Řeka Labe / ČelákoviceNymburk - Čelákovice
Čelákovice - Neratovice

Čelákovice jsou město na středním Labi, ke kterému téměř přiléhají Lázně Toušeň, které leží na levém břehu řeky. Na pravém břehu Labe leží obec Káraný. Mezi jistě nejkrásnější místo v nejbližším okolí soutok s řekou Jizera. Jez v Čelákovicích zleva obtéká zleva krátký kanál. Při pravém břehu se nachází velké slepé rameno, za kterým se rozprostírá přírodní rezervace Lipovka. Z hlediska vodních hladin stojí za zmínku též písníky mezi Čelákovicemi a Toušní. Labe zde lze překonat suchou nohou po železničním mostě, po lávce nad jezem, nebo po lávce pro pěší a cyklisty pod Toušní. V blízkosti řeky na jejím pravém břehu leží chráněné území Lipovka - Grado.


S jistou nadsázkou můžeme říci, že řeka Labe vstupuje do města Čelákovice pod železničním mostem na trati Lysá nad Labem – Praha.
1
Pravobřežní vjezd na železniční most v Čelákovicích z pohledu strojvedoucího. Také jste si všimli dilatačních spár na kolejnicích?
2
Stezka po pravém břehu Labe v Čelákovicích mezi železničním mostem a jezem.
3
Poklidná hladina Labe v Čelákovicích nad jezem za parného letního dne.
4
Kachna je na přítomnost lidí zvyklá a tak sedí klidně na kůlu ve velkém pravobřežním rameni Labe v Čelákovicích nedaleko přírodní rezervace Lipovka - Grado.
5
Nadýchněte se léta u slepého ramene Labe v Čelákovicích nedaleko přírodní rezervace Lipovka - Grado.
6
Vzdušné kořání u slepého ramene Labe v Čelákovicích nedaleko přírodní rezervace Lipovka - Grado svědčí o nestálosti vodní hladiny.
7
Klidná voda slepého ramene Labe v Čelákovicích nedaleko přírodní rezervace Lipovka - Grado ve své západní části.
8
Lávka přes slepé rameno Labe v Čelákovicích nedaleko přírodní rezervace Lipovka - Grado je součástí turistické trasy a právě z Čelákovic odtud můžeme dojít například ke svatému Václavovi.
9
Labské nadjezí v Čelákovicích.
10
Věže jezu v Čelákovicích.
11
Hukot vody na jezu v Čelákovicích.
12
Pohled po proudu Labe z lávky jezu Čelákovice. Proti proudu míří do plavební komory výletní loď.
13
Výletní loď Porta Bohemica v plavební komoře u levého břehu při jezu Čelákovice. Dolní vrata jsou otevřena.
14
Dolní vrata se zavírají.
15
Pod horními vraty plavební komory se již rozvířila voda, komora se začíná naplňovat vodou shora.
16
Výletní loď Porta Bohemica byla vodou zvednuta do správné výšky a po otevření horních vrat plavební komory bude moci pokračovat ve své cestě proti proudu Labe z Čelákovic směrem na Nymburk.
17
Tlak vody na obou stranách horních vrat plavební komory v Čelákovicích byl vyrovnán, vrata se již otevírají.
18
Horní vrata plavební komory v Čelákovicích byla otevřena, loď již roztočila lodní šroub, což na snímku nemůže být slyšet.
19
Otevřenými horními vraty plavební komory v Čelákovicích projíždí výletní loď Porta Bohemica a míří si to výše proti proudu, snad až do Poděbrad.
20
Asfaltová cesta na levém břehu Labe pod jezem Čelákovice.
21
Pohled proti proudu Labe z levého břehu na jez Čelákovice.
22
Most přes levobřežní obtokový kanál jezu v Čelákovicích.
23
Vyústění obtokového kanálu jezu Čelákovice. Samotný jez je dobře znát v pozadí, plavební komora se nachází při levém břehu.
24
Táhlý pravotočivý oblouk Labe ve spodní části města Čelákovice.
25
Motorový člun výrazně vlní hladinu Labe v Čelákovicích. Udělá svojí vyšší rychlostí mnohem prudší vlny, než kupříkladu pomalu plující tlačný remorkér, který jinak patří do úplně jiné výkonnostní kategorie.
26
Ano, takové vlny umí udělat rychle plující motorový člun. Snímek je z Čelákovic.
27
Levobřežní vyústění slabého potůčku v Čelákovicích tvoří poměrně velký záliv, za kterým se nachází čistička odpadních vod.
28
Největší z jezer v lázních Toušeň je jezero Mezi Mosty. Lázně Toušeň leží v těsném sousedství města Čelákovice.
29
Levobřežní laguna nedaleko Lázní Toušeň.
30
Pohled proti proudu Labe z lávky u Lázní Toušeň.
31
Levobřežní vstup na lávku přes Labe u Lázní Toušeň lze považovat i za vjezd třeba pro cyklisty.
32
Na lávce přes Labe pro pěší i cyklisty u Lázní Toušeň.
33
Spodek lávky u Lázní Toušeň pohledem z pravého břehu Labe.
34
Lávka pro pěší a cyklisty u Lázní Toušeň pohledem proti proudu Labe z levého břehu.
35
Vyústění přívodu do Labe z písníku Malvíny u Lázní Toušeň.
36
Dvojice topolů nad soutokem řek Labe a Jizera.
37
Lodní úchyt nad soutokem řek Labe a Jizera.
38
Řeka Labe v Lázních Toušeň, těsně před přijetím vod řeky Jizera.
39
Levobřežní sjezd do Labe v Lázních Toušeň.
40
Samé srdce soutoku řek Labe a Jizera. Řeka Jizera je na českém území nejvýznamnějším pravostranným přítokem Labe.
41
Soutok řek Labe s Jizerou pohledem přes Labe z jeho levého břehu v Lázních Toušeň.
42
Nebeská modř, mraky zakrytá, přímo nad soutokem Labe s Jizerou.
43
Lázeňské lavičky v Toušni nabízejí pohled na Labe krátce pod posílením jeho vody řekou Jizerou.
44
Řeka Labe o vody Jizery posílená opouští Lázně Toušeň a ubírá se rozvážným tempem na Brandýs nad Labem.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:07:45 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Nymburk | Nymburk - Čelákovice - Po proudu:Čelákovice - Neratovice | Neratovice


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!