Řeka Labe / Stadersand - CuxhavenStadersand
Cuxhaven

Mezi městy Stadersand a Cuxhaven se Labe ubírá nejprve na severozápad, pak se stáčí k západu a nakonec opět na severozápad. Takto pak odevzdává své vody definitivně Severnímu moři. Album se věnuje jen levému břehu. Přijímá tu tedy zleva přítoky: Baukruger Loch, Ruthenstrom, Schwinge, Oste, Medem, Braakstrom. Labe se tu velice rozšiřuje, v úrovní rozhledny tripod nad městem Cuxhaven dosahuje zhruba 14 km. V široké nivě stojí protipovodňová hráz v různé vzdálenosti od Labe. Charakter krajiny je tu velice rovinatý s minimálními terénními vlnami. Labe tu blízce míjí obce Hamelwörden, Altwörden, Höme, Neuhaus, Belum, Otterndorf, Altenbruch a Groden. Za povšimnutí tu stojí především pevnost Grauer Ort, z novějších staveb pak vahadlové mosty. Čistota vody je tu přijatelná, koupat se tu dá, ale je nutno počítat s lodním provozem a brakickou vodou. Pro milovníky přímořské krajiny je tu nádherně.


Menší přístav Wassersportverein u obce Abbenflether.
1
Levobřežní ochranná hráz Wischhafener Süderelbe je vlastně též levobřežní ochranná hráz Labe.
2
Labe u pevnosti Grauer Ort.
3
Příhradové molo směřuje do Labe z levého břehu u pevnosti Grauer Ort.
4
Turistická cedule k pevnosti Grauer Ort informuje o otevírací době.
5
Kruhový bastion pevnosti Grauer Ort se zatopeným vodním příkopem.
6
Úzkorozchodná vlečka mezi pevností Grauer Ort a levobřežní hrází Labe.
7
Labe se vzdaluje od cesty nad přijmutím Baukruger Loch.
8
Menší přístav na Baukruger Loch.
9
Asfaltová cesta pod levobřežní hrází Labe do otevřené nivy.
10
Přístav s dostatečným množstvím bahna na Ruthenstrom.
11
Bahno za odlivu na Ruthenstrom.
12
Most přes Ruthenstrom, levobřežní přítok Labe.
13
Brána v levobřežní hrázi Labe nad soutokem s Ruthenstrom.
14
Ruthenstrom se jeví jako pořádná řeka, ale velice nízko nad mořem je tak pomalý průtok, že zdání klame suchozemce.
15
Kotevní kolík na nábřeží Ruthenstrom, levobřežního přítoku Labe.
16
Ruthenstrom míří do Labe nad obcí Krautsand.
17
Ústí Ruthenstrom do Labe nad obcí Krautsand.
18
Socha stavitele hrází na hřebeni jedné takové v obci Krautsand.
19
Kemp na levém břehu Labe v obci Krautsand.
20
Vcelku pěkné bytovky nedaleko Labe v obci Krautsand.
21
Levý břeh Labe s pláží u obce Krautsand.
22
Hřiště pod levobřežní hrází Labe u obce Krautsand.
23
Plastika na levobřežní hrázi Labe u obce Krautsand.
24
Levobřežní niva Labe mezi obcemi Krautsand a Wischhafen.
25
Dřevěná plastika fešáka, možná tučňáka u levobřežní hráze Labe nad obcí Wischhafen.
26
Ovší brána pod levobřežní hrází Labe nad obcí Wischhafen.
27
Levobřežní niva Labe nad obcí Wischhafen.
28
Wischhafener Süderelbe je živé levobřežní rameno Labe, které se definitivně vlévá do Lane u obce Wischhafen.
29
Zvedací most přes Wischhafener Süderelbe.
30
Wischhafener Süderelbe míří do Labe.
31
Wolfsbrucher Fleth je umělý kanál, spojený s Wischhafener Süderelbe.
32
Průjezd brána přes levobřežní hráz Labe u obce Wischhafen.
33
Menší kanál v obci Wischhafen, spojený s Wischhafener Süderelbe.
34
Brána s průchodem pro chodce v levobřežní hrázi Labe u obce Wischhafen.
35
Nájezd na přívoz Wischhafen – Glückstadt, který se nachází v ústí Wischhafener Süderelbe.
36
Přívoz Wischhafen – Glückstadt zvládá běžně naložené kamiony.
37
Wischhafener Süderelbe v době odlivu a zamračené oblohy nad přívozem Wischhafen – Glückstadt.
38
Malý levobřežní záliv v Wischhafener Süderelbe s kotevními lany přívozu Wischhafen – Glückstadt.
39
Turistická informační cedule a čekárna u přívozu Wischhafen – Glückstadt jsou pokryty úžasnou doškovou střechou.
40
Plastika převozníka u přívozu Wischhafen – Glückstadt.
41
Zhruba 8 m vysoká levobřežní hráz Labe nad městem Freiburg.
42
Rozcestí na koruně levobřežní hráze Labe s ovčími průchody. V pozadí le vidět rozsáhlá niva a za ní řeka Labe.
43
Pamětní deska na kameni u malé vyhlídky pod levobřežní hrází Labe nad městem Freiburg.
44
Naprosto úžasná dřevěná vyhlídková věž pod levobřežní hrází Labe nad městem Freiburg dává výhled především k Labi.
