Řeka Labe / Boizenburg - GeesthachtBoizenburg
Geesthacht

Mezi městy Boizenburg a Geesthacht se Labe ubírá na západ až severozápad. Přijímá tu zprava přítok Mühlenbach a také Elbe-Lübeck-Kanal, zleva pak Elbe-Seitenkanal. Najdeme tu slepá a poloslepá ramena. Pravý břeh je po značné části lemován zalesněnými svahy a chráněnými územími. Břehy řeky tu spojuje 1 železniční most. Tak jako téměř po celém toku, i zde jsou po obou březích vystavěny ochranné hráze. Labe tu míjí město Lauenburg a dále obce Brackede, Horst, Hohnstorf, Artlenburg, Schnakenbek, Avendorf, Tespe. Čistota vody je tu solidní. Celkově jde o hezký úsek.


Kulaté balíky slámy u silnice v obci Horst.
1
Potok Mühlenbach posiluje Labe zprava u obce Horst.
2
Lužní prostředí s vrbami u Labe pod soutokem s potokem Mühlenbach.
3
Labe po přijetí vody potoka Mühlenbach.
4
Pravobřežní hráz Labe pod soutokem s potokem Mühlenbach.
5
Sjezd k Labi a do chráněného území nad městem Lauenburg.
6
Silnice pod pravobřežní hrází Labe nad městem Lauenburg.
7
Pravobřežní niva Labe nad městem Lauenburg.
8
Asfaltový sjezd z hráze pod železniční most přes Labe u města Lauenburg.
9
Železniční most přes Labe, Lauenburg.
10
Pravobřežní niva Labe nad železničním mostem, Lauenburg.
11
Koleje pohledem zespoda, železniční most přes Labe, Lauenburg.
12
Panely na železničním mostě přes Labe pod kolejemi pohledem zespoda, Lauenburg.
13
Pavučina mezi stébly trávy u železničního mostu, Lauenburg.
14
Úřední cedule k chráněnému území na pravém břehu Labe pod železničním mostem u města Lauenburg.
15
Plavidlo kotvící v levobřežní zátoce Elbe-Lübeck-Kanal.
16
Loď Dettmer Tank kotvící v levobřežní zátoce Elbe-Lübeck-Kanal.
17
Spodní část Elbe-Lübeck-Kanal slouží jako přístav. Vzadu je vidět Labe.
18
Spojení Elbe-Lübeck-Kanal s řekou Labe, Lauenburg.
19
Nábřeží u Elbe-Lübeck-Kanal, Lauenburg.
20
Balvan na jehlanu nedrží jen tak, je poněkud stabilizovaný.
21
Soutok řeka Labe / Elbe-Lübeck-Kanal, vzadu je vidět železniční most přes Labe.
22
Plastika vyhlížejícího muže, Lauenburg.
23
Kotvící lodě při pravém břehu pod soutokem Labe / Elbe-Lübeck-Kanal.
24
Kavárna s vyhlídkou na soutok Labe / Elbe-Lübeck-Kanal, Lauenburg.
25
Maria-Magdalenen-Kirche, Lauenburg.
26
Město Lauenburg oplývá malebnými zákoutími.
27
Úzká ulička k řece Labe ve městě Lauenburg.
28
Schody od Labe k ulicím města Lauenburg.
29
Pravobřežní cesta ze zámkové dlažby podél Labe pod zahradou ve městě Lauenburg.
30
Dřevěná cedule k chráněnému území na pravém břehu Labe u města Lauenburg.
31
Lužně polámaná vrba na pravém břehu Labe pod městem Lauenburg.
32
Pravobřežní niva Labe pod městem Lauenburg.
33
Pravobřežní výspa Labe pod městem Lauenburg.
34
Lesní cesta nad pravým břehem Labe pod městem Lauenburg.
35
Přístavní přístřešek na pravém břehu Labe, Geesthacht.
36
Labe nad přístavištěm Geesthacht.
37
Molo k přístavišti na pravém břehu Labe, Geesthacht.
38
Vrchol pravobřežního mola, Geesthacht.
39
Pohled přes molo přístaviště na pravý břeh Labe, Geesthacht.
40
Labe pod přístavištěm Geesthacht.
41
Kachna na hladině Labe, Geesthacht.
42
Chodník na pravém břehu Labe, Geesthacht.
43
Třezalka na pravém břehu Labe, Geesthacht.
44
Zlatobýl na pravém břehu Labe, Geesthacht.
45
Cyklistický rozcestník v přístavišti Geesthacht.
46
Nabíjecí dvojitá stanice pro elektromobily u přístaviště Geesthacht.
47
Vyhlídková restaurace u přístaviště Geesthacht.
48
Vlajkový stožár v přístavišti Geesthacht.
49
Kotva v přístavišti Geesthacht.
50
Lodní šroub v přístavišti Geesthacht.
51
Linkový autobus v zastávce u přístaviště Geesthacht.
52
V Německu se toho času vedla volební kampaň a tak byly sloupy okrášleny tvářemi kandidátů.
53
Stezka po pravém břehu Labe, Geesthacht.
54
Pravý břeh Labe, Geesthacht.
55
Poklidná hladina Labe, Geesthacht.
56
Fabrika na pravém břehu Labe, Krümmel.
57
Tlačný remorkér na Labi, Krümmel.
58
Labe se zábradlím, Krümmel.
59
Pravý břeh Labe, Krümmel.
60

Počet fotografií: 60 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:25:28 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Dömitz | Boizenburg - Po proudu:Geesthacht | Geesthacht - Hamburg


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!