Řeka Labe / Ústí nad Labem - DěčínÚstí nad Labem
Děčín

Mezi městy Ústí nad Labem a Děčín protéká Labe nádhernými scenériemi Českého středohoří převážně na sever. Řeku tu posilují tyto přítoky: Lužecký potok a Poustka, zleva pak Olešnický potok, Homolský potok, Luční potok a Těchlovický potok. Slepých a poloslepých ramen je tu poměrně dost, ale samá menší. Nenajdeme tu žádný jez a jediné přemostění Labe je technická lávka u Valtířova, ovšem suchou nohou se tu přes řeku dostaneme přívozem mezi obcemi Velké Březno a Povrly. Pokud jde o čistotu vody, tak nos člověka z čisté oblasti stále něco z vody cítí, přestože místní lidé říkají opak... Poblíž se nacházení chráněná území Loupežnická jeskyně, Divoká rokle, Kozí vrch, Stříbrný roh, Vrabinec a Nebočadský luh.


Valtířov, kostel sv. Václava, pohled zespoda z pravého břehu Labe.
1
Labe ve Valtířově.
2
Cyklistická stezka po pravém břehu Labe nad technickou lávkou ve Valtířově je od Labe chráněná zábradlím.
3
Technická lávka přes Labe ve Valtířově je bezesporu zajímavě technicky řešená.
4
Prudké stoupání na cyklistické stezce u technické lávky přes Labe zvládnou jen zdatní cyklisté.
5
Kozí vrch je nádhernou skalní dominantou na levém břehu Labe. Pohled z pravého břehu od Valtířova.
6
I.N.R.I. Iesvs Nazarenvs Rex Ivdaeorvm = Ježíš Nazaretský, Král židovský, zde ve Valtířově podél stezky je Ježíš ztvárněn řezbářsky. Všimněte si, že písmeno I. někdy přechází v J. Má to souvislosti se starší psanou češtinou.
7
Pohled z pravého břehu Labe přes zrovna proplouvající tlačný remorkér na obec Neštětice.
8
Každá velká voda páchá neplechy a pobřežní křoviny jsou na ráně.
9
Pěchotní srub, čili řapík je jedním z mnoha němých svědků událostí, které se v naší zemi děly před druhou světovou válkou. Zde jeden z mnoha podél Labe nad soutokem s Olešnickým potokem mezi Valtířovem a Velkým Březnem.
10
Olešnický potok těsně nad svým vyústěním do Labe.
11
Olešnický potok posiluje labské vody mezi obcemi Valtířov a Velké Březno.
12
Kozí vrch pohledem přes Labe od Velkého Března.
13
Pod soutokem Labe a Olešnického potoka můžeme spatřit přívoz v akci.
14
Sudy jako bójky naznačují, jak funguje přívoz mezi obcemi Velké Březno a Povrly. Způsob tento jeví se jako velice hospodárný.
15
Velké Březno, rozestavěná stezka po pravém břehu Labe.
16
Pravý břeh Labe u obce Velké Březno je jedním velkým staveništěm ve tvaru dlouhé nudle. Až to bude hotové, bude tudy příjemná projížďka na kole či procházka.
17
Labe mezi obcemi Velké Březno a Malé Březno.
18
Levobřežní obec Povrly pohledem přes Labe z pravého břehu od Velkého Března.
19
Pravobřežní poloslepé rameno Labe u Malého Března.
20
I pod Malým Březnem se buduje pravobřežní stezka pro cyklisty.
21
Pravobřežní labská niva u Malého Března.
22
Poloslepé rameno je vlastně jakýsi přirozený říční přístav. Malé Březno na pravém břehu Labe.
23
Křižovatka cyklistických stezek u Malého Března v romantickém podzimním hávu pod břízami.
24
Luční potok se vlévá do Labe v obci Malé Březno. Ovšem Lučních potoků je v naší zemi více, tak je třeba vědět, o který se jedná.
25
Podzimní odpoledne na Labi u Malého Března.
26
Soutok Labe a Lučního potoka je zatím staveništěm.
27
Bradlo je jeden z mnoha krásných vrcholků Českého Středohoří.
28
Esíčkovítý železniční přejezd mezi Malým Březnem a Přerovem na silnici II/261, spojující města Ústní nad Labem a Děčín.
29
Labe pod Malým Březnem u Přerova proudí poměrně svižně.
30
Labe při své pouti Českým středohořím má nezaměnitelné kouzlo.
31
Velice zajímavé vyústění malého potoka do Labe u Přerova. Průtok je tam malý, že všechna voda pronikne pobřežními kameny a zdánlivě tak potok končí těsně před řekou.
32
Bójka v Labi u Přerova.
33
Kamenitý pravý břeh Labe u Přerova v podzimním Slunci.
34
Podzim v Českém středohoří, Labe u Těchlovic.
35
Táhlý levotočivý oblouk Labe pod Těchlovicemi je dobře vidět ze zříceniny hradu a přírodní rezervaci Vrabinec.
36
Slepé rameno na pravém břehu v obci Těchlovice.
37
Dnes jen málokterý poutník – cyklista se zastaví u malé kapličky v Těchlovicích.
38
Labe v Těchlovicích je sevřeno vrcholky Českého středohoří a Slunce z něj tvoří nádhernou stříbrnou stuhu.
39
Těchlovický potok posiluje vody Labe kde jinde, než u Těchlovic.
40
Tam kde Těchlovický potok řeku Labe posiluje, poutník krásná místa naší země objevuje.
41
Zřícenina hradu Vrabinec hostí ve svém okolí stejnojmennou přírodní rezervaci Vrabinec.
42
Ohlédnutí proti proudu Labe na Těchlovice.
43
Dobkovice leží na levém břehu Labe, podívejme se na ně přes řeku z opačného břehu.
44
Bujná pravobřežní vegetace u Labe v Jakubech.
45
Skály nad Jakuby byly lidmi lámány.
46
Podzimní Labe mezi Jakuby a Dobkovicemi, v přírodní památce Nebočadský luh.
47
Slunce je kouzelník jak na Labi u přírodní památky Nebočadský luh, tak kdekoliv jinde.
48
Labe uhání na Děčín, vlevo lze spatřit levostranný přítok Poustka.
49
Potok Poustka posiluje řeku Labe, v Dobkovicích.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:10:12 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Litoměřice - Ústí nad Labem | Ústí nad Labem - Po proudu:Děčín | Děčín - Bad Schandau


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!