Řeka Labe / Špindlerův MlýnPudlava - Špindlerův Mlýn
Přehrada Labská

Řeka Labe protéká Špindlerovým Mlýnem od severu k jihu a v dolní části města za silničním mostem se stáčí téměř na západ a míří do přehrady Labská. Najdeme tu spoustu mostů a jezů, břehy řeky jsou v horní části bohatě porostlé, v centru města pak méně a v dolní části zase více. Špindlerův Mlýn je vůbec prvním sídlem na Labi. Z několika vyhlídek se lze kochat uklidňujícím pohledem do proudící vody.


Těsně nad Špindlerovým Mlýnem jsou informační cedule a posezení a začíná Krkonošský národní park.
1
Turistický rozcestník pod Dívčí strání.
2
V pořadí třetí most přes Labe u Myslivny ve Špindlerově Mlýně je na povrchu asfaltový.
3
Kaskáda jezů nad Špindlerovým Mlýnem.
4
Pohled po proudu Labe je krásný, za povšimnutí stojí přítok zleva, zvaný Bílé Labe.
5
Na most smí vjet jenom povolaná motorová vozidla.
6
Myslivna nemusí být vždy jen dům myslivce.
7
Labe přibírá zleva Bílé Labe.
8
Řapík na pravém břehu Labe nechť i nadále připomíná hrůzy a nespravedlnosti 2. světové války.
9
Nadjezí s balvany.
10
Pravidelný obloukový jez na Labi.
11
Řasy žijí i ve velmi studené vodě a dodávají jí zelený nádech.
12
Vodou tesané břehy Labe.
13
Labská tůňka v kameni.
14
Labe teče téměř jen po kamenech.
15
Labské peřeje ve Špindlerově Mlýně.
16
Nad Labem je vidět na sjezdovku a také na most na konci viditelnosti.
17
Regulovaný pravostranný přítok z Dívčí stráně.
18
Labe přijímá další pravostranný přítok z Dívčí stráně.
19
První produktovod nad Labem najdeme ve Špindlerově Mlýně.
20
Most ve Špindlerově Mlýně, pořadí již asi nadále nebude třeba uvádět.
21
Jsme ve Špindlerově Mlýně, ale Labe je lemováno bujnými smrkovými porosty.
22
Jez ve Špindlerově Mlýně.
23
Lávka přes Labe nad lanovým centrem.
24
Asi nejzajímavější je na tomto snímku růžek zahrádky.
25
Uvnitř města je Labe dosti regulované.
26
Vstup na lávku nad lanovým centrem z levého břehu.
27
Ač jsou břehy řeky regulované, v korytě najdeme i kus skály.
28
Kamenný ostrov na Labi ve Špindlerově Mlýně.
29
Pod jezy bývá možnost spatřit pstruhy.
30
Krytý most přes Labe působí milým dojmem.
31
Podél Labe si přijdou na své i milovníci architektury.
32
Takový je Špindl.
33
Malé jízky na Labi.
34
Jezy a jízky ve Špindlerově Mlýně jsou si podobné.
35
Malá vyhlídka nad Labem.
36
Svatý Jan Nepomucký patří k vodě. Nejinak je tomu i ve Špindlerově Mlýně.
37
Pěkný přes Labe most ve Špindlerově Mlýně.
38
Most se silnicí II/295 ve Špindlerově Mlýně.
39
Kamenné břehy záhy zarůstají.
40
Sklon silnice II/295 odpovídá spádu Labe. Pohled z mostu ve Špindlerově Mlýně.
41
Lávka pro pěší ve Špindlerově Mlýně.
42
Pohled nahoru do Špindlerova Mlýna z mostu přes Labe na silnici II/295.
43
Ocelová lávka pro pěší naskýtá též průhled.
44
Pod mostem to příliš zajímavé není.
45
Labe přechází do pomalejšího spádu.
46
V řečišti Labe jakoby byly kusy skal.
47
V dolní části Špindlerova Mlýna teče Labe po jeho jižním okraji.
48
Pravý břeh je blíž k městu, proto je více regulován.
49
Lávka přes Labe v dolní části Špindlerova Mlýna vede ke kapličce.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:02:51 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Labe od pramene k Pudlavě | Pudlava - Špindlerův Mlýn - Po proudu:Přehrada Labská | Přehrada Labská - Vrchlabí


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!