Řeka Labe / PirnaBad Schandau - Pirna
Dresden

Město Pirna míjí Labe levým břehem převážně od východu na západ a pak se stáčí k severu u dalšího města Dohna a Heidenau. Na pravém břehu naproti se nachází osada Posta a obec Copitz, obě dnes součást města Pirna. Labe tu přijímá zleva tyto přítoky: Katzbach a Wesenitz, zprava: Gottleuba a Müglitz.. Byly tu postaveny 2 mosty, první je kombinovaný silniční a železniční, druhý je jen silniční. Při březích stojí více mobilních přístavišť, kde kotví menší i větší říční lodě. Po levém břehu Labe vede hlavní železniční trať Praha – Dresden. Čistota vody je tu nevalná, vliv českých chemiček tu řeka ještě nevstřebala. Ryb je tu ovšem dost vidět z nábřeží a to nejen těch menších.


Labe přitéká do města Pirna.
1
Malý potok Katzbach posiluje Labe zprava u osady Posta.
2
Labe v Pirně, naproti osada Posta a patrný pravobřežní přítok Katzbach.
3
Levobřežní vrby u Labe v Pirně.
4
Kovová příď lodi coby součást dětského hřiště, mimochodem dosti frekventovaného.
5
Restaurační a výletní loď Bastei kotví v přístavišti Pirna.
6
Labe toho času mělo vody pod stav, ale pružné přístaviště tu plní svoji funkci.
7
Labe pod přístavištěm Pirna.
8
Rozcestník nedaleko mostu přes Labe, Pirna.
9
Mobilní přístaviště s menší lodí, Pirna.
10
Mostní pilíř při levém břehu Labe, Pirna.
11
Labe pod silničním a železničním mostem, Pirna.
12
Schody na silniční a železničním most, Pirna.
13
Pohled pod levobřežním mostním obloukem proti proudu Labe podél cyklostezky, Pirna.
14
Silniční a železniční most přes Labe, Pirna.
15
Labe pod silničním a železničním mostem, Pirna.
16
Zděný plot s nápisem Pirnaer Ruderverein, veslařského klubu v Pirně.
17
Dešťové mraky se honí se sluníčkem nad Pirnou.
18
Mobilní přístaviště na levém břehu Labe pod silničním a železničním mostem, Pirna.
19
Mobilních přístavišť je na Labi v Pirně více.
20
Kolejnicový přístup k přístavišti na levém břehu Labe, Pirna.
21
Široká cyklostezka a levobřežní vrba u Labe, Pirna.
22
Říčka Gottleuba posiluje Labe zleva ve městě Pirna.
23
Ocelová lávka s dřevěnou podlahou na cyklostezce ve městě Pirna přemosťuje říčku Gottleuba, nad soutokem s řekou Labe.
24
Vyasfaltovaná část lávky přes říčku Gottleuba nad soutokem s řekou Labe.
25
Soutok Labe / Gottleuba, Pirna.
26
Ladný oblouk železobetonového silničního mostu přes Labe, Pirna.
27
Labe pod silničním mostem, Pirna.
28
Silniční most přes Labe ve městě Pirna zpoza pobřežního křoví.
29
Cyklostezka po levém břehu Labe, Pirna.
30
Labe a silniční most, Pirna.
31
Klidná část cyklostezky podél Labe, Pirna.
32
Pískovcový pomník na levém břehu Labe v Pirně jistě není častým středem pozornosti.
33
Sečený levý břeh Labe, Pirna.
34
Labe ve městě Pirna.
35
Rozcestník na labské cyklostezce ve městě Pirna.
36
Technologické zařízení na levém břehu Labe, Dohna.
37
Lávka přes Müglitz, levobřežní přítok řeky Labe mezi městy Dohna a Heidenau.
38
Říčka Müglitz vtíká pod lávku cyklostezky a dále do Labe mezi městy Dohna a Heidenau.
39
Soutok Labe / Müglitz mezi městy Dohna a Heidenau.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:17:54 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Bad Schandau | Bad Schandau - Pirna - Po proudu:Dresden | Dresden - Meißen


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!