Řeka Labe / Magdeburg - nordMagdeburg - Alte Elbe
Hohenwarthe

V severní části města Magdeburg se ubírá Labe na sever s odskokem na východ. Z levé strany jde o průmyslovou oblast Industrienhafen, z pravé pak městskou část Herrenkrug a obec Alt Lostau. Břehy jsou zpevněné jen místy tam, kde je toho třeba. Po obou stranách jsou zátoky a živá i slepá ramena. Byla tu postavena architektonicky zdařilá lávka. Čistota vody je obstojná, koupat se tu již dá. Pravobřežní niva je hezká, na levém břehu je vše poplatné průmyslovému charakteru území.


Levobřežní niva Labe s klikatou cestou pod splynutím Stromelbe a Alte Elbe.
1
Levobřežní pohled na lávku přes spojené Labe mezi Industrienhafen a Herrenkrug.
2
Ladný oblouk lávky přes Labe spojující Industrienhafen a Herrenkrug.
3
Přímý úsek lávky přes Labe spojující Industrienhafen a Herrenkrug.
4
Ocelový nosník nese ocelová lana lávky přes Labe spojující Industrienhafen a Herrenkrug.
5
Bytelné ukotvení nosných lan lávky přes Labe spojující Industrienhafen a Herrenkrug.
6
Zámek lásky na lávce přes Labe je zajímavý tím, že první je uveden muž a druhá žena. Je tedy jisté, že tito zamilovaní neznají pravidla tak, jak je nastavil Guth Jarkovský.
7
Je krásné, pokud je dáma uvedená na zámku lásky jako první.
8
První muž a druhá žena, datum není nezbytně nutné, v lásce čas nehraje roli.
9
První žena a pak muž, data není třeba, čas plyne lineárně jen v mozcích mainsteramových vědců, že...
10
Zámek lásky se vším všudy.
11
Labe pod lávkou mezi Industrienhafen a Herrenkrug.
12
Opuštěný pařez na pravém břehu Labe pod městkou částí Herrenkrug.
13
Zcela suchý topolový klacek na pravobřežní pláži Labe pod městkou částí Herrenkrug.
14
Písčito-kamínková pláž na pravém břehu Labe pod městkou částí Herrenkrug.
15
Na dně Labe leží? A) Poklice na kolo osobního auta. B) Proudem odkrytý vstup do utopeného létajícího talíře. Je na libovůli každého, co chce vidět...
16
Pravý břeh Labe pod městkou částí Herrenkrug.
17
Pravobřežní traviny u Labe mají někdy sucho, jindy jsou zaplavené.
18
Částečně ohořelý klacek na pravém břehu Labe. Asi tu byli amatérští táborníci.
19
Cyklostezka ze zámkové dlažby na pravém břehu Labe pod městkou částí Herrenkrug.
20
Labe pod městkou částí Herrenkrug.
21
Cyklistický rozcestník na pravém břehu Labe pod městkou částí Herrenkrug.
22
Labe v dolní části města Magdeburg teče na sever.
23
Nahodile poházené pařezy na pravém břehu Labe pod městkou částí Herrenkrug oproti Industrienhafen.
24
Labe přijímá zpátky Schleusenkanal v městské části Industrienhafen.
25
Industrienhafen na levém břehu Labe, tam se dá čekat především průmysl.
26
Fabrika na levém břehu Labe, Industrienhafen.
27
Za nízkými lužními porosty na pravém břehu Labe pod městkou částí Herrenkrug jsou vidět větrné elektrárny na levém břehu v Industrienhafen.
28
Jeřáb, hala, násypky, větrník, tak nějak můžeme vnímat Industrienhafen na levém břehu Labe.
29
Osamělý topolový pařez na pravém břehu Labe pod městkou částí Herrenkrug.
30
Ocelový pant v pařezu, asi ho tam zvedla vysoká voda. Další pohádky příště...
31
Pravobřežní cyklostezka podél Labe pohledem proti proudu od Hohenwarthe na Magdeburg.
32
Pěkný rozložitý dub u cyklostezky na pravém břehu Labe pod městkou částí Herrenkrug.
33
Torzo dubu u cyklostezky na pravém břehu Labe pod městkou částí Herrenkrug.
34
Prudší oblouk cyklostezky Herrenkrug – Alt Lostau.
35
Svodnice v pravobřežní nivě nad Alt Lostau.
36
Vyústění živého pravobřežního ramene Umfutehle do Labe u Alt Lostau.
37
Levotočivý oblouk Labe u Alt Lostau.
38
Pravobřežní písčitá pláž Labe u Alt Lostau.
39
Květinová výzdoba ve vší přirozenosti na pravém břehu Labe u Alt Lostau.
40
Umfutehle lze považovat za jedno z pravobřežních živých ramen Labe.
41
Pravobřežní zátoka Labe nad vyústěním Lostauer Alte Elbe.
42
Lostauer Alte Elbe je vodní plocha na živém pravobřežním rameni Labe.
43
Asfaltová cesta na Hehenwarthe coby cyklostezka.
44
Lostauer Alte Elbe nad návratem do řeky Labe u Alt Lostau.
45
Spletité proudy živých ramen a uměle vyhloubených kanálů kolem Alt Lostau dokáží někdy docela zmást.
46
Rozcestí cyklotras u Alt Lostau.
47
Na pastvinách po pravém břehu Labe si občas můžeme popovídat s kouzelným pohádkovým běloušem.
48
Mostek cyklostezky přes kratičký pravobřežní přítok Labe nad Hohenwarthe.
49
Pár dřevěných bobrů u studánky, ze které teče kratičký pravobřežní potůček do Labe.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:22:20 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Magdeburg - Stromelbe | Magdeburg - Alte Elbe - Po proudu:Hohenwarthe | Hohenwarthe - Tangermünde


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!