Řeka Labe / Hamburg - StadersandHamburg
Stadersand

Labe mezi městem Hamburg a obcí Stadersand teče západním až severozápadním směrem. Šířka řeky se se tu nepravidelně zvětšuje až do 1,5 km. Album se věnuje jen levému břehu. V řece se nacházejí ostrovy Neßsand, Hanskalbsand a Lühesand. Labe tu přijímá tu přítoky a kanály Este, Lühe, Steinkirchener Neuwetteren a Schöpfwerkskanal. Poblíž se nacházejí obce Borstel, Grünendeich a Hollern-Twielenfleth. Ochranná hráz tu dosahuje kolísající výšky až 6 m.Malebné majáky doplňují kolorit řeky, již tak bohatý na spoustu přístavišť s restauracemi a proplouvajícími loděmi včetně námořních. Čistota vody je tu kolísavá, ale na písečných plážích se dá koupat, pokud to teplota dovolí. Úsek je to pěkný, již méně frekventovaný, než nad městem Hamburg.


Soutok Labe / Este u ovce Cranz.
1
Vodohospodářská věž na soutoku Labe / Este, Cranz.
2
Vítr a bezvětří na Labi u soutoku s říčkou Este, Cranz.
3
Vodočet na Labi u soutoku s říčkou Este, Cranz.
4
Vahadlový padací most přes říčku Este, Cranz.
5
Několikatunové vahadlo padacího mostu přes říčku Este, Cranz.
6
Internacionální popelnice u vahadlového mostu přes říčku Este v obci Cranz je to, co zaujme zahraničního návštěvníka. Slovo „odpad“ je tu napsáno v  jazycích včetně češtiny, což autora zaujalo.
7
Levý břeh Labe pohledem z hráze u obce Cranz. V dáli proti proudu je vidět Hamburg.
8
Hahenöfer Nebenelbe je vlastně Labe mezi levým břehem a ostrovem Neßsand, na kterém je chráněné území.
9
Levý břeh Hahenöfer Nebenelbe pod ochrannou hrází.
10
Vyústění Borsteler Binnenelbe do Hahenöfer Nebenelbe. To co se jeví jako pravý břeh Labe je ostrov Neßsand.
11
Cyklostezka pod hrází i po hrázi po levém břehu Labe, zde s názvem Hahenöfer Nebenelbe.
12
Borsteler Binnenelbe je pozůstatek Labe, dnes levobřežní slepé rameno.
13
Slunce se schovalo mezi mraky a ty nevěští zrovna jistou předpověď na nastávající noc. Ač to není zřejmé, jde o pohled přes Borsteler Binnenelbe, Hahenöfer Nebenelbe, ostrov Neßsand a řeku Labe.
14
Slunce vyšlo nad Borsteler Binnenelbe.
15
Cesta mezi jabloňovými sady u obce Borstel na levém břehu Borsteler Binnenelbe.
16
Jorker Hauptwtterem je prohloubené ústí svodnice do Labe od obce Borstel.
17
Větrný mlýn v obci Borstel.
18
Kotvící loď v Jorker Hauptwtteren.
19
Zastřešené odpočívadlo u Neuenschleusener Wettern.
20
Ukazatel povodňových výší hladin u Neuenschleusener Wettern.
21
Neuenschleuse Yachthafen se nachází v levobřežní zátoce Labe pod Neuenschleusener Wettern.
22
Na levobřežní hráz Labe u Neuenschleusener Wettern je zákaz vjezdu cyklistům i mopedistům.
23
Levobřežní pláž Labe pod ostrovem Hanskalbsand.
24
Slunce se zrcadlí v hladině Labe oproti dolnímu konci ostrova Hanskalbsand.
25
Labe pod ostrovem Hanskalbsand dosahuje šířky kolem 1,5 km.
26
Dolní cíp ostrova Hanskalbsand pohledem z levobřežní hráze Labe přes písečnou pláž.
27
Labe nad obcí Grünendeich.
28
Maják v obci Grünendeich.
29
Fantastický odlesk Slunečních paprsků v Labi pod ostrovem Hanskalbsand.
30
Molo na levém břehu Labe zrovna hostí návěs.
31
Větší motorový člun na Labi pod ostrovem Hanskalbsand.
32
Levobřežní hráz Labe je tu vysoká něco přes 6 m.
33
Levobřežní hráz Labe nad soutokem s řekou Lühe.
34
Pohled proti proudu Labe z levého břehu nad soutokem s řekou Lühe.
35
Malebný levobřežní maják u Labe nad soutokem s řekou Lühe.
36
Labe mezi ostrovem Hanskalbsand a soutokem s řekou Lühe.
37
Vratič na levém břehu Labe.
38
Most přes řeku Lühe nad soutokem s řekou Labe.
39
Soutok Labe / Lühe u obce Grünendeich.
40
Padací most přes řeku Lühe je zrovna sklopen.
41
Přístaviště Lühe  pod soutokem s řekou Lühe u obce Grünendeich.
42
Semaforem řízený průjezd branou levobřežní ochranné hráze Labe u obce Grünendeich.
43
Labe při své šířce ani pořádně nepocítí přítok vod řeky Lühe.
44
Cyklistický rozcestník na levém břehu Labe u obce Grünendeich.
45
Zelený břeh Labe u obce Grünendeich, v dáli je vidět horní cíp ostrova Lühesand.
46
Široká nízká vrata v levobřežní hrázi Labe u obce Grünendeich.
47
Ovce spásají trávu na levobřežní hrázi Labe u obce Grünendeich.
48
Altländer Yachtzentrum při levém břehu Labe u ostrova Lühesand.
49
Labe mezi levým břehem a ostrovem Lühesand.
50
Vyústění levobřežního kanálu Steinkirchener Neuwetteren do Labe u ostrova Lühesand.
51
Stožár vedení velmi vysokého napětí za levobřežní hrází Labe mezi obcemi Grünendeich a Hollern-Twielenfleth.
52
Přívoz ke kempu na ostrově Lühesand.
53
Menší prostor pro skateboard na levém břehu Labe u Hollern-Twielenfleth.
54
Schöpfwerkskanal je umělý vodní tok, ústící zleva do Labe u obce Hollern-Twielenfleth.
55
Schöpfwerkskanal ústí do Labe, v pozadí ostrov Lühesand sa stožárem vedení velmi vysokého napětí.
56
Dolní cíp ostrova Lühesand sa stožárem vedení velmi vysokého napětí.
57
Labe u obce Hollern-Twielenfleth.
58
Řadové rodinné domky s výhledem na řeku Labe v obci Hollern-Twielenfleth.
59
Labe u Hollern-Twielenfleth mění šířku, ale kolem 1,5 km zůstává.
60
Kamenitý levý břeh Labe pod obcí Hollern-Twielenfleth má odolávat vlnobití jak lodnímu, tak větrnému, jakož i přílivu.
61
Černobílý maják na levém břehu Labe pod obcí Hollern-Twielenfleth.
62
Kaffeeklappe je malebná cukrárna na hladině Labe.
63
Larsenová stěna zasahuje do Labe jako molo.
64
Písečná pláž Labe nad obcí Stadersand.
65

Počet fotografií: 65 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:27:19 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Hamburg - Severní Labe | Hamburg - Po proudu:Stadersand | Stadersand - Cuxhaven


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!