Řeka Labe / Hamburg - NorderlbeHamburg - Jižní Labe
Hamburg

Přes město Hamburg protéká Severní Labe, zvané Norderelbe nejprve severním směrem a pak se stáčí k západu. Vychází z něj spousta přístavů a kanálů. Břehy řeky tu spojují 2 dálniční mosty, 1 most silniční a 1 most železniční. Ostatních mostů přes kanály a přístavy je několik set, nemá smysl je přesně počítat a už vůbec ne pro turistu, který by se tu snadno zamotal. Při pravém břehu se nachází HafenCity, staré hanzovní město s prvky moderní architektury, přičemž jasně vévodí Elbphilharmonie. Je to tu nesnírně přitažlivé a potkáme tu lidi ze všech koutů světa a jazyků tu uslyšíme asi jako v Babylonu. Rozhodně to tu stojí za návštěvu, vždyť toto byla a je brána do světa.


Přiblížené rozdvojení Labe na severní a jižní větev u obce Bullenhausen. Jižní Labe je vzadu.
1
Nádherný východ Slunce nad rozdvojením Labe na severní a jižní větev u obce Bullenhausen. Severní Labe je vzadu.
2
Dálniční most dálnice A1 přes Severní Labe.
3
Pohled zespoda na nosný sloup lan dálničního mostu dálnice A1 přes Severní Labe.
4
Severní Labe pod dálničním mostem A1, Hamburg.
5
Přístav na levém břehu Severního Labe pohledem přes mezeru v pravobřežním křoví.
6
Pravobřežní hráz Severního Labe v úrovni nádrže Holzhafen.
7
Severní Labe v úrovni nádrže Holzhafen.
8
Ladný oblouk pravobřežní hráze Severního Labe pohledem proti proudu na počátku nádrže Holzhafen.
9
Wasserkunst Elbinsel Kaltehofe, vodní zálek na pravém břehu Severního Labe.
10
Přímá část pravobřežní hráze Severního Labe pod vodním zámkem Wasserkunst Elbinsel Kaltehofe.
11
Administrativní budova na břehu Billwerder Bucht.
12
Billwerder Bucht je pravobřežní zátoka Severního Labe nad Kaltehofer Brücke.
13
Kaltehofer Brücke, most se zdymadly, která zpřístupňují Billwerder Bucht a Holzhafen.
14
Obloukový ocelový most na pravém břehu Severního Labe zpřístupňuje plovoucí kavárnu.
15
Severní Labe pohledem z pontonu u kavárny Entenwerder, vlevo je vidět vstup do přístavu Peutehafen.
16
Plovoucí domy na Severním Labi, Entenwerder.
17
Pohled přes Severní Labe na levobřežní Peutekanal.
18
Evangelický kostel sv. Tomáše, Hamburg – Rothenburgsort.
19
Elbpark Entenwerder, Hamburg – Rothenburgsort.
20
Lávka pro pěší a cyklisty přes Haken,. Pravobřežní zátoku Severní Labe, Hamburg – Rothenburgsort.
21
Oberhafenkanal pohledem od lávky přes Haken.
22
Vpravo Oberhafenkanal, vlevo Haken, pravobřežní zátoka Severního Labe.
23
Hotel Holliday Inn na pravém břehu Severního Labe, přesněji řečeno pravém břehu Oberhafenkanal.
24
Cyklistický podjezd pod dálničním mostem Billhomer Brücke přes Oberhafenkanal a Severní Labe.
25
Pohled po proudu Oberhafenkanal od dálničního mostu dálnice A 255, Billhomer Brücke, k železničnímu mostu.
26
Končící dálnice A 255 na mostě přes Oberhafenkanal, vpravo vzadu Holliday Inn.
27
I v Německu se stane, že někdo nabourá dopravní značku, jako třeba na mostě přes Oberhafenkanal, Billhomer Brücke, Hamburg.
28
Labský kilometovník 619, Hamburg, pod dálničním mostem A 255.
29
Železniční most přes Severní Labe má 3 pole a je příhradové konstrukce. Za ním je silniční most Freihafenelbbrücke.
30
Vtipně uložená sportovní obuv na osvětlení mostu Billhomer Brücke přes Severní Labe.
31
Dálnice A 255 při vjezdu na Billhomer Brücke, most přes Severní Labe, vpravo na portále je znak města Hamburg.
32
Znak města Hamburg při levobřežním vjezdu na Billhomer Brücke.
33
Rundturm-Bunker, neboli opevněná rotunda na levém břehu Severního Labe, Hamburg.
34
Ulice Am Moldauhafen jistě zaujme každého znalého Čecha.
35
Sjezd k přístavu Moldauhafen po levém břehu Severního Labe, Hamburg.
36
Poněkud osiřelá zastřešená plocha přístavu Moldauhafen.
37
Moldauhafen, od první světové války český přístav vycházející z levého břehu Severního Labe, Hamburg.
38
Vjezd na Freihafenelbbrücke, přemosťující Severní Labe, Hamburg.
39
Severní Labe pohledem z Freihafenelbbrücke, vzadu vpravo HafenCity. Šířka této poloviny Labe tu přesahuje 300 m.
