Řeka Labe / NeratoviceČelákovice - Neratovice
Neratovice - Mělník

Neratovice jsou pro milovníky Labe a přírody vůbec, velice známou lokalitou, ovšem spíše působením chemičky Spolana. Inu naše země je průmyslově rozvinutá a to přináší nejen klady. Na levém břehu Labe splynula s městem obec Lobkovice, na pravém pak Mlékojedy. Labe tu přijímá zprava Košátecký potok, zleva Lobkovický potok a do mlýnského náhonu se vlévající Kojetický potok. Jez v Lobkovicích zleva obtéká zleva bývalý mlýnský náhon. Při pravém břehu se nachází velké poloslepé rameno Staré Labe. Nachází se tu železniční most se souběžnou lávkou pro pěší a cyklisty. U Spolany pak jsou tři technické lávky, pro běžné obyvatelstvo však nepoužitelné. Těsně pod Spolanou se nachází přírodní rezervace Černínovsko a kousek od pravého břehu pak přírodní památka Písčina u Tuhaně. Poblíž se nacházejí chráněná území Písčina u Tišic a Černínovsko.


Pravobřežní cesta lemuje Labe nad Neratovicemi.
1
Ač tu jakési spojení s hlavním tokem je, tato stružka nad Neratovicemi připomíná více zatuchlé slepé rameno, než co jiného.
2
Vyústění Lobkovického potoka do Labe, jak jinak než v Lobkovicích. Pohled z pravého břehu řeky přes vodu.
3
Tak tomuto místu můžeme směle říci soutok Labe a Lobkovického potoka.
4
Zámek Lobkovice, několikrát přestavovaný, stojící na místě původní tvrze na levém břehu Labe.
5
Řeka Labe nad Neratovicemi. Pohled z pravého břehu, na levém břehu se nacházejí Lobkovice.
6
Labský záliv u Mlékojed.
7
V nadjezí lobkovického jezu.
8
Ohlédnutí se přes pravotočivý oblouk Labe na lobkovický zámek.
9
Lobkovický labský jez má plavební komoru při pravém břehu.
10
Jez Lobkovice, pravý břeh, horní vstup do plavební komory.
11
Poněkud rozmanitá lávka přes počátek bývalého mlýnského náhonu na Labi, Lobkovice.
12
Bývalý mlýnský náhon Lobkovice vychází z levého břehu Labe.
13
Věže jezu Lobkovice se zrcadlí v hladině Labe.
14
Labský jez Lobkovice.
15
Pohled proti proudu Labe na jez Lobkovice, vlevo, tedy při pravém břehu je plavební komora.
16
Most nad spodní částí mlýnského náhonu v Lobkovicích.
17
Kouzelný kontrast z pravého labského břehu v Mlékojedech.
18
Jez Lobkovice, říční km 850,32.
19
Spojnice mezi poloslepým ramenem Labe, zvaným Staré Labe a hlavním tokem, Mlékojedy.
20
Vyústění spojnice ze Starého Labe do podjezí v Mlékojedech.
21
Železniční most přes Labe, Neratovice. Pohled lehce po proudu z pravého břehu řeky.
22
Na železničním mostě přes Labe v Neratovicích. Je tu prostor i pro pěší a cyklisty.
23
Nejvyšší komín Spolany Neratovice spíše děsí. Přes Labe je vidět dvojice technických lávek a vpravo mostek přes Košátecký potok.
24
Košátecký potok to nemá moc hezké při ukončení své pouti, nehezké konstrukce a Spolana na protějším břehu Labe jsou však realitou.
25
Soutok Labe a Košáteckého potoka v Neratovicích.
26
Snad jen průmyslový romantik si takovým pohledem přijde na své. Pod průmyslovou lávkou naproti Spolaně.
27
Pravobřežní cesta podél Labe oproti Spolaně.
28
Nejníže po proudu položená technická lávka ze Spolany ani netají žádným krytím, že převádí na pravý břeh odpady.
29
Spodní detail technické lávky přes Labe u Spolany Neratovice.
30
A jste tady! Je to vidět i na fotografii, ale co cítí nos na jinší čistotu vzduchu zvyklý, v řekách rád se koupající, to raději ani nechtějte vědět, je to jedna velká hrůza, o to větší, že je svazována vědomím, že bylo mnohem hůře.
31
Vyústění odpadu z usazovacích nádrží ze Spolany Neratovice. Nedejme se mýlit, Spolana je na levém břehu, přes technické lávky je odpad veden na pravý břeh Labe, tam jistě v usazovacích nádržích dojde odpadní voda jistého stupně pročištění a pak… No ne vždy se dočistí, jak vidno.
32
Všude žijí lidé, všude chtějí odpočívat, ale každý tohle skutečně nedokáže! Ovšem o kousek výše byl rybář, který říkal, že smrdí nejvýše každá desátá... To prostě nesnese dalšího komentáře.
33
Fotografie většinou nesmrdí, ale ...
34
Levotočivý labský oblouk pod Spolanou Neratovice.
35
Zrcadlení v hladině velké řeky je krásné, ale hodně záleží na zrcadleném objektu a když je jím zrovna komín Spolany Neratovice se spoustou vagónů na chemikálie a vůbec pozadí chemičky, tak by se o původním tvrzení dalo úspěšně pochybovat.
36
Informační cedule polabské cyklotrasy při pravém břehu Labe pod Neratovicemi.
37
Luh u Tuhaně příliš nevoní, blízkost chemičky je přílišná.
38
Ohlédnutí proti proudu Labe na Neratovice, tedy vlastně hlavně Spolanu.
39
Labe opouští Neratovice a ubírá se směrem na Mělník.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:08:16 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Čelákovice | Čelákovice - Neratovice - Po proudu:Neratovice - Mělník | Mělník


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!