Řeka Labe / HohenwartheMagdeburg - sever
Hohenwarthe - Tangermünde

Řeka Labe míjí obec Hohenwarthe svým pravým břehem. Ubírá se na sever a pak se prudce stáčí na východ. Břehy Labe tu spojuje dálniční most dálnice A2. Nachází se tu menší přístaviště. Důležité je toto místo tím, že přes Labe tu byl postaven akvadukt, po kterém teče Mittellandkanal jako pokračování Elbe-Havel-Kanal, kudy se mohou přes Labe dostávat o patro výše. Rozdíl hladin je zhruba 16 metrů. Jedná se bezesporu o pozoruhodnou stavbu, kdy vůbec není ostuda smeknout před jejími staviteli. Před blízkou obcí Niegripp je vodní křižovatka, kde končí či začínají 3 kanály. Jsou to výšěe zmíněné Mittellandkanal a Elbe-Havel-Kanal a kratší spojnice do Labe Niegripper Verbindungskanal. Celá tato oblast je velice zajímavá a jistě stojí za shlédnutí.


Labe nad dálničním mostem u Hohenwarthe.
1
Dálniční most přes Labe u Hohenwarthe.
2
Mezi dálničními mosty přes Labe u Hohenwarthe.
3
Takové je to zvláštní být mezi dvěma směry dálničního mostu přes Labe u Hohenwarthe.
4
Labe mezi dálničním mostem a akvaduktem, Hohenwarthe.
5
Cyklistický rozcestník na pravém břehu Labe, Hohenwarthe. Cesta přímo je cyklistický nájezd na dálniční most, toho času ovšem nepoužitelný.
6
Dálniční most přes Labe, dálnice A2, Hohenwarthe.
7
Pravobřežní naloďovací nájezd k Labi, Hohenwarthe.
8
Mobilní přístaviště na Labi, Hohenwarthe.
9
Cyklostezka po pravém břehu Labe v Hohenwarthe.
10
Kotva na pravém břehu Labe, Hohenwarthe.
11
Vlajky na stožáru vlají, Slunce za nimi svítí na labské přístaviště, Hohenwarthe.
12
Přístaviště Hohenwarthe na pravém břehu Labe.
13
Kotva se zásuvkou na motorový proud na pravém břehu Labe, Hohenwarthe.
14
Dlážděná cesta po pravém břehu Labe u přístaviště Hohenwarthe.
15
Posezení pod totemy u přístaviště Hohenwarthe.
16
Cyklostezka po pravém břehu Labe nad akvaduktem Hohenwarthe.
17
Akvadukt přes Labe v Hohenwarthe je úctyhodnou stavbou.
18
Voda vede přes vodu, Mittellandkanal vede přes Labe, Hohenwarthe.
19
Cyklostezka po pravém břehu Labe pod akvaduktem, Hohenwarthe.
20
Nahoře Mittellandkanal, dole Labe, takový je akvadukt v Hohenwarthe.
21
Chodník na akvaduktu podél Mittellandkanal, pod ním teče Labe.
22
Voda nahoře je Mittellandkanal, voda dole je Labe, akvadukt Hohenwarthe.
23
Nahoře na akvaduktu Mittellandkanal / Labe, Hohenwarthe.
24
Mistrovské dílo akvadukt Mittellandkanal / Labe, Hohenwarthe.
25
Hladina Mittellandkanal na akvaduktu, hladina Labe je asi o 16 m níže.
26
Úhledné břehy Mittellandkanal, Hohenwarthe.
27
Labe pod akvaduktem, po kterém vede Mittellandkanal.
28
Výletní loď na Labi po proudu pod akvaduktem, Hohenwarthe.
29
Labe po podtečení pod akvaduktem v Hohenwarthe.
30
Labe míří na sever pod akvaduktem v Hohenwarthe.
31
Labe se prudce stáčí na východ pod Hohenwarthe. Bílá halda v dáli vypadá na povrchový lom.
32
Silniční most přes Mittellandkanal Hohenwarthe – Niegripp.
33
Mittellandkanal nad Hohenwarthe – Siedlung 2.
34
Horní část zdymadel Hohenwarthe – Siedlung 2.
35
Jižní plavební komora na Mittellandkanal, Hohenwarthe – Siedlung 2.
36
Lodě čekají v jižní plavební komoře na Mittellandkanal, Hohenwarthe – Siedlung 2.
37
Plavební komory na Mittellandkanal, Hohenwarthe – Siedlung 2 musí být dosti hluboké, vždyť jde o výtah pro lodě, aby přepluly Labe o patro výš.
38
Sypaná hráz je zpevněním pro plavební komory na Mittellandkanal, Hohenwarthe – Siedlung 2.
39
Jižní zásobní nádrž pro zdymadla na na Mittellandkanal, Hohenwarthe – Siedlung 2.
40
Jižní píšťaly u zdymadel na Mittellandkanal, Hohenwarthe – Siedlung 2.
41
Mittellandkana pokračuje na východ o patro níže pod Hohenwarthe – Siedlung 2.
42
Třístupňová jižní nádrž pro zdymadla na Mittellandkanal, Hohenwarthe – Siedlung 2.
43
Velín na Hohenwarthe – Siedlung 2.
44
Mittellandkanal pod zdymadly Hohenwarthe – Siedlung 2.
45
Brána jižního zdymadla na Mittellandkanal, Hohenwarthe – Siedlung 2.
46
Velín s hlavou zakloněnou na Mittellandkanal, Hohenwarthe – Siedlung 2.
47
Nástěnný znak pod velínem na Mittellandkanal, Hohenwarthe – Siedlung 2.
48
Spodní brána jižního zdymadla na Mittellandkanal, Hohenwarthe – Siedlung 2 se zrovna zavírá.
49
Brána severního zdymadla na Mittellandkanal, Hohenwarthe – Siedlung 2.
50
Severní píšťaly u zdymadel na Mittellandkanal, Hohenwarthe – Siedlung 2.
51
Loď opustila zdymadla na Mittellandkanal, Hohenwarthe – Siedlung 2.
52
Kdysi nákladní loď Olaf v obci Hohenwarthe Siedlung dnes slouží jako přístřešek pro turisty.
53
Niegripper Verbindungskanal je spojovníkem mezi Elbe-Havel-Kanal a Mittellandkanal a řekou Labe.
54
Niegripper Verbindungskanal a přístav pro menší lodě po pravé straně.
55
Cedule na mostě říká, že přejíždíme Elbe-Havel-Kanal, zde jde o jeho část, zvanou Niegripper Verbindungskanal.
56
Most přes Niegripper Verbindungskanal v obci Niegripp.
57
Plavební komora na Niegripper Verbindungskanal.
58
Vlevo Mittellandkanal a vzadu pak Hohenwarthe – Siedlung 2, vpravo Niegripper Verbindungskanal.
59
Most přes Elbe-Havel-Kanal u obce Niegripp.
60

Počet fotografií: 60 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:22:32 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Magdeburg - Stromelbe | Magdeburg - sever - Po proudu:Hohenwarthe - Tangermünde | Tangermünde


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!