Řeka Labe / GeesthachtBoizenburg - Geesthacht
Geesthacht - Hamburg

Město Geesthacht míjí řeka Labe svým pravým břehem. Odděluje se z něj pravobřežní plavební komora, ze které vychází přístav a různé přístavní zátoky. Vodu pro toto zajišťuje jez, jediný na Labi v Německu, po který zasahuje příliv ze Severního moře. Břehy řeky tu spojuje silniční most, který prodloužený vede též přes plavební komoru. Čistota vody oproti výše položeným místům je horší, ale stále ještě lze tvrdit, že je přijatelná.. Místo je to zajímavé a v mnohých ohledech i hezké.


Potrubí do kopce vede od Labe pod silnicí a železnicí nad městem Geesthacht.
1
Tři barevné sedmičky na pravém břehu Labe nad městem Geesthacht.
2
Campingový prostor na pravém břehu Labe, Geesthacht.
3
Pravobřežní záliv Labe nad městem Geesthacht.
4
Poklidný pravobřežní záliv Labe nad městem Geesthacht.
5
Hausbóty v pravobřežním zálivu Labe nad městem Geesthacht.
6
Vyhlídkové místo na pravém břehu Labe, Geesthacht.
7
Labe před oddělením plavební komory, Geesthacht.
8
jeden z pravobřežních přístavních zálivů, používaných pro kotvení lodí.
9
Přístav Geesthacht a levobřežní lavičky, snad pro veslařské závody.
10
Přístav Geesthacht  a hlediště na opačném břehu.
11
Lávka přes přístav Geesthacht.
12
Lana lávky přes přístav Geesthacht.
13
Přístav Geesthacht je vlastně pravobřežní kanál Labe, vycházející z plavební komory.
14
Otevřené prostranství na pravém břehu Labe nad oddělením plavební komory.
15
Odpočinkové místo na pravém břehu Labe nad oddělením plavební komory.
16
Cíp místa, kde lze přirazit lodí, jinak spíše odpočinkovou vyhlídkou na pravém břehu Labe nad oddělením plavební komory.
17
Cíp oddělení pravobřežní plavební komory od Labe, Geesthacht.
18
Jedna z přístavních zátok.
19
Odraz novostaveb v hladině přístavu Geesthacht.
20
Horní část pravobřežní plavební komory Labe, Geesthacht.
21
Spojnice Labe a plavební komory.
22
Poněkud nepřehledné vodní cesty, to je plavební komora ve městě Geesthacht.
23
Cíp poloostrova u plavební komory, Geesthacht.
24
Střední část přístavu Geesthacht.
25
Dozrávající šípky na břehu přístavu Geesthacht.
26
Vypadá to, že k přístavu Geesthacht přijíždí nákupní loď a funguje jako samoobsluha, alespoň podle nákupních vozíků tak lze usuzovat.
27
Střední část plavební komory, Geesthacht.
28
Zdymadla na plavební komoře, Geesthacht.
29
Cesta podél plotu u plavební komory, Geesthacht.
30
Slunce je poněkud zakryto mraky a lampou.
31
Plavební komora Geesthacht v počátku dolní části.
32
Cesta po pravém břehu dolní části plavební komory, Geesthacht.
33
Plavební komora se blíží zpět k řece Labe.
34
Zprava: Labe, plavební komora, spojnice k Alterhammer Hafen.
35
Zdymadla k Alterhammer Hafen.
36
Most nad zdymadly k Alterhammer Hafen.
37
Alterhammer Hafen je poněkud méně využívaný přístav.
38
Čistička odpadních vid na pravém břehu Labe, Geesthacht.
39
Písečná pláž na levém protilehlém břehu Labe pod městem Geesthacht.
40
Labe pohledem přes pravobřežní silnici pod městem Geesthacht uhání směrem na Hamburg.
41
Silniční most přes pravobřežní plavební komoru, Geesthacht.
42
Pohled shora z mostu na plavební komoru.
43
Silnice mezi mosty přes plavební komoru a Labe, Geesthacht.
44
Most přes Labe nad jezem, Geesthacht.
45
Vývar pod jezem na Labi, Geesthacht.
46
Rozčeřená hladina Labe s odleskem slunečních paprsků od jezem Geesthacht.
47
Levobřežní odlehčovací obtok Labe kolem jezu Geesthacht.
48
Levobřežní niva Labe pod jezem Geesthacht se slepým ramenem.
49
Jez ve městě Geesthacht je jediným jezem na Labi v Německu. Až sem dosahuje příliv ze severního moře.
50
Levobřežní poloslepé rameno Labe pod jezem Geesthacht.
51
Pohled z dáli na jez Geesthacht.
52
Přiblížený jez na Labi, Geesthacht.
53
Levobřežní výspy na Labi, Geesthacht.
54
Levobřežní hráz na Labi nad přijetím plavební komory.
55
Větrná elektrárna za viditelným Labem a neviditelnou plavební komorou.
56
Levobřežní zátoka Labe s campingem.
57
Dobře chráněný přístav  levobřežní zátoce Labe, Geesthacht.
58
Labe pod městem Geesthacht.
59
Labe pohledem z levého břehu pod městem Geesthacht se ubírá na Hamburg.
60

Počet fotografií: 60 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:25:42 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Boizenburg | Boizenburg - Geesthacht - Po proudu:Geesthacht - Hamburg | Hamburg - Jižní Labe


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!