Řeka Labe / Přehrada Labská - VrchlabíPřehrada Labská
Vrchlabí

Labe se ubírá stále ještě poměrně bystrým proudem pod přehradou Labská směrem na Vrchlabí. Protéká Labským Dolem, kolem Michlova mlýna, Bártlovy lávky, pod Kukačkou a Labskou soutěskou k Herlíkovicím. Řeka je tu doprovázená silnicí II/295, kterou jistě nebylo snadné a laciné vybudovat, silnice v takových podmínkách pochopitelně řeku svazuje. Labe v tomto úseku přibírá několik přítoků. Jmenujeme aspoň zprava Dřevařský potok a zleva Šindelovou strouhu.


Pohled po proudu Labe na most u Michlova mlýna.
1
Labe přitéká od přehrady Labská.
2
Odraz Slunce v hladině horního Labe.
3
Řeka valí a obrušuje nejen kameny, ale také panely, nejspíše odhozené po stavbě mostu.
4
Pohled po proudu z mostu u Michlova mlýna.
5
Most u Michlova mlýna.
6
Labe pod Michlovým mlýnem, vzadu je vidět most.
7
Michlův mlýn.
8
Labe se bystře valí na Vrchlabí pod Michlovým mlýnem a zleva přijímá Dřevařský potok.
9
Dřevařský potok ústí do Labe z jeho levé strany u Michlova mlýna.
10
Labe vytváří kamenné ostrůvky.
11
Smrky pokrývají pravý břeh Labe.
12
Mezi silnicí a Labem byla pro potřeby staveb vybudována skládka stavebního materiálu.
13
Lávka za skládkou stavebního materiálu nepůsobí zrovna spolehlivě.
14
Skládka stavebního materiálu je víceméně opuštěná, cedule na chatičce svědčí spíše o různých místech práce nedávných pracovníků, než o místním pojmenování.
15
Silnice II/295 je po většině své délky ze Špindlerova Mlýna do Vrchlabí podepřena opěrnou zdí.
16
Mostů přes Labe je tu plno, na některé správně nelze ani vjet na kole.
17
Spád silnice II/295 ze Špindlerova Mlýna do Vrchlabí odpovídá průměrnému spádu řeky Labe.
18
Můžeme si jen domýšlet, co se tu onehdy stalo.
19
Autobusová zastávka Kukačka a třpytící se Labe.
20
Labe nad Kukačkou.
21
Informační cedule a most na Kukačce.
22
Boží muka mezi dvěma stříbrnými stuhami na Kukačce.
23
Boží muka na Kukačce.
24
Smrkové lesy nad Labem jsou tmavě zelené, což značně posílí ještě mrak, zakrývající Slunce.
25
Slunce odráží své paprsky v horním toku Labe.
26
Pohled shora na soutok, který jistě není přirozený.
27
Labe přibírá zprava další horský přítok mezi Kukačkou a Herlíkovicemi.
28
Labe si hledá cestu ve skalách.
29
Labské peřeje ústí do hlubší tůňky, kde je pozorným okem možné spatřit pstruhy.
30
Labe si vytváří ve skalách malé i velké soutěsky.
31
Silnice II/295 podél Labe z Vrchlabí stoupá na Špindlerův Mlýn a informační cedule nás upozorňuje, že vjíždíme do Krkonošského národního parku.
32
Je tu úzko, ale silnice se sem vešla.
33
Kámen přinutil Labe mírně změnit tok, ale všeho do času.
34
Takový pohled do labské vody úplně voní horskou vodou.
35
Levý labský břeh tu opravdu není přirozený.
36
Skála nad silnicí je dále ulamována, aby silnice byla bezpečnější a možná i trošku širší.
37
Dřevěný most přes Labe nad Herlíkovicemi.
38
Labe je přemostěno nejen spoustou mostů a lávek, ale též vedením vysokého napětí.
39
O takový kabel, natažený přes Labe, aby byl při velké vodě strach.
40
Klidnější úsek Labe nad Herlíkovicemi.
41
Pohled po proudu Labe z mostu v Herlíkovicích.
42
Pohled proti proudu Labe z mostu v Herlíkovicích.
43
Most v Herlíkovicích.
44
Odbočka na SKIAREÁL Herlíkovice.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 09:03:14 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Špindlerův Mlýn | Přehrada Labská - Po proudu:Vrchlabí | Vrchlabí - Hostinné


Řeka Labe - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura
© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!