Řeka Labe / Magdeburg - StromelbeMagdeburg - jih
Magdeburg - Alte Elbe

Do města Magdeburg přitéká hlavní tok Labe, zvaný Stromelbe směrem severozápadním, opisuje dlouhý pravotočivý oblouk a ubírá se na severovýchod. Přijímá tu zleva přítoky Sülze a Klinke. Břehy jsou tu zpevněné kameny a kamennou navigací. Břehy řeky tu spojují 3 silniční a 1 železniční most. Nachází se tu také několik přístavišť a menších přístavů. Čistota vody je vcelku slušná.Samotné centrum města se nachází na levém břehu. U řeky leží zejména tyto městské části: Westerhüsen, Salbke, Kreuzhorst, Femersleben, Prester, Buckau, Cracau, Altstadt, Werder, Brückfeld, Alte Neustadt, Herrenkrug, Industrienhafen. Po březích se dá procházet a několik vyhlídkových míst z této části řeky činí pěkné místo.


Cíp rozdvojení Alte Elbe / Stromelbe. Labe přitéká od jihu.
1
Kanoistka na hlavním toku Labe, Magdeburg.
2
Cíp rozdvojení Stromelbe / Alte Elbe pohledem přes hlavní tok z levého břehu, Magdeburg.
3
Betonový patník na levém břehu Stromelbe asi již nemá přímou funkci v lodní navigaci, snad tu byl zanechán jako vzpomínka na zašlé časy.
4
Na levém břehu Stromelbe se slaví Nanebevzetí Ježíše Krista, část lidí to však pojímá naprosto světsky.
5
Kilometrovník na Labi s německou kilometráží 323, která se zdá od hranic s českou republikou jen privátní a ne zrovna univerzální.
6
Pomník Paul Niemeyer-Gedenkstein se nachází jen kousek pod rozdvojením Labe na Stromelbe a Alte Elbe, Magdeburg.
7
Salzquelle by měl být slaný pramen, toho času byl však vyschlý. Nachází se kousek pod rozdvojením Labe na Stromelbe a Alte Elbe ve městě Magdeburg.
8
Asfaltové stezky mezi Stromelbe a Alte Elbe, Magdeburg.
9
Most přes potok Sülze na levém břehu Stromelbe, Magdeburg.
10
Je to poněkud zvláštní, ale potok Sülze se vlévá do Labe podruhé, protože se předtím rozdvojil.
11
Stromelbe se blíží k centru města Magdeburg.
12
Pokud se stará rezatá loď otočí a zvedne na traverzy, pak z toho může být klidně technická památka.
13
Nanebevzetí Ježíše Krista se slaví nejen mšemi, ale také světsky u piva a buřtů, třeba jako na levém břehu Stromelbe.
14
Levobřežní zátoka Stromelbe, kde se nachází přístav Sülzenhafen.
15
Vjez do přístavu Sülzenhafen, který je jen pro menší lodě.
16
Přívoz přes Stromelbe u přístavu Sülzenhafen, tedy na levém břehu.
17
Přívoz přes Stromelbe proti přístavu Sülzenhafen, tedy na pravém břehu.
18
Sankt Gegertrauden kirche Magdeburg.
19
Nábřežní cesta podél Stromelbe, Klosterbergegarten Magdeburg.
20
Jakýsi pilíř na pravém břehu Stromelbe oproti Klosterbergegarten, Magdeburg.
21
Stromelbe nad přijmutím potoka Klinke.
22
Soutok Stromelbe / Klinke, Magdeburg.
23
Stromelbe po levém břehu, v dáli most Sternbrücke.
24
Ocelový most Sternbrücke, Stromelbe, Magdeburg.
25
Sternbrücke v suché levobřežní části, Stromelbe, Magdeburg.
26
Nahoře na mostě Sternbrücke přes Stromelbe, Magdeburg.
27
Odpolední Slunce nad mostem Stromelbe, Magdeburg.
28
Na levém břehu Stromelbe pod mostem Sternbrücke se slaví svátek Nanebevzetí Ježíše Krista tak nějak světsky, Magdeburg.
29
Stadthalle na pravém břehu Stromelbe pod mostem Sternbrücke v době oslav svátku Nanebevzetí Ježíše Krista.
30
Ochrana proti lezení dobrodruhů na ocelovou konstrukci oblouku mostu Sternbrücke.
31
Magdeburger Dom pohledem přes Stromelbe a Hubbrücke.
32
Stromelbe z pravého břehu mezi Sternbrücke a Hubbrücke.
33
Hubbrücke je ocelový příhradový most přes Stromelbe, Magdeburg.
34
Hubbrücke vede šikmo přes Stromelbe, Magdeburg.
35
Stromelbe pod mostem Hubbrücke, Magdeburg.
36
Lehké vlny Stromelbe omývají vybetonovanou larsenovou stěnu na levém břehu.
37
Zeitzähler, Socha hodin, či hodiny jako socha.
38
