Řeka Labe / Pramen - Labská BoudaLabe od pramene k Pudlavě

Řeka Labe pramení v Krkonoších v nadmořské výšce 1386 m na místě zvaném Labská louka. Je tu čerstvé povětří, zpravidla dost chladné. U pramene Labe byla vybudována symbolická studánka, oblíbené místo k fotografování. Také zde jsou umístěny mozaikové znaky všech důležitých měst na Labi v Čechách i Německu a informační cedule. Místo je skutečně horskou loukou, nikoliv vrcholem, takže rozhled do okolí tu příliš zvláštní není, ale takových míst je v nejvyšších českých horách dost jinde. Labe se až k Labské boudě klidně ubírá dolů na jihozápad. Místo je to natolik krásné a symbolické, že by každý obyvatel naší země, v kterého je to silách, jej měl spatřit na vlastní oči alespoň jednou za život.


Místo vysoko v horách, na Labské louce, kde se rodí řeka Labe.
1
Řetízek brání vstupu do místa nejvzácnějšího.
2
Pramen Labe je symbolicky vyjádřen studánkou.
3
Pohled od severu na studánku, odkud Labe pokračuje jako horský potůček.
4
Pramen Labe a pamětní deska.
5
Pohled od jihu na labský pramen, vzadu za hřebeny je polské území.
6
Pramen Labe má nadmořskou výšku 1386 m, Labski szczyt na severovýchod pak 1472 m.
7
Informační cedule říká: LABSKÁ LOUKA, PRAMEN LABE (1 386 m n.m.), Vrcholové rašeliniště se vzácnou květenou (všivec sudetský, ostružník moruška), pramenná oblast řeky Labe. Pramen Labe byl r. 1684 vysvěcen Královéhradeckým biskupem Janem z Talenberka a tím se dosud sporná Labská louka stala českým územím..
8
Pohled přes informační ceduli n Krkonoše na východě.
9
Pamětní deska na kameni říká: JANU BUCMAROVI K SEDMDESÁTCE, KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 1929.
10
Krkonošský turistický rozcestník u pramene Labe.
11
První hrázka z kamení na Labi.
12
Silné Slunce se odráží v hladině Labe na počátku jeho dlouhé pouti dvěma zeměmi.
13
U pramene Labe byly na kamennou desku umístěny mozaikové znaky důležitých měst na Labi v Čechách a Německu.
14
Pramen Labe z jižní strany.
15
Kosodřevina se v pramenné oblasti řeky Labe udrží, první velmi nízké smrky rostou o kousek níže.
16
A je to tady! První odpadek v Labi! Kolik jich ještě na té dlouhé pouti bude? Banány v této oblasti skutečně nemohou růst, je to dílo nezodpovědného člověka.
17
První možný pohled proti proudu řeky Labe.
18
V prvních stovkách metrů se Labe klidně ubírá dolů, aby pak až po soutok s Pudlavou poněkud zdivočilo.
19
Pravobřežní plastika při Labi.
20
Pohled na pramen Labe z konce příchozí cesty od Labské Boudy.
21
Pramen Labe se již vzdaluje a brzy nebude vidět pouhým okem, horský potůček Labe se valí za kosodřevinou vpravo.
22
První labské údolí je tak krásně svěží díky čerstvému krkonošskému vzduchu.
23
Labská Bouda leží jen asi 600 m na jihovýchod od pramene Labe.
24
Pramen prvního pravostranného přítoku Labe leží ještě nad labskou boudou.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:02:19 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Po proudu:Labe od pramene k Pudlavě | Pudlava - Špindlerův Mlýn | Špindlerův Mlýn | Přehrada Labská

Ubytování vKrkonoších - chaty a chalupy k pronájmu.

Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!