Řeka Labe / Přehrada LabskáŠpindlerův Mlýn
Přehrada Labská - Vrchlabí

Přehrada Labská, pojmenovaná podle stejnojmenné osady, byla vybudována v letech 1910 - 1916. Základní technické údaje - tížná oblouková hráz intzeho typu, kóta koruny hráze: 694,16 m n.m, délka hráze v koruně: 153,5 m, šířka hráze v koruně: 6,15 m, výška hráze nad základem: 41,5 m, kóta bezpečnostních přelivů: 691,26 m n.m, celkový objem nádrže: 2,9155 mil. m3, max. zatopená plocha: 23,6 ha, plocha povodí: 60,54 km2, průměrný dlouhodobý průtok: 2,14 m3/s, stoletá voda: 175,0 m3/s. Přehrady Labská si nemůžeme nevšimnout při cestě z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna. Její funkce je především regulovat divoké přívaly vody ze svého povodí.


Pod Špindlerovým Mlýnem začíná vzedmutí přehrady Labská.
1
Konec vzedmutí přehrady Labská.
2
Z jednoho místa lze zahlédnout hráz přehrady Labská i konec vzedmutí.
3
Je vidět, že přehrada není ani zdaleka napuštěná.
4
Pohled ze silnice přes bujnou zeleň dolů do nádrže.
5
Romantická chata na levém břehu údolní nádrže.
6
Levý břeh Labské je dílem zalesněn a dílem jsou to louky, pravý břeh je strmý a je zpevněn kořeny stromů.
7
Okénkem mezi vegetací je možné spatřit hráz přehrady Labská.
8
Barva vody dává tušit větší hloubku.
9
Modř vody je výražně odlišná od modře oblohy.
10
Přehrada je napuštěná jen zčásti, což je dobrou pojistkou proti náhlým přívalům.
11
Pravostranný přítok Labe ústí do přehrady.
12
Levý břeh pod přehradou Labská je porostlý zdravými smrky.
13
Pohled na sever přes vody přehrady Labská.
14
Silnice II/295 přemosťuje vzedmuté ústí pravostranného přítoku do přehrady Labská.
15
Špindlerův Mlýn pohledem od přehrady Labská.
16
Nad hrází přehrady Labská.
17
Hráz přehrady Labská shora, vpravo je vidět část přepadu.
18
Přehrada Labská byla postavena v letech 1910 – 1916 firmou Redlich a Berger z Vídně. Náklady činily 3 500 000 rakouských korun.
19
Kaskáda pod korunovým přelivem při pravém břehu.
20
Kajak na přehradě Labská.
21
Most silnice II/295 přivádí příchozí do Špindlerova Mlýna.
22
Pohled dolů z koruny hráze.
23
Serpentiny na cestičce z hráze.
24
A Labe pokračuje dál směrem na Vrchlabí.
25
Pohled na spodní část hráze od levého břehu, dobře je vidět kaskáda pod korunovým přelivem.
26
Toho času se na koruně hráze dělaly drobné úpravy. Za zmínku stojí o v rule ulámaný kus kopce v pozadí.
27
Osada Labská jako na dlani pohledem přes vody přehrady Labská a most silnice II/295 z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna.
28
Přehrada Labská je tížná oblouková hráz intzeho typu, postavená z rulového kamene, těženého v blízkém okolí.
29
Pravostranný přítok Labe v Labské je maličký potůček, jak je vidět u jeho ústí.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:03:05 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Pudlava - Špindlerův Mlýn | Špindlerův Mlýn - Po proudu:Přehrada Labská - Vrchlabí | Vrchlabí


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!