Skleněná podlaha nad vlnami Stromelbe pod mostem Hubbrücke.
39
Rozčeřené vlny na mělčině při levém břehu Stromelbe a schodové hlediště.
40
Věže Magdeburger Dom mezi stromy.
41
Levobřežní vyhlídka nad Stromelbe, Magdeburg.
42
Pozůstalá fortifikační věž na levém břehu Stromelbe, Magdeburg.
43
Zajímavá budova vlastně na levém břehu Stromelbe, Magdeburg.
44
Socha ženy, Stehender, levý břeh Stromelbe, Magdeburg.
45
Socha muže, Stehender, levý břeh Stromelbe, Magdeburg.
46
Stromelbe, hlavní tok Labe v nitru města Magdeburg.
47
Stromelbe mezi mosty Hubbrücke a Neue Strombrücke, Magdeburg.
48
Schody, vyhlídkové místo nad Stromelbe a lávka přes Schleinufer.
49
Kloster Unser Lieben Frauen, čili klášter Panny Marie.
50
Asfaltová stezka na levém břehu Stromelbe, Magdeburg.
51
Lampa stíní Slunce pod mostem Neue Strombrücke.
52
Stromelbe míří pod Neue Strombrücke.
53
Fahnenmonument, vřetenová plastika na levém břehu Stromelbe, Magdeburg.
54
Johanniskirche na levém břehu Stromelbe, Magdeburg.
55
Umleintung, hrozba každého poutníka, se nevyhýbá ani městu Magdeburg.
56
Zděná bouda na levém břehu Stromelbe, Magdeburg.
57
Parková úprava stromů na levobřežním nábřeží Stromelbe, Magdeburg.
58
Der Fährmann, reliéfní sousoší na levém břehu Stromelbe, Magdeburg.
59
Muzikant řídí svoji hrou středověký trh. Der Fährmann, reliéfní sousoší.
60
Reliéf práce. Der Fährmann, reliéfní sousoší.
61
Vzdělání. Der Fährmann, reliéfní sousoší.
62
Umění. Der Fährmann, reliéfní sousoší.
63
Výuka a výroba. Der Fährmann, reliéfní sousoší.
64
Převozník. Der Fährmann, reliéfní sousoší.
65
Mobilní přístaviště na levém břehu Stromelbe, Magdeburg.
66
Elbuferpromenade, nábřeží u Stromelbe, Magdeburg.
67
Loď Flussschifferkirche kotví u mobilního přístaviště na levém břehu Stromelbe, Magdeburg.
68
Fontána na levém břehu Stromelbe, Magdeburg.
69
Plastika malá kovová pyramida na levém břehu Stromelbe, Magdeburg.
70
Dřevěný domek na levém břehu Stromelbe, Magdeburg.
71
Jé, to je náhoda! Někomu to zrovna vyšlo a dostal snadno zapamatovatelné číslo. To je meč o dvou ostřích.
72
Universitätskirche Sankt Petri, Magdeburg.
73
Stromelbe nad Jerusalembrücken, v dáli je vidět pravobřežní vyústění Zollelbe.
74
Jerusalembrücken je dvojice mostů přes Stromelbe, Magdeburg.
75
Jerusalembrücken pohledem zespoda, Stromelbe, Magdeburg.
76
Mezi Jeruzalémskými mosty přes Stromelbe, Magdeburg.
77
Stromelbe pod Jerusalembrücken, Magdeburg.
78
Pravobřežní zátoka na Stromelbe, Magdeburg.
79
Loď Saxonia kotví při levém břehu Stromelbe, Magdeburg.
80
Handelhafen, administrativní budova.
81
Shluklé topolové chmýří na levém břehu Stromelbe, Magdeburg.
82
Železniční most přes Stromelbe, Magdeburg.
83
Stromelbe a kameny zpevněný levý břeh, Magdeburg.
84
Malá motorová loď s oslavenci svátku Nanebevzetí Ježíše Krista Stromelbe, Magdeburg.
85
Uschlý akát na levém břehu Stromelbe, Magdeburg.
86
Balvan na levém břehu Stromelbe obklopený topolovým chmýřím, Magdeburg.
87
Hezky natřená loď v muzejní expozici poblíž Handelhafen.
88
Pracovní loď Gustav Zeuner v muzejní expozici poblíž Handelhafen.
89
Rezavý kryt kolesa v muzejní expozici poblíž Handelhafen.
90
Severní cíp Handelhafen.
91
Železniční vagón v muzejní expozici poblíž Handelhafen.
92
Průplav Handelhafen – Stromelbe.
93
Most přes průplav Handelhafen – Stromelbe.
94
Labe ve městě Magdeburg se zase slévá v jeden tok. Zleva Alte Elbe, Stromelbe, vyústění přístavu Handelhafen.
95

Počet fotografií: 95 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:21:33 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Schönebeck | Magdeburg - jih - Po proudu:Magdeburg - Alte Elbe | Magdeburg - sever


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!