pilíři mostu můžeme spatřit výletní loď Porta Bohemica.
28
Labe v Děčíně pod Tyršovým mostem. Dále po proudu můžeme spatřit železniční most na trati Děčín hl. n. - Bad Schandau a Stoličnou horu.
29
Administrativní budova společnosti České přístavy patří tak nějak také k Labi.
30
Když potok Ostružník posiluje řeku Labe v Děčíně, je to jako slza do moře.
31
Labské nábřeží v Děčíně vede dle očekávání podle Labe, přesněji po jeho levém břehu v místní části Přípeř.
32
Přístav v Děčíně se nachází na pravém břehu Labe.
33
Přístav v Děčíně pohledem z levého břehu.
34
Podzimní odpolední Slunce nad děčínským přístavem.
35
Železniční most na trati Děčín hl. n. - Dolní Žleb - Bad Schandau vede přes Labe na šikmo.
36
I pod železničním mostem v Děčíně je podzim při svítícím Slunci překrásný.
37
Každá stavba potřebuje alespoň občasnou údržbu, jinak chátrá.
38
Na pravém břehu Labe v Děčíně, tam kde po levém břehu již auta dál nemohou a pokračuje jen stezka pro pěší a cyklisty.
39
Pohledem na jeřáby v Loubí se rozloučíme s řekou Labe v Děčíně.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:10:21 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Ústí nad Labem | Ústí nad Labem - Děčín - Po proudu:Děčín - Bad Schandau | Bad Schandau


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!