Řeka Labe / Nymburk - ČelákoviceNymburk
Čelákovice

Labe míří z města Nymburk na město Čelákovice západním směrem. Na své pouti přijímá zleva tyto přítoky: Výrovka, Kounický potok a Výmola, zprava pak Vlkava. Najdeme tu celkem 3 jezy Kostomlátky, Hradištko a Lysá nad Labem. Břehy řeky tu spojuje silniční most ve Litol na území města Lysá nad Labem. V okolí se nacházení tato chráněná území: Písečný přesyp u Píst, Mydlovarský luh, Slatinná louka u Velenky, Semická hůra, Přerovská hůra a Hrbáčkovy tůně. Pohledem romantika je to překrásný úsek řeky, který je úžasné projít pěšky, či projet na kole. Počet rybářů svědčí o stavu rybí obsádky a snad i o čistotě vody. Poblíž leží tato maloplošná chráněná území: Písečný přesyp u Píst, Mydlovarský luh, Slatinná louka u Velenky, Vrť a Hrbáčkovy tůně.


Vlny od rychle plujícího motorového člunu proti proudu Labe do Nymburka za chvíli rozhýbou jinak poklidné lekníny na levém břehu řeky.
1
Levobřežní vodní pytel na Labi pod Nymburkem.
2
Stojatá voda levobřežního ramene Labe u Komárna.
3
Pohled n a Labe u Píst přes říčku Výrovka těsně nad jejím vyústěním.
4
Jedním pohledem lze spatřit jez Kostomlátky a soutok Labe s říčkou Výrovka.
5
Pohled proti proudu řeky Labe z levého břehu pod obcí Hradišťko.
6
Takto se dají chytat ryby poloautomaticky. Záběr pochází z levobřežního úseku Labe pod obcí Písty.
7
Poklidné léto na levém břehu Labe pod Písty.
8
Dnes projede po levém břehu Labe mezi obcemi Písty a Hradišťko cyklista i pod takovouto větví. Jezdec na koni by to měl ovšem tady poněkud nebezpečnější.
9
Poklidné nadjezí jezu Hradišťko.
10
Labe z levého břehu nad obcí Hradišťko.
11
Loďka snad pro strýčka Příhodu je připravená nad labským jezem Hradišťko.
12
Labský jez Hradišťko pohledem z levého břehu odspodu.
13
Pod jezem Hradišťko. V pozadí při levém břehu je vidět dolní vstup do plavební komory.
14
Levobřežní sjezd do řeky Labe pod jezem Hradišťko.
15
Pravobřežní ohlédnutí proti proudu řeky Labe na jez Hradišťko.
16
Soutok řeky Labe a potoka Vlkava (Farský potok) pohledem přes řeku z levého břehu.
17
Řeka Labe přijímá potok Vlkava (Farský potok) z pravé strany nad přírodní rezervací Mydlovarský luh.
18
Pravobřežní cesta mezi řekou Labe a přírodní rezervací Mydlovarský luh.
19
Velikostí malý, významem však velký menhir na levém břehu Labe mezi obcemi Hradišťko a Semice v levobřežní opozici zřícenině hradu Mydlovar. Ovšem o tom, zda se jedná o menhir se vedou tiché spory, další teorií je, že se jedná o hraniční kámen mezi územím Přemyslovců a Slavníkovců a další pak, že jde o navigační kámen pro voraře. Sami můžete hledat pravdu...
20
Josefův pramen v Kersku poskytne nejen osvěžení, ale též náhled do duše zdejšího kraje Bohumila Hrabala.
21
Kostel sv. Máří Magdalény v obci Semice by jistě zasloužil nějakou investici, svou vnitřní krásu ovšem nezapře ani v tomto stavu z roku 2010.
22
Levobřežní slepé rameno u obce Semice v sousedství přírodní rezervace Vrť.
23
Pohled z pravého břehu Labe přes řeku na chatovou oblast pod litolským mostem, za ní se nachází přírodní rezervace Vrť.
24
Pěkný starší písník mezi obcí Ostrá a pravým břehem řeky Labe s romantickým ostrůvkem.
25
Vyústění spojnice mezi písníkem u obce Ostrá a řekou Labe je nádherné místo, leč přístup sem je jen jednou suchou cestou.
26
Pohled po proudu Labe, přírodní rezervaci Mydlovarský luh máme po pravé ruce.
27
Přírodní rezervace Mydlovarský luh pohledem přes řeku Labe.
28
Labe přijímá zleva Velenský potok u Kerska. Pohled přes řeku barví slabá duha.
29
Cesta podél Labe o obce Ostrá.
30
Přírodní rezervace Vrť při levém břehu Labe u obce Semice.
31
Přírodní rezervace Vrť pohledem přes špičky rybářských prutů a řeku Labe.
32
Menší pravobřežní slepé rameno Labe nad městem Lysá nad Labem.
33
Levobřežní cesta podél Labe nad litolským mostem.
34
Pohled proti proudu Labe z litolského mostu.
35
Litolský most odspodu.
36
Tak nějak podobně bychom mohli být kryti litolským mostem.
37
Litolský most pohledem motoristy.
38
Labe u města Lysá nad Labem je zpomaleno jezem. Pohled po proudu z litolského mostu.
39
Litolský most zůstává výše proti proudu a putování po řece Labi může pokračovat.
40
Lysá nad Labem - Litol, slepé rameno Labe při východu Slunce.
41
Ranní Labe u Lysé nad Labem.
42
Je po dešti a Slunce ohromnou letní silou mění tvář pravého labského břehu u Lysé nad Labem.
43
Detail upevňovacího kolíku nad jezem Lysá nad Labem.
44
Romantický pohled na rybáře v loďce na Labi v sousedství města Lysá nad Labem.
45
Cesta po pravém břehu Labe nad jezem Lysá nad Labem.
46
Na takových místech se saje voda pro zavlažovací systém velice úrodné půdy v polabské nížině v okolí města Lysá nad Labem.
47
Poklidné nadjezí jezu Lysá nad Labem pohledem z pravého břehu Labe.
48
Úrodná polabská nížina u města Lysá nad Labem.
49
Mostek přes litolskou svodnici na pravém břehu Labe.
50
Ranní Slunce nad jezem Lysá nad Labem zatím ještě dokáží zklidnit topoly.
51
Rozdělení vodních cest nad jezem Lysá nad Labem.
52
Labe nad jezem Lysá nad Labem hezky zrcadlí věže jezu.
53
Slunce odráží své silné letní paprsky v okysličených vodách řeky Labe pod jezem Lysá nad Labem.
54
Labe pod jezem Lysá nad Labem je zpestřeno několika malými ostrůvky.
55
Slunce čaruje barvami v Labi. Pohled z lávky u obce Byšičky.
56
Součástí produktovodu nad řekou Labe u obce Byšičky je těžko přístupná lávka.
57
Přemostění Labe produktovodem u obce Byšičky.
58
Labe nedaleko obce Tři Chalupy.
59
Poklidný pravý labský břeh nedaleko obce Tři Chalupy.
60
Písník nedaleko obce Tři Chalupy.
61
Ramena Labe nejsou vždy zcela slepá, někdy jsou vybudovaná napájecí zařízení, která zajišťují přívod čerstvé vody z řeky.
62
Probíhající žně v srdci přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně.
63
Pravý labský břeh vedle přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně je porostlý bujnou vegetací.
64
Vyústění napojení ramene Labe při pravém břehu nad městem Čelákovice, u přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně.
65
Ranní Labe bylo toho dne trochu kalné.
66
Pravobřežní niva Labe je v mnoha místech zemědělsky využívaná.
67
Vyústění potoka Výmola do Labe nad městem Čelákovice můžeme pozorovat z pravého břehu řeky přes vodu.
68
Zařízení pro ochranu ptactva, ptákoplaše, přispívají k prevenci zbytečných zranění ptáků právě nad vodními tok, nad kterými vedou časté ptačí trasy.
69
Řeka Labe se spíše líně valí ku městu Čelákovice.
70

Počet fotografií: 70 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:07:27 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Poděbrady - Nymburk | Nymburk - Po proudu:Čelákovice | Čelákovice - Neratovice


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!