Řeka Labe / Bad SchandauDěčín - Bad Schandau
Bad Schandau - Pirna

Bad Schandau je prvním městem na Labi na německém území. Řeka tu protéká směrem na severozápad. Soutok s říčkou Lachsbach patří k jedinečným místům, kterých bychom ve světě pohledali. Lachsbach se totiž vlévá do Labe v protisměru. Z pravé strany tu řeku posiluje v Čechách pramenící potok Kirnitzsch, česky Křinice. Jsme tu na území národního parku Sächsische Schweiz, česky Saské Švýcarsko. Břehy řeky tu spojí silniční a železniční most. Čistota vody navazuje na české podmínky, řeka se však sama pomalu čistí a tato skutečnost je znát. Samotné lázeňské město Bad Schandau nabízí mnoho porozuhodných míst, kam stojí za to zajít.


Do lázeňského města Bad Schandau přitéká Labe od hranic s Českou republikou.
1
Cesta od obce Krippen na Bad Schandau zaujme stejně jako Labe, ale nelze si nevšimnout vysoko čnící stolové hory Lilienstein, která s nachází v srdci meandru oproti pevnosti Königstein.
2
Zemědělské zátiší z lázeňského města Bad Schandau.
3
Na připlutí lodi na horním přívozu v Bad Schandau čekají cestující.
4
Pohled proti proudu Labe na levobřežní nástupiště horního přívoru v Bad Schandau.
5
Krippenbach, levobřežní přítok Labe v Bad Schandau.
6
Dle kolejí do Labe vedoucích soudě, bude nejspíše dílna na pravém břehu Labe v Bad Schandau sloužit k opravě člunů.
7
Potok Kirnitzsch (Křinice) pramení v Čechách, pokračuje do Saska a do Labe se vlévá v Bad Schandau.
8
Bad Schandau, českým názvem Lázně Žandov je první město na Labi v Německu. Není bez zajímavosti, že toto území patřilo dříve české koruně, ovšem v době, kdy se zakládaly lázně, byly již dávno saské.
9
Kotviště dolního přívozu v Bad Schandau neleží přímo proti sobě.
10
Nájezd zleva na most v Bad Schandau je vysoko nad Labem, jako ulice je pojmenován Matheusweg.
11
Pohled po proudu Labe na silniční most v Bad Schandau.
12
Na silničním mostě přes Labe v Bad Schandau. Kdo má lepší oči, může vidět informační dopravní značku ELBE, ti ostatní jistě znají německý název pro Labe.
13
Pohled proti proudu Labe z mostu v Bad Schandau.
14
Slunce se zrcadlí v Labi. Pohled ze silničního mostu v Bad Schandau.
15
Pohled po proudu Labe ze silničního mostu v Bad Schandau nám nabídne železniční most a v pozadí stolovou horu Lilienstein.
16
Silniční most v Bad Schandau pohledem zespodu z pravého břehu.
17
Koleje míří na železniční most v Bad Schandau pohledem z pravého břehu.
18
Levobřežní vhled na železniční most v Bad Schandau.
19
Bad Schandau soutok Elbe – Lachsbach patří k prapodivným místům, kde jako by neplatily tak docela přírodní zákony. Výše pro proudu spojují labské břehy železniční a silniční most.
20
Bójka uprostřed odlesku v hladině Labe u jeho zvláštního soutoku s říčkou Lachsbach.
21
Je to k neuvěření, ale zleva přitéká Lachsbach a do Labe se vlévá proti proudu. A žádná velká voda to nezměnila. Když vezmeme v úvahu, že srdce toho soutoku je tvořeno naplaveným pískem, tak můžeme jen dumat, proč nedochází k přirozenému nasměrování soutoku po proudu. Asi to je tím, že někdo si myslí, co je přirozené a ono je to ve skutečnosti jinak...
22
Pravobřežní niva Labe v Bad Schandau pod soutokem s říčkou Lachsbach. V pozadí stolová hora Lilienstein.
23
Bad Schandau. Aby nedocházelo k mýlce. Labe teče doleva a Lachsbach se do něj vlévá jaksi proti proudu.
24
Labe opouští lázeňské město Bad Schandau a ubírá se kolem stolové hory Lilienstein a pevnosti Königstein dále na město Pirna, pak Meißen, Dresden, Magdeburg, Hamburg, aby odevzdalo své vody Severnímu moři u města Cuxhaven.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:10:49 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Děčín | Děčín - Bad Schandau - Po proudu:Bad Schandau - Pirna | Pirna


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!