40
Pod Freihafenelbbrücke roste další most přes Severní Labe.
41
Freihafenelbbrücke pohledem z pravého břehu proti proudu Severního Labe.
42
Umfahrung Versmannstraße je nábřeží Severního Labe nad HafenCity.
43
Vyhlídkový bod v cípu Severního Labe a Baakenhafen.
44
Baakenhafenbrücke vede přes Baakenhafen, kdo by to byl býval čekal...
45
Developerská výstavba mezi Baakenhafen a Oberhafenkanal.
46
Baakenhafen míří do Severního Labe, vpravo je znát vstup do Magdeburger Hafen.
47
Magdeburger Hafen pohledem z Magdeburger Brücke.
48
Magdeburger Brücke a mračna nad ním.
49
Schody pod prosklenou budovou na pravém břehu Severního Labe, Hamburg – HafenCity.
50
Kotva coby turistická atrakce na pravém břehu Severního Labe, Hamburg – HafenCity.
51
Grasbrookhafen patří k těm starším přístavům v HafenCity.
52
Světelná hra nad Grasbrookhafen, Hamburg – HafenCity.
53
Grasbrookhafen se spojuje s řekou a odráží sluneční paprsky.
54
Rampa k přívozu Elbphilharmonie.
55
Pravý břeh Severního Labe u Schiffbauerhafen, Hamburg – HafenCity.
56
Schody a rampa pod Elbphilharmonie.
57
Elbphilharmonie je nádherná budova, otevřená počátkem roku 2017 po mnohých průtazích ve stavbě, ale skutečně stojí zato.
58
Vstup do Steinwerder Hafen pohledem přes Severní Labe od Elbphilharmonie.
59
Pod Elbphilharmonie se zrovna chystala venkovní akce.
60
Sandtorhafen / Traditionsschiffhafen a stavba podél jeho pravého břehu.
61
Elbphilharmonie pohledem od západu.
62
Hamburg je taková změť přístavů, že b yse tam mohl nově příchozí suchozemec snadno ztratit.
63
Binnenhafen, Hamburg – HafenCity.
64
Columbus Haus je výraznou stavbou na počest slavného mořeplavce.
65
Binnenhafen a mračno jej míjející.
66
Niederbaumbrücke vede přes Binnenhafen.
67
Rampa k Schaarhörn na levém břehu Severního Labe.
68
Elbphilharmonie pohledem přes Severní Labe, vpravo Reiherstieg.
69
Hauptkirche St. Michaelis je z nejznámějších kostelů, vlevo vysílač, Hamburg.
70
Schaarhörn je poklidné místo na levém břehu Severního Labe.
71
Siel-Einsteigehäuschen, Hamburg.
72
Pestrobarevná směs kotvících lodí s Elbphilharmonie v pozadí.
73
K nebi čnící sloup s číslem 8 na pravém břehu Severního Labe, Hamburg.
74
Schody od hráze, oddělující Severní Labe od ulice Vorsetzen.
75
Pevná rampa ve vodním území mezi Binnenhafen a Niedernhafen při pravém břehu Severního Labe.
76
Elbphilharmonie pohledem proti proudu Severního Labe přes Binnenhafen.
77
Überseebrücke je spíše rampa, než most.
78
Kotvící loď Cap. San Diego na stejnojmenném umělém ostrově, Hamburg.
79
Britský křižník B 82 kotví u Überseebrücke, Hamburg.
80
Überseebrücke vede přes Niedernhafen.
81
Rackovi je jedno, na jakou ceduli se posadí.
82
Námořník je jako živý, mrtvola by přece neměla u nohou plechovku na peníze, to dá rozum. Ovšem pohyby jsou takové divné… Inu zajeďte si ho Hamburgu, spatříte mnohé.
83
Plachetnice Rickmer Rickmers kotví v přístavu Niedernhafen.
84
Nábřežní prodejny mezi Brücke 1 a Brücke 2, Landungsbrücken.
85
Zastávka městské hromadné dopravy U S Landungsbrücken.
86
Padací most u Landungsbrücken.
87
Pohled z Landungsbrücken k pravému břehu Severního Labe.
88
Na Landungsbrücken čekají výletníci na loď.
89
Dvojice kotevních kolíků na Landungsbrücken.
90
Hladina Severního Labe je u Landungsbrücken podobná mořské, téměř nikdy se neuklidní.
91
Fáhrkanal ústí do Severního Labe z jeho levého břehu.
92
Romantický odlesk Slunce v hladině Severního Labe u Landungsbrücken.
93
Pískovcové domy na pravém břehu Severního Labe u Landungsbrücken.
94
Průhled pod klenutým stropem z nábřeží u Landungsbrücken směrem k St. Pauli Hafenstraße.
95

Počet fotografií: 95 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:26:35 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Geesthacht - Hamburg | Hamburg - Jižní Labe - Po proudu:Hamburg | Hamburg - Stadersand


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!