45
Východ Slunce nad levobřežní nivou Labe nad městem Freiburg.
46
Ukazatel v obci Höme říká, že město Cuxhaven je vzdáleno 35 km.
47
Most přes řeku Oste u obce Itzwörden.
48
Itzwördener Fketh je umělý vodní tok, pravobřežní přítok řeky Oste pod mostem u obce Itzwörden.
49
Pohled proti proudu řeky Oste u obce Itzwörden.
50
Vahadlový most přes řeku Oste mezi obcemi Geversdorf a Itzwörden.
51
Večerní Slunce nad levobřežní nivou Labe, též lev nivou řeky Oste u obce Geversdorf.
52
Neuhäuser Hafen je přístav na řece Aue, levobřežní přítok řeky Oste nad nedaleko její ústí do Labe.
53
Padací most přes řeku Oste je zrovna otevřený lodím.
54
Soutok Labe / Oste nedaleko obce Neuhaus.
55
Velká bóje umístěná v prostorách Neuhäuser Hafen.
56
Oste-Altarm coby pozůstalé levobřežní rameno řeky Oste a jeho spojovník s vlastním tokem.
57
Soutok Labe / Oste pohledem přes rozsáhlou levobřežní nivu nedaleko obce Neuhaus.
58
Úžasný optický klam, námořní loď pluje po louce. Pochopitelně pluje op hladině Labe, která není vidět.
59
Kostel svatého Víta v obci Belum.
60
Dozrávající lán pšenice pod temnými mračny mezi obcemi Belum a Otterndorf v levobřežní nivě Labe.
61
Cyklostezka vedle silnice mezi obcemi Belum a Otterndorf v levobřežní nivě Labe.
62
Luh je pod slunečními paprsky, ale oblohu zatáhla mračna.
63
Bílý vysílač pod temnými mračny v polích nedaleko obce Otterndorf.
64
Bílý vysílač na slunečním svitu kontrastuje s temnými mračny na levobřežní nivou Labe s poli u obce Otterndorf.
65
Sankt Severi-Kirche, evangelický kostel v obci Otterndorf.
66
Osobní vlak na trase Hamburg – Cuxhaven přejíždí přejezd v obci Otterndorf.
67
Hadelner Kanal a stezka podél něj.
68
Vysílač s krávou v levobřežní nivě Labe pod obcí Otterndorf.
69
Otterndorf, bilboard volební kampaně do bundestagu, vedle sebe se celkem v klidu snesou hlavní kandidáti, zvenčí ne až příliš politicky rozdílní a sice Algela Merkel a Martin Schmidt.
70
Pole a na jeho konci myslivecký posed mezi obcemi Otterndorf a Altenbruch.
71
Zdymadlo na Hadelner Kanal nedaleko obce Otterndorf.
72
Říčka Medem míří do Labe nedaleko obce.
73
Turistický silniční vláček brzdí auta, ale to se tu neřeší.
74
Levobřežní niva Labe pod obcí Otterndorf.
75
Kemp na levém břehu Labe pod obcí Otterndorf.
76
Vodní plocha mezi kanály v dolní části obce Otterndorf.
77
Stezka levobřežní nivou Labe Otterndorf a Altenbruch.
78
Černobílý maják na okraji vodní nádrže nedaleko obce Otterndorf.
79
Campingplatz Am Weltschifffahrtsweg u obce Altenbruch.
80
Hřiště v kempu na levém břehu Labe u obce Altenbruch.
81
Levobřežní hráz Labe pod kempem u obce Altenbruch.
82
Železniční přejezd v obci Altenbruch na trati Hamburg – Cuxhaven.
83
Braakstrom je levobřežní přítok Labe u obce Altenbruch.
84
Levobřežní hráz Labe s lavičkami a majákem pod ní u obce Altenbruch.
85
Soutok Labe / Braakstrom, prohloubené ústí slouží jako přístav, Altenbruch.
86
Slovenská vlajka vlaje na levobřežní hrázi Labe u hospody, Altenbruch.
87
To by měl být dolní tok Braakstrom, ale jen stěžně lodí napovídají, že tu je. Levobřežní hráz Labe u obce Altenbruch.
88
Ladschaftpark Altenbruch jako vodní plocha, pozorovaná ze sympatické rozhledny.
89
Rozhledna tvaru tripod na levém břehu Labe u obce Altenbruch dává opravdu slušný výhled.
90
Soutok Labe / Braakstrom pohledem z kovové rozhledny tripodu. Labe zde dosahuje šířky přes 14 km.
91
Levobřežní niva Labe nad městem Cuxhaven. Vidět však již není opačný břeh, ale Severní moře.
92
Fabrika na levém břehu Labe nad městem Cuxhaven, viděná z rozhledny tripodu.
93
Dalekohled na rozhledně tripod dává návštěvníkům rozhled kolem do širokých rovin a vodních ploch.
94
Dalekohledový výhled na ústí Labe do Severního moře. Za povšimnutí stojí statická plošina, monitorovací stanice ochrany přírody.
95

Počet fotografií: 95 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:27:41 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Hamburg | Hamburg - Stadersand | Stadersand - Po proudu:Cuxhaven


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!