Řeka Labe / Děčín - Bad SchandauDěčín
Bad Schandau

Mezi městy Děčín a Bad Schandau se Labe ubírá na českém území na sever a na německém se stáčí téměř na západ. Protéká územím tak krásným, že slova nestačí pro vyjádření toho, co lze vnitřním smyslem cítit v těchto končinách. Přijímá tu zleva tyto přítoky: Čertova voda, , Klopotský potok a Schiebquell, zprava pak Loubský potok, Studený potok, Suchá Kamenice a řeka Kamenice. Zde již na žádný jez, ani most nenarazíme. Zato tu je hned několik přívozů: Dolní Žleb, Hřensko – Schöna a Schmilka. Labe tu protéká hned třemi velkoplošnými chráněnými územími: CHKO Labské pískovce, NP České Švýcarsko a NP Sächsische Schweiz (Saské Švýcarsko). Na pravém břehu sa nachází národní přírodní rezervace Kaňon Labe a nedaleko též přírodní památka Rybník u Králova mlýna, přírodní rezervace Čabel a národní přírodní památka Pravčická brána. Voda tu tvoří na úseku zhruba 3,4 km státní hranici a plyne tu dost rychle. V Hřensku je průměrmý průtok udáván 308 m3/s. Labe tu opuští české území v 115 m n.m., což je také nejníže položené místo v ČR. Až tady je znát vliv chemičky z Ústí nad Labem, ba celého povodí, což jsou téměř celé Čechy. Ryby tu jsou, ale voda tak čistá, že by se dala pít tu opravdu není.


Labe přitéká od Děčína v podzimně ranním oparu.
1
Údolí Labe se probouzí do nového dne, Slunce jen pozvolna dobývá spodní vrstvy, zato okolní kopce již hezky nasvěcuje.
2
Brzy ráno voda snáze prozradím jak je čistá, vše je lépe cítit se zvedajícím se oparem a také vidět pro toho, kdo nezavírá oči.
3
Osamělý kámen z labské vody ční.
4
Silnice I/62 po pravém břehu Labe mezi Děčínem a Hřenskem.
5
Vyschnul mám brod přes malý levobřežní přítok Labe pod Děčínem.
6
Levobřežní labská niva pod Děčínem je dosti úzká.
7
Z Děčína vede pěkná cyklostezka po levém břehu Labe až do Bad Schandau a pak pokračuje dál.
8
Malý luh na levém břehu Labe pod Děčínem.
9
Čertova voda při splynutí s řekou Labe je po čertech divoká, ale to je tu většina labských přítoků také.
10
Pohled z levého břehu Labe od Čertovy vody na pravobřežní poloslepé rameno Labe pod Podskalím.
11
Podzim je na dolním Labi okouzlující a k vidění je tu mnoho zajímavého a krásného (Růžová vyhlídka).
12
Ohlédnutí se proti proudu Labe na Děčín, který je však již dávno za kopci a skalami.
13
Pravobřežní poloslepé rameno Labe u Podskalí.
14
Slunce postupně shora osvětluje Čertův hřbet, jak to hezky jde k sobě...
15
Ranní opar se postupně zvedá a bójka v Labi se již přehlédnout nedá.
16
Některé domy Dolního Žlebu jsou vysoko nad Labem.
17
Mělčina při levém břehu Labe nad Dolním Žlebem by byla pro lodě dost nebezpečná, proto je označena bójkami.
18
Podzim na Labi nad Dolním Žlebem.
19
Dolním Žleb. Socha sv. Vojtěcha, patrona lodníků, má upřené zraky přes Labe zde mělčinami zrádné, na protější skály.
20
Levobřežní labská mělčina u Dolního Žlebu.
21
Jedna z mnoha vlásečnic posiluje Labe u Dolního Žlebu.
22
Křížek v Dolním Žlebu.
23
Pohled na přívoz v akci napovídá o jištění mnohé. Dolní Žleb.
24
Labské pískovce a v nich NPR Kaňon Labe jsou překrásné jak na podzim, tak i jindy. Belvedér pohledem přes lana přívozu v Dolním Žlebu.
25
Přívoz Dolní Žleb, kostel Nejsvětější trojice z roku 1830 a viadukt nad Dolnožlebským potokem. To vše lze spatřit pohledem z pravého labského břehu.
26
Dolnožlebský potok posiluje Labe jak jinak, než v Dolním Žlebu.
27
Přívoz Dolní Žleb pobere i osobní auto s naloženým vozíkem. Že bychom jej mohli nazývat trajektem?
28
Kotvící zařízení v Dolním Žlebu.
29
Podzim na dolním Labi kousek od česko-německé hranice. Hledíme na krásy národní přírodní rezervace Kaňon Labe.
30
Cyklistická stezka podél levého břehu Labe uvítá poutníka z Němec přijíždějícího veselou středovou čarou.
31
Labe před tím, než se o něj budeme s půlit s Německem příliš klidné není, ale i taková místa se najdou.
32
Klopotský potok je posledním levobřežním přítokem Labe na českém území, sám tvoří státní hranici a od soutoku tvoří státní hranici asi 3,4 km řeka Labe.
33
Hranice mezi Čechami a Německem je dnes spíše místo na mapě, místo k zastavení, či k zamyšlení. Dlouho tomu tak bývalo, ale pak to zas bylo všechno jinak. Časy se mění a nic tu není věčně...
34
Ústí Suché Kamenice do Labe pohledem z Německa.
35
Labe tvoří hranici mezi Čechami a Německem asi 3,4 km, třeba právě v těchto místech pod vyústěním Suché Kamenice.
36
Zábradlí to má těžké i v Německu, všude žijí lidé tací i onací a někomu tu natolik vadilo, že asi trénoval hod madlem. Jenže zábradlí zachraňuje nezřídka života.
37
Českoněmecké Labe nad Hřenskem.
38
Zástavba v Hřensku začíná houstnout pozvolna. Pohled z levého břehu Labe z Německa.
39
Schiebquelle, docela malý potůček, je poslední levobřežní přítok Labe v Čechách, stejně tak první v Německu, Labe se mění v Elbe.
40
Skalní hřeben na německé straně Labe postupně osvěcuje ranní Slunce a podzim dobarvuje.
41
Pád vrby do Labe ještě nemusí znamenat její zánik, vrba totiž může začít růst v Čechách, velkou vodou býti stržena a znova se chytit Německu, kde může prožít nový život a klidné stáří. Něco vám to připomíná? Tak jde zajisté o podobnost zcela náhodnou.
42
Ústí Suché Kamenice do Labe pohledem z české strany z pravého břehu.
43
Nad Hřenskem jsou při pravém břehu Labe postaveny kotvící sloupy, kde mohou lodě odpočívat.
44
A jsme v Hřensku. Mezi Labem a skalami je opravdu dost úzko.
45
Tradiční kažení hranic pouťovými atrakcemi se nevyhnulo ani Hřensku.
46
Německý mezistátní přívoz na Labi v Hřensku. Vpravo soutok Labe s řekou Kamenice.
47
Pohled do Hřenska z německé strany Labe. Most na protějším břehu vede přes poslední metry řeky Kamenice.
48
Tlačný remorkér proplouvá Hřenskem a stíní výhledu na soutok s řekou Kamenice.
49
Pohled po proudu řeky Kamenice těsně před jejím vyústěním do Labe. Jak vidno, toho času to bylo jedno velké staveniště.
50
Řeka Kamenice je posledním pravostranným přítokem Labe v Čechách. Jak vidno má tu jinou barvu, než Labe, ale kdo to o kousek níže podproudu bude zkoumat...
51
Německé kotviště mezistátního přívozu Hřensko – Schöna.
52
Cyklostezka po levém břehu Labe oproti Hřensku. V mlžném oparu lze rozeznat most přes řeku Kamenici na opačném břehu.
53
Levobřežní niva Labe slouží jako pastvina, jak napovídá oplocení, ale ovce se teď pasou někde jinde.
54
Slunce je kouzelník se světlem, teď tak přivřít oči a začít snít a pak není už tak důležité přesné místo.
55
Stezka po levém břehu Labe v Německu asi 2 km od českých hranic. Celnice na opačném břehu je zase jen budova.
56
Slunce nás má rádo ať jsme v Čechách, nebo Německu, nebo kdekoliv jinde.
57
Celnice v Hřensku připomíná časy, které byly, kdy hlídané byly snad i vodní víly.
58
Labský přívoz Schmilka.
59
V některých úsecích je cyklostezka podél levého břehu Labe osvětlená.
60
Schmilka leží ve velice podobných podmínkách, jako Hřensko.
61
O tom, že Saské Švýcarsko je velice podobné Českému Švýcarsku nelze ani v nejmenším pochybovat. Proč se vlastně přestal používat název Českosaské Švýcarsko?
62
Způsob vlévání se potoků do Labe je stejný jak na české, tak na německé straně, tento se nachází pod kopcem Kaiserkrone.
63
Zajisté účinná ochrana proti vjezdu vozidel na cyklistické odpočívadlo na levém břehu Labe.
64
Cyklistické odpočívadlo vypadá jinak proti a jinak po Slunci.
65
Labe zrcadlí sluneční paprsky při svém levém břehu pod kopcem Kaiserkrone.
66
Jak praví dopravní značka a její dodatek, v zimě se tu oficiální údržby nedočkáme.
67
Dvoukolejná železniční trať u obce Krippen podél levého břehu Labe na trati Bad Schandau – Děčín.
68
Nádherný skalní útvar můžeme spatřit z levého břehu Labe pohledem přes řeku u obce Krippen.
69
Postelwitz na protějším břehu Labe je již součástí lázeňského města Bad Schandau.
70

Počet fotografií: 70 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:10:30 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Ústí nad Labem - Děčín | Děčín - Po proudu:Bad Schandau | Bad Schandau - Pirna


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!