Řeka Labe / Čelákovice - NeratoviceČelákovice
Neratovice

Mezi městy Čelákovice a Neratovice se Labe ubírá severozápadním směrem. Při své pouti přijímá zleva tyto přítoky: Záhořská svodnice, Jiřinský potok a Ostrovský potok, zprava pak Hlavenský potok. Najdeme tu celkem 2 jezy Brandýs nad Labem a Kostelec nad Labem. Břehy řeky tu spojuje dálniční most u obce Zápy a silniční most ve městě Kostelec nad Labem. V okolí se nacházení chráněná území Hluchov a Jiřina. Pokud se jedná o čistotu vody, tak záleží na úhlu pohledu, z hlediska středoevropana na ledacos zvyklého by se dalo říci "ujde to". Poblíž leží chráněná území Hluchov a Jiřina.


Řeka Labe o vody řeky Jizery posílená, přitéká o Lázní Toušeň.
1
Zelenečský potok se vlévá zleva do Labe v Kabelíně a na místě soutoku tvoří malý záliv.
2
Mostek přes Zelenečský potok před jeho vyústěním do Labe.
3
Něco tady asi bylo dříve jinak, není obvyklé, aby koleje vedly poněkud sebevražedně přímo do Labe.
4
Něco mezi plovoucím přístavem a lodí při levém břehu Labe v Kabelíně.
5
Přes Labe povede nejspíš další velký most vedle toho stávajícího dálničního.
6
Dálniční most přes Labe, tedy máme-li být přesní tak most rychlostní komunikace R10, který spojuje Prahu a Mladou Boleslav.
7
Stoka, kterou proudí voda do Labe pod dálničním mostem nad Brandýsem nad Labem.
8
Labe v horní části Brandýsa nad Labem se jen líně valí dál, jez o kousek níže dělá své.
9
Levobřežní labský záliv v Brandýse nad Labem nad jezem.
10
Nadjezí v Brandýse nad Labem pohledem z levého břehu.
11
Dřevěná lávka od zámku v Brandýse nad Labem k řece tvoří romantické serpentiny.
12
Zámek v Brandýse nad Labem pohledem od řeky zespoda.
13
Dřevěný kříž na mostě přes mlýnský náhon v Brandýse nad Labem.
14
Socha sv. Jana Nepomuckého na mostě mlýnského ramene v Brandýse nad Labem.
15
Střední pole silničního mostu v Brandýse nad Labem pohledem po proudu řeky.
16
Mlýnský náhon v Brandýse nad Labem.
17
Silniční most, který spojuje Brandýs nad Labem a Starou Boleslav.
18
Labský jez Brandýs nad Labem.
19
Pravý břeh hlavního toku Labe pod mostem v Brandýse nad Labem slouží jako kotviště motorových člunů.
20
Dolní vrata plavební komory při pravém břehu Labe jezu Brandýs nad Labem.
21
Pravobřežní plavební komora v Brandýse nad Labem je dosti dlouhá. Pohled do její dolní části.
22
Kostel sv. Václava ve Staré Boleslavi pohledem ze silničního mostu přes Labe od Brandýsa nad Labem. Jeho založení se datuje kolem roku 1040 a zakladatelem nebyl nikdo jiný, než český Achilles Břetislav I.
23
Slepé rameno ve Staré Boleslavi je součástí přírodní památky Hluchov.
24
Na pravém břehu plavební komory v Brandýse nad Labem se opravují lodě, pozadí tvoří místní zámek.
25
Mostek přes pravostranným přívodem vody ze slepého ramene pod plavební komorou v Brandýse nad Labem.
26
Slabý proud vody naznačuje, že pravobřežní slepé rameno Labe ve Staré Boleslavi není zcela nehybné.
27
Ostrov odděluje hlavní tok Labe od plavební komory v Brandýse nad Labem. Pohled proti proudu řeky.
28
Vyústění odpadních vod při pravém břehu Labe pod Brandýsem nad Labem.
29
Pohled před řeku Labe na Spořilov.
30
Vyprahlá cesta po pravém břehu Labe pod Brandýsem nad Labem.
31
Široký levobřežní sjezd do Labe slouží i koupajícím se. V pozadí Spořilov.
32
Proboštské jezero po pravém břehu Labe pod Brandýsem nad Labem je písníkem.
33
Chrám Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi pohledem od Proboštského jezera.
34
Severní část Proboštského jezera.
35
Rybářská pramice na pravobřežním slepém rameni u obce Borek.
36
Spodní část poměrně velkého slepého ramene na pravém břehu Labe u obce Borek.
37
Mostek přes spojnici slepého ramene u obce Borek a řekou Labe.
38
Slepé rameno Borek.
39
Užší místo na pravobřežním slepém rameni Labe u obce Borek.
40
Veselá posádka kánoe si to pádluje směrem na Hamburg, ještě jim zbývá necelých 800 km.
41
Labe u obce Křenek je poměrně přímé.
42
Prosté přístaviště u obce Záryby pohledem z pravého břehu Labe přes vodu.
43
Pravobřežní slepé rameno u obce Křenek.
44
Cyklistická odbočka na Křenek pohledem proti proudu Labe. Stavení vzadu je na levém břehu a patří k obci Záryby.
45
Labe ve svém přímém, ale jistě ne nudném úseku mezi obcemi Křenek a Kostelec nad Labem.
46
Vodohospodářské zařízení na Labi mezi obcí Křenek a městem Kostelec nad Labem.
47
Loď kotvící na Labi pod obcí Záryby.
48
Pobřežní porosty při pravém břehu Labe u obce Křenek.
49
Nadjezí v Kostelci nad Labem.
50
Jez na Labi Kostelec nad Labem má plavební komoru při pravém břehu.
51
Jez v Kostelci nad Labem pohledem ze silničního mostu.
52
Pláž na levém břehu řeky pod jezem Kostelci nad Labem.
53
Silniční most Kostelci nad Labem pohledem po proudu řeky.
54
Pohled z dálky po silnici a mostě na kostel sv. Martina v Kostelci nad Labem.
55
Labe se ubírá na Neratovice levotočivým obloukem, Pohled z mostu v Kostelci nad Labem.
56
Na silničním mostě v Kostelci nad Labem.
57
Silniční most v Kostelci nad Labem pohledem zboku.
58
Ohlédnutí se proti proudu řeky na most a za ním jez v Kostelci nad Labem.
59
Most přes poloslepé rameno Labe, Rudeč.
60
Poloslepé rameno Labe Rudeč u Kostelce nad Labem.
61
Malý splav vrací vodu z poloslepého rameno Labe Rudeč u Kostelce nad Labem zpět do řeky.
62
Kamenná cesta přes most pod Kostelcem nad Labem vede přes přívod z poloslepého ramene Rudeč.
63
Labe pod Kostelcem nad Labem.
64
Letní zátiší se zlatobýlem na Labi pod Kostelcem nad Labem.
65
Vyústění mlýnského náhonu zpátky do řeky v Kostelci nad Labem.
66
Mlýnský náhon pod Kostelcem nad Labem se vrací do řeky ve velké síle.
67
Dolní část Kostelce nad Labem pohledem z pravého břehu přes vodu na vyústění Mlýnského náhonu a tovární komín v pozadí.
68
Poloslepé levobřežní rameno Labe v západní části města Kostelec nad Labem.
69
Cesta po pravém břehu řeky Labe mezi Kostelcem nad Labem a Neratovicemi. Vlevo za řekou je obec Jiřice a vpravo lužní les, tvořící přírodní památku Jiřina.
70
Drobný pravostranný přítok Labe nad obcí Kozly je poněkud zkulturněn, jinými slovy zbaven své přirozenosti.
71
Táhlý levotočivý oblouk Labe nad obcí Kozly pohledem proti proudu řeky z jejího pravého břehu.
72
Pravobřežní labský záliv u obce Kozly.
73
Téměř slepé pravobřežní rameno Labe u obce Mlékojedy si za parného letního dne drží přijatelnou čistotu vody. Zve se jako mnoho jiných ramen v celém povodí, totiž Staré Labe.
74
Jen úzká stružka spojuje Staré Labe s hlavním tokem.
75

Počet fotografií: 75 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:07:57 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Nymburk - Čelákovice | Čelákovice - Po proudu:Neratovice | Neratovice - Mělník